Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2016

Χ.Ρέλλας-Κ.Κατσαγάνης,Η πρακτική της ΕΠΟ στους προπονητές ποδοσφαίρου παραβιάζει το δίκαιο ανταγωνισμού της Ε.Ε.Παραθέτουμε την σχετική καταγγελία κατά της ΕΠΟ ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού, με την οποία χαρακτηρίζεται ως αντιβαίνουσα στο δίκαιο του ανταγωνισμού η πρακτική και οι σχετικές διατάξεις των κανονισμών  ΕΠΟ και UEFA σχετικά με τους περιοριμούς και τις προϋποθέσεις που επιβάλλουν στην άσκηση του επαγγέλματος του προπονητού ποδοσφαίρου.


Από:      1)            Χαράλαμπο Ρέλλα
Τηλ.: +30 6939 493817  - fax: +30 210 7781130
                2)            Κωνσταντίνο Κατσαγάνη
               
                                                                                                                                                                Αθήνα 28/01/2016                          
Πρός:
1.       Commissioner Margrethe Vestager
                                                                        Head of the Cabinet
Ditte Juul-Jørgensen ditte.juul-joergensen@ec.europa.eu
2.       Επιτροπή Ανταγωνισμού – Hellenic Competition Commission
Κότσικα 1α, 104 34 Αθήνα.  FAX 210 8809134 & 132

3.       Υφυπουργό Αθλητισμού
Κον Σταύρο Κοντονή
Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 15122, Τ.Θ. 15106

Θέμα: Μονοπωλιακός χαρακτήρας και θέση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.) σχετικά με το θέμα σχολής προπονητών και έκδοσης ταυτότητας προπονητή U.E.F.A. PRO, A, B, C υπό μονοπωλιακές προϋποθέσεις.
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Α) Χαράλαμπου Ρέλλα του Σωτηρίου, γεννηθείς 16/8/1961 στην Αθήνα, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, απόφοιτος Φυσικής Αγωγής Βουκουρεστίου- Ρουμανίας το 1990, ειδικότης Ποδόσφαιρο, αναγνώριση ισοτιμίας ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. (ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ), με τα τμήματα Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού των Ελληνικών Α.Ε.Ι. (ΤΕΦΑΑ), κάτοχος Άδειας Εξάσκησης Επαγγέλματος προπονητού ποδοσφαίρου για οποιαδήποτε κατηγορία, από την Γ.Γ.Α. με αριθ. πρωτ. Γ/7610 – 28/2/1992.
Β) Κωνσταντίνου Κατσαγάνη του Χρήστου, γεννηθείς 4/11/1969 στην Άνω Βασιλική Ναυπακτίας, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, απόφοιτος ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης το 1992, ειδικότης Ποδόσφαιρο.
Κατά
Της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.)
 Έδρα πάρκο Γουδή ΤΘ 14161, ΤΚ 11510 – Αθήνα
Τηλ.: +30 210 9306000 - fax: +30 210 9359666
Ενδεικτικά σας αναφέρουμε ότι, η επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας με ημερομηνία 28/4/2015 αναφέρει αποκλειστικά “για επιτυχόντες της προπονητικής σχολής της ότι έχουν δικαίωμα να συνάψουν συμβόλαιο για να απασχοληθούν επαγγελματικά από τις Ποδοσφαιρικές Ανώνυμες εταιρείες”. Η ανωