Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2017

Χ. Ρέλλας,Μονοπωλιακός χαρακτήρας και δεσπόζουσα καταχρηστική θέση της Ε.Π.Ο. κατά την έκδοση ταυτότητας προπονητή U.E.F.A. PRO, A, B, C υπό καταχρηστικές μονοπωλιακές προϋποθέσεις.

Δ/νση Επικοινωνίας
Χαράλαμπος Ρέλλας                                                                                     
Παπαφλέσσα 25,
157 72  Ζωγράφου, Ν. Αττικής
Τηλ. +30 6939 493 817          
Πρός:
1.     Commissioner Margrethe Vestager
Head of the Cabinet
Ditte Juul-Jørgensen ditte.juul-joergensen@ec.europa.eu

2.     Επιτροπή Ανταγωνισμού – Hellenic Competition Commission
Κότσικα 1α, 104 34 Αθήνα. 
Fax: 210 8809134 & 132
                                               
3.     Υπουργό Πολιτισμού & Αθλητισμού
Κα  Λυδία Κονιόρδου
Μπουμπουλίνας 20-22, 106 82 Αθήνα
Τηλ: +30 2131322100
Fax: +30 210 8201138

4.     Υφυπουργό Αθλητισμού
Κον Γιώργο Βασιλειάδη
Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, 15122, Τ.Θ. 15106Θέμα: Μονοπωλιακός χαρακτήρας και δεσπόζουσα καταχρηστική θέση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.) της  έκδοσης ταυτότητας προπονητή U.E.F.A. PRO, A, B, C υπό καταχρηστικές  μονοπωλιακές προϋποθέσεις.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Κατά
Της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.)
Έδρα πάρκο Γουδή ΤΘ 14161, ΤΚ 11510 – Αθήνα
Τηλ.: +30 210 9306000 - fax: +30 210 9359666

Ø     Σύμφωνα με τις διατάξεις/άρθρα 101 , 102, 103 (απαγόρευση στην κατοχή δεσπόζουσας και καταχρηστικής θέσης στην αγορά όπου οι καταναλωτές/πολίτες είναι υποκείμενοι του προϊόντος που διατίθεται στην αγορά) που είναι σε ισχύ στην  «Συνθήκη  για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Συνθήκης για την λειτουργία της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης της 9ης Μαϊου 2008» http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2008:115:FULL&from=EL και των λοιπών και συνδιασμό άρθρων που απορρέουν από την αναφερόμενη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως διατυπώνεται στο ήδη εκδοθέν βιβλίο όπου ρυθμίζει θέματα λειτουργίας Ανταγωνισμού

Ø     Διατυπώνεται μία σοβαρή και κρίσιμη  καταγγελία κατά της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.),  ώς την έκδοση ταυτοτήτων/πιστοποιητικών Προπονητών ποδοσφαίρου όπου διαταράσει την αγορά του ποδοσφαίρου και ειδικότερα στην εύρεσης εργασίας για τους κάτωθι καταγγέλοντες Γυμναστές – Προπονητές που είναι ΜΟΝΟ πτυχιούχοι Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ελληνικής ή αλλοδαπής με ειδικότητα  το Ποδόσφαιρο.  Οι πτυχιούχοι των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ελληνικής ή αλλοδαπής η ιδιότητα των εναγόντων  είναι υποκείμενοι της διάθεσης του προϊόντος (έκδοση ταυτοτήτων/πιστοποιητικών Προπονητών ποδοσφαίρου από την Ε.Π.Ο.) διότι με το πτυχίο τους και μόνο δεν τους εξασφαλίζει την ελευθερία παροχής υπηρεσιών στον χώρο της προπονητικής του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα, αφού όλα τα πρωταθλήματα, ποδοσφαιρικές ομάδες/σωματεία, Ε.Π.Σ. και  Ποδοσφαιρικές Ενώσεις Α και Β Εθνικής κατηγορίας, τοπικά και περιφερειακά πρωταθλήματα, αυστηρά υπόκεινται καταστατικά και κανονιστικά  στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (Ε.Π.Ο.).  Το καταστατικό της Ε.Π.Ο. διατυπώνει και ορίζει τους κανονισμούς για το ποδόσφαιρο Πανελλαδικά.
Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα παρακάτω άρθρα του Kαταστατικού της, όπου καταδεικνύει την δεσπόζουσα και καταχρηστική  μονοπωλιακή θέση της Ε.Π.Ο. Eπίσης απορέει ότι ασκείται συνεχής οικονομική δραστηριότητα μέσω παραβόλων (μη αναρτημένες τιμές στον ιστότοπό της) , κατοχύρωση λογότυπου, διαφημίσεις, χορηγίες από ιδιωτικές εταιρείες και πολλές άλλες οικονομικές δραστηριότητες οι οποίες την καταστούν ως εταιρεία ασχέτως των όποιων οικονομικών και διαδικαστικών ελαφρύνσεων που δίδονται από τον νόμο (πχ μή κερδοσκοπικό σωματείο) αλλά τουναντίο  το συγκεκριμένο σωματείο είναι μία κερδοσκοπική επιχείρηση. Το καταστατικό της έμμεσα απαγορεύει στα ποδοσφαιρικά σωματεία είτε επαγγελματικά είτε ερασιτεχνικά να προσλαμβάνουν πτυχιούχους Α.Ε.Ι. εάν δεν έχουν υπό την κατοχή τους την ταυτότητα του προπονητή υπό τις προϋποθέσεις που η ίδια ορίζει. Άμεσα στο άρθρο Θ.46 Τεχνική και Αναπτυξιακή Επιτροπή:Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ/άρθρο1.5/άρθρα 2.1.α, 2.1.β, 2.1.γ,2.1.ε, 2.1.ζ, 2.1.η, 2.2γ, 2.2.δ, 2.3/άρθρα 4.2
Β. ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ/άρθρο 9.2, 9.3/άρθρα 10.1.α, 10.1.γ, 10.1.δ/άρθρα 10.4.β, 10.4.δ, 10.4.ι/άρθρα 12.1.ε, 12.1.στ/άρθρο 12.2/άρθρα 13.1.α, 13.1.δ, 13.1.η, 13.1.θ, 13.1.θ.ια, 13.1.ιδ/άρθρο 13.2/άρθρο 13.3/άρθρο 17.α/άρθρα 18.1, 18,2/
Δ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ/άρθρο 20.6/άρθρο 23.ιη/άρθρα 35.γ, 35.δ, 35.ζ, 35.θ, 35.ι, 35.ι.ιε, 35.ι.ιστ
Θ. ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ/άρθρο 42.2, 42.3/άρθρο 46/άρθρο 55
IB. ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ/άρθρα 65.Β, 65.Δ, 65.Ε.2.δ, 65.Ε.2.ε, 65.Ε.στ/άρθρο 67.1.
ΙΔ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ/άρθρα 70.β, 70.δ, 70.στ, 70.3, 70.4,70.5, 70.6, 70.7, 70,8, 70.9, 70.11, 70.13, 70.16
ΙΕ. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ/76.1, 76.2, 76.4/ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ άρθρα 78.1, 78.2

Ø     Η οικονομική δραστηριότητα του Αθλητισμού και του Ποδοσφαίρου ειδικότερα. είναι πολλαπλά αποδεδειγμένη από τις αποφάσεις του Ε.Ε. Δικαστηρίου  (C-415/93 URBSFA v Jean-Marc Bosman & C13/76 Donà v Mantero & T-193/02, Piau v. Commission, FIFA) και διατυπώνεται επίσης στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

Σας παραθέτουμε μετάφραση της διατύπωσης:
«Ο αθλητισμός έχει τεράστιο οικονομικό αντίκτυπο στην ΕΕ, ο κύκλος εργασιών για το έτος 2004 ανήλθε στο ποσό των €407 δισεκατομμυρίων, το οποίο αντιστοιχεί στο 3.7% του ΑΕΠ της Ευρώπης, απασχολώντας δεκαπέντε εκατομμύρια (15.000.000) εργαζόμενους (5,4% του εργατικού δυναμικού). Το φαινόμενο συνεχίζεται να αυξάνεται, και σε πολλές περιπτώσεις ο αθλητισμός έγινε «μεγάλες  επιχειρήσεις» (βασικά από τα τηλεοπτικά δικαιώματα τα οποία είναι πολύ κερδοφόρα).
Η Επιτροπή ασχολήθηκε με έναν αυξανόμενο αριθμό υποθέσεων σχετιζόμενες με ανταγωνισμό στον τομέα του αθλητισμού που οδήγησε είτε σε επίσημες είτε σε ανεπίσημες συμφωνίες. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει επίσης εκδώσει έναν αριθμό σημαντικών νομολογιών στον τομέα του Αθλητισμού, όπου πολλές από αυτές βασίζονται στους κανόνες της Εσωτερικής Αγοράς της ΕΕ, – για παράδειγμα, η ελευθερία μετακίνησης εργαζόμενων συνδεδεμένο με τον αθλητισμό, όπως ραδιοτηλεοπτικά δικαιώματα και κανονιστικές/οργανωτικές πλευρές στον αθλητισμό.
Ο νόμος περί Ανταγωνισμού καλύπτει αντιμονοπωλιακές πρακτικές (antitrust), συγχωνεύσεις και Κρατικές Ενισχύσεις. Η πλειονότητα των υποθέσεων υπόκεινται στους κανόνες περί  Ανταγωνισμού, που απαγορεύουν αντι-ανταγωνιστικές συμφωνίες και πρακτικές καθώς και την κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης. Αυτές οι υποθέσεις αφορούσαν έσοδα που προέρχονται από δραστηριότητες συνδεδεμένες με τον αθλητισμό, όπως ραδιοτηλεοπτικά δικαιώματα, πωλήσεις εισιτηρίων και υποθέσεις με κανονιστικές/οργανωτικές διατάξεις του αθλητισμού.»
Ø     Στο παρακάτω κείμενο καταδυκνείεται η καταχρηστική θέση που καταλαμβάνει η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία:

Ενδεικτικά σας αναφέρουμε ότι, η επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας με ημερομηνία 28/4/2015 αναφέρει αποκλειστικά “για επιτυχόντες της προπονητικής σχολής της ότι έχουν δικαίωμα να συνάψουν συμβόλαιο για να απασχοληθούν επαγγελματικά από τις Ποδοσφαιρικές Ανώνυμες εταιρείες”. Η ανωτέρω Ομοσπονδία (Ε.Π.Ο.) με την μονοπωλιακή κανονιστική της και καταστατική της ιδιότητα όπως ορίζεται είναι η μόνη Αρχή που εκδίδει την ταυτότητα του προπονητή βάσει των διατάξεων της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας (UEFA) στο θέμα της έκδοσης καταλληλότητας των προπονητών έτσι ώστε να καταστεί δυνατόν να εξασκηθεί το επάγγελμα αυτό χωρίς ουδεμία επικύρωση/έγκριση οργάνου  της Πολιτείας αλλά με σαθρές ιδιωτικές συμφωνίες.
Ιστοσελίδα Ε.Π.Ο. – Εκπαιδευτικό Συμβούλιο Προπονητές
 http://www.epo.gr/Default.aspx?a_id=22524 τελευταία ενημέρωση 28/4/2015

Οι προπονητές UEFA PRO που έχουν δικαίωμα να υπογράψουν συμβόλαιο και να εργαστούν σε Π.Α.Ε. της SUPERLEAGUE και FOOTBALL LEAGUE για την αγωνιστική περίοδο 2014-2015 και με την προϋπόθεση να έχουν ταυτότητα τριετίας εν ισχύει είναι ……… (ακολουθεί κατάλογος ονομάτων-δικαιούχων)

http://www.epo.gr/Default.aspx?a_id=22524 Γενικά για τις σχολές προπονητών προϋποθέσεις κ.λπ.
......
Ø     Για ΜΙΑ  μόνο φορά έγινε τυπικά εξομοίωση των Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής και ΜΟΝΟ για πτυχιούχους των Ελληνικών Πανεπιστημίων. Μετά το 2011 οι πτυχιούχοι γυμναστές/προπονητές βρίσκονται σε κατάσταση ομηρίας.

[Σχολές εξομοίωσης

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος λειτουργίας των 28 σχολών εξομοίωσης Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα το ποδόσφαιρο, που η τελευταία έγινε στη Χίο τον Ιούνιο του 2011, οι πτυχιούχοι των σχολών ΤΕΦΑΑ των Ελληνικών Πανεπιστημίων προκειμένου να αποκτήσουν δίπλωμα ΟΥΕΦΑ  (εκτός των τμημάτων των Πανεπιστημίων που έχουν υπογράψει την ειδική σύμβαση ΕΠΟ-ΤΕΦΑΑ και αφορά την απονομή διπλώματος ΟΥΕΦΑ-B στους αποφοιτήσαντες επιτυχώς) θα ακολουθούν την διαδικασία των υπολοίπων υποψηφίων προπονητών και θα εντάσσονται ΜΕ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ για την παρακολούθηση της σχολής.]


Ø     Επίσης τονίζουμε ότι ο Νόμος 4373/2016 το άρθρο 48, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τεύχος 49 της 1ης Απριλίου 2016, διατυπώνει:

Στο άρθρο 31 του Ν. 2725/1999 προστίθεται παράγραφος 12 ως εξής:
«12. Πέραν της αδειοδότησης από το κράτος, η άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή δεν υπόκειται στην έγκριση ή άλλου ισοδύναμου αποτελέσματος περιορισμό άλλου φορέα, εφόσον ο προπονητής είναι κάτοχος πτυχίου Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α.) ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής με κύρια ή πρώτη ειδικότητα στο άθλημα στο οποίο θα εργαστεί.»

§        Δεν έχει λύσει το πρόβλημα και γι’ αυτό τον λόγο γίνεται και η παρούσα ομαδική καταγγελία, όπου τονίζεται ότι τα ποδοσφαιρικά σωματεία (εργοδότες ) είτε Π.Α.Ε. είτε ερασιτεχνικές που συμμετέχουν σε επαγγελματικά ή ερασιτεχνικά πρωταθλήματα των οικείων Ε.Π.Σ. και Ε.Π.Ο. δεν είναι δυνατή η απασχόληση πτυχιούχου  Σχολής Επιστήμης Φυσικής και εάν δεν έχει υπό την κατοχή του ταυτότητα/πιστοποίηση της Ε.Π.Ο. (U.E.F.A. PRO, A, B, C).
§        Αποδεδειγμένη καταχρηστική μονοπωλιακή εξουσία της Ε.Π.Ο. υπάρχει αναρτημένη στην ιστοσελίδα της http://www.epo.gr/Default.aspx?a_id=45700  στα κάτωθι:

1.   Το Προεδρικό Διάταγμα υπ' αριθμ. 219 (ΦΕΚ Α΄221/13.10.2006), περί καθορισμού των όρων και των προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Γυμναστηρίων ή Ιδιωτικών Σχολών εκμάθησης αθλημάτων.

Σχόλιο: Ιδρυση Σχολής Προπονητών, δημιουργώντας κατ΄αποκλειστικότητα  όλες τις απόλυτα ελεγχόμενες προϋποθέσεις για την καθιέρωση ιδιωτικών κανονιστικών διατάξεων για το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος στον χώρο του ποδοσφαίρου και αποκλεισμού πτυχιούχων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ανεγνωρισμένα από την Ελληνική Πολιτεία και την Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργώντας περιορισμούς  για τους γυμναστές/προπονητές πτυχιούχους με ειδικότητα το ποδόσφαιρο. 

·        ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ/ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ στην 2η παράγραφο στις υπεύθυνες δηλώσεις
http://www.epo.gr/media/files/IDIWTIKES_SXOLES/A_upeuthini_dilosi_2014.pdf διατυπώνεται αυστηρά:  [...... β) Ότι ο προπονητής που έχει την ευθύνη για την εκµάθηση του αθλήµατος στα παιδιά της Σχολής εκµάθησης ποδοσφαίρου να είναι οπωσδήποτε κάτοχος διπλώµατος- πιστοποιητικού UEFA-C πλέον άλλων τυχόν διπλωµάτων όπως αυτό προβλέπεται από το Coaching Convention 2015] Coaching Convention 2015 σας  παραθέτουμε τον ιστότοπο http://www.uefa.org/MultimediaFiles/Download/uefaorg/CoachingCoachedu/02/29/42/76/2294276_DOWNLOAD.pdf 
                                                                                                                 
Ενδεικτικά σας παραθέτουμε άρθρο της Forbes για τα τεράστια οικονομικά οφέλη που εισπράτει το ποδόσφαιρο:
και  για  την  U.E.F.A.
 ---------------------------
Επιπρόσθετα  Σχόλια
Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης
Μια επιχείρηση που βρίσκεται σε θέση ισχύος σε μια συγκεκριμένη αγορά μπορεί να βλάψει τον ανταγωνισμό. Το να βρίσκεται μια επιχείρηση σε θέση ισχύος δεν βλάπτει από μόνο του τον ανταγωνισμό, αλλά αν εκμεταλλεύεται το γεγονός αυτό για να εξαλείψει τον ανταγωνισμό, τότε μιλάμε για κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης της.
.................
ΑΞΙΩΝΟΥΜΕ
Κατόπιν τούτου και όλων των ανωτέρω επεξηγηματικών σχολίων και στοιχείων που σας παραθέτουμε θεωρούμε εύλογη την καταγγελία μας διότι ως πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε κάθε εύλογο δικαίωμα να εξασκήσουμε το επάγγελμά μας και την ειδικότητα που σπουδάσαμε, μετά από έτη σπουδών (στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή) σε πανεπιστήμιο για την απόκτηση της ειδικότητας του ποδοσφαίρου.
Με αυτόν τον καταχρηστικό τρόπο  μας αφαιρείται το δικαίωμα της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών  στον χώρο του ποδοσφαίρου, όπου πρωταθλήματα και αγώνες κυπέλλων Επαγγελματικών και Ερασιτεχνικών Σωματείων υλοποιούνται ΜΟΝΟ  μέσω της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και η πιστοποίησή τους  είναι ΜΟΝΟ εφικτή, κατόπιν καταβολής σημαντικών ποσών σε αυτή, για την απόκτηση πιστοποίησης πχ UEFA C, UEFA B, UEFA A & UEFA PRO και πτυχιούχοι ανάλογων και ανεγνωρισμένων Πανεπιστημίων Φυσικής Αγωγής είναι αναγκασμένοι, καταβάλλοντας τα ποσά, να τους δοθεί το δικαίωμα να εργαστούν στον ίδιο χώρο καθώς δεν υπάρχει παράλληλο πρωτάθλημα.
Ο πτυχιούχος ΑΕΙ Τμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α)  έχει φοιτήσει για 4 έτη και Πανεπιστήμια Αλλοδαπής για 5 έτη για να καταστεί πλήρης η σπουδή για την ειδικότητα γυμναστού/προπονητού. Τα σεμινάρια ολίγων εβδομάδων (http://www.epo.gr/Default.aspx?a_id=42369 αναφορά στην διάρκεια παρακολούθησης των σχολών διαφόρων βαθμίδων) που διοργανώνει η Ε.Π.Ο. δεν είναι δυνατόν να δίδει το απόλυτο δικαίωμα της κρίσης σε μία ομοσπονδία εάν είναι επαρκής η σπουδή τουλάχιστον 4 ετών σε πανεπιστήμιο.  Δεν  αρκεί μόνο με εκπαίδευση  ολίγων εβδομάδων για να κριθεί ότι κάποιος είναι επαρκής να εξασκήσει την ειδικότητα και ο πτυχιούχος πανεπιστημίου να μην θεωρείτε επαρκής αλλά ΜΟΝΟ  εάν καταβάλει το ζητούμενο αντίτιμο από την Ε.Π.Ο. .
Να σημειωθεί ότι δεν ζητούμε να καταργηθεί η ευκαιρία σε πολίτες  που δεν είχαν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν Πανεπιστημιακές σπουδές ΑΕΙ, ζητούμε όμως και εμείς οι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. με ειδικότητα το Ποδόσφαιρο να εργαστούμε στον χώρο χωρίς περιορισμούς.
Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω:
Ζητούμε να εφαρμοστεί διάταξη στους κανονισμούς της Ε.Π.Ο. ότι όλοι οι πτυχιούχοι Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Γυμναστικής Ακαδημίας με ειδικότητα το ποδόσφαιρο (ελληνικής ή αλλοδαπής) , ότι κατόπιν της έκδοσης  της ανάλογης άδειας από την Γ.Γ.Α. να εκδίδει και η Ε.Π.Ο. το UEFA PRO χωρίς περιορισμούς και χωρίς οικονομική επιβάρυνση με απλή διαδικασία.

Οι καταγγέλλοντες
·        Στις επόμενες σελίδες της παρούσης καταγγελίας επισυνάπτονται οι πρωτότυπες υπογραφές των καταγγελόντων πτυχιούχων των Τμημάτων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με ειδικότητα του Ποδοσφαίρου (Ελληνικής ή αλλοδαπής) σε Νομούς της Ελλάδος.
Η καταγγελία είναι 10 σελίδες, οι πρωτότυπες υπογραφές έχουν αναλυτικά ως εξής:
– Νομός Αττικής, εικοσιδύο  (22) υπογραφές, δύο (2) σελίδες – Νομός Φθιώτιδας, δεκαεννέα (19) υπογραφές, δύο (2) σελίδες – Νομός Κοζάνης, εικοσιτρείς (23) υπογραφές, μία (1) σελίδα – Νομός Ξάνθης εικοσιοκτώ (28) υπογραφές, δύο (2) σελίδες – Νομός Λαρίσης, εικοσιένα (21) υπογραφές, μία (1) σελίδα – Νομός Έβρου, δεκαέξι (16) υπογραφές, μία (1) σελίδα – Νομός Κυκλάδων (Σαντορίνη), δύο (2) υπογραφές, μία (1) σελίδα – Νομός Μαγνησίας, τριανταέξι (36) υπογραφές, δύο (2) σελίδες – Νομός Κορινθίας, δέκα (10) υπογραφές, δύο (2) σελίδες – Νομός Πιερίας, τέσσερεις (4) υπογραφές, τέσσερεις (4) σελίδες – Νομός Σερρών, μία (1) υπογραφή, μία (1) σελίδα  - Νομός Δωδεκανήσου (Ρόδος), μία (1) υπογραφή, μία (1) σελίδα.
 Ήτοι  σύνολο σελίδων τριάντα (30) και σύνολο υπογραφών εκατόν ογδοντατρείς  (183).


Πρός:    Εθνικό Καποδηστριακό Πανεπιστήμιο
                Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
                Κοσμήτορα, κο Γελαδά Νικόλαο
Μέλη της Κομητείας, κύριοι Καρτερολιώτης Κωνσταντίνος, Μπάγιος Ιωάννης, Μπουντόλος Κωνσταντίνος

                                                                                                                Αθήνα 22 Ιουνίου 2017

Αξιότιμοι Κύριοι Κοσμήτορα και Μέλη της Κοσμητείας
Τα ερωτήματα που τίθενται χρήζουν έντιμης και κατόπιν ορθής περισυλλογής απάντησης από μέρους σας στο παρακάτω θέμα που σας παραθέτω.
Ο ρόλος του Πανεπιστημίου είναι να δώσει γνώσεις και πιστοποίηση εργασιακής επάρκειας.  Στην περίπτωση του ποδοσφαίρου το Πανεπιστήμιο και η Πολιτεία δεν έχει την δυνατότητα (έμμεσα δηλώνει αδυναμία) να δώσει στους πτυχιούχους με ειδίκευση το ποδόσφαιρο εργασιακή επάρκεια, ανεξάρτητα εάν η Γ.Γ.Α. εκδίδει στους πτυχιούχους  πιστοποίηση εργασιακής επάρκειας.
Πώς είναι δυνατόν οι πτυχιούχοι Πανεπιστημίων (ΤΕΦΑΑ ή αλλοδαπής) και όταν η συγκεκριμένη Σχολή δίνει την δυνατότητα μέσω της ειδίκευσης σε αθλήματα όπως η καλαθοσφαίριση, χειροσφαίριση ή πετοσφαίριση κλπ κλπ, οι κάτοχοι του τίτλου αυτού, να ασκούν το επάγγελμα του προπονητή σε όλες τις κατηγορίες ακόμα και το δικαίωμα να γυμνάζει / προπονεί την Εθνική Ομάδα, και στην ποδοσφαίριση να μην μπορούν; Καταργείτε έτσι η έννοια και η σημασία των σπουδών Πανεπιστημιακού επιπέδου.
Τι κάνει η σχολή;  Ποιές οι κινήσεις και το ενδιαφέρον του Πανεπιστημίου με το τρέχον θέμα;
Έχει πραγματοποιήσει ουσιαστικές ενέργειες;
Οι φοιτητές και οι πτυχιούχοι έχουν ήδη εκδηλώσει τα παράπονά τους και τις διαμαρτυρίες τους με πολλαπλούς τρόπους.
Γιατί το Πανεπιστήμιο  έχει καθηγητές που διδάσκουν  ταυτόχρονα στις Σχολές προπονητών και στα ΣΕΦΑΑ και αυτό δεν απασχολεί κανέναν; Και μάλιστα και συνταξιούχους καθηγητές; Πόσο μάλιστα που οι ρατσιστικές τοποθετήσεις και πράξεις αυτών των κυρίων απένταντι στους απελπισμένους συναδέλφους που πάνε στις σχολές προπονητών και τους «κόβουν» είναι πλέον συνηθισμένη πρακτική; Και μάλιστα με εκβιαστικές μεθόδους τους υποχρεώνουν να δώσουν αρχικά 1.500€ για να πάνε να πάρουν την πιστοποίηση του γυμναστή φυσικής κατάστασης (άκουσον... άκουσον!) γιατί διαφορετικά δεν περνάς! Δηλαδή το Πανεπιστήμιο αναιρεί το έργο του;  Και πανεπιστημιακοί διδάσκουν σε αυτές τις σχολές, από όλα τα τμήματα. Η αγανάκτηση είναι μεγάλη και πλέον οι ενέργειες θα είναι πιό δυναμικές!
Γιατί το Πανεπιστήμιο είναι υπό ενός ιδιωτικού κερδοσκοπικού φορέα (Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία – Σχολή Προπονητών); Γιατί αντί να πιστοποιείται, από Πανεπιστημιακό φορέα όπως γίνεται για τα Πανεπιστήμια του εξωτερικού ή ΙΕΚ οι ίδιοι οι Πανεπιστημιακοί εργάζονται σε αυτές τι σχολές για να λειτουργήσουν; Τι αξία έχει το Πανεπιστήμιο; Ποιός είναι ο ρόλος της κάθε ΠΕΠΦΑΑ;
Σας επισυνάπτω την καταγγελία 183 πτυχιούχων με ειδικότητα το ποδόσφαιρο στην Επιτροπή Ανταγωνισμού η οποία εξηγεί εκτενέστερα με το συγκεκριμένο πρόβλημα.

Μετά τιμής

Χαράλαμπος Ρέλλας
Καθηγητής Φυσικής Αγωγής
Τηλ. 6939 493 817

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου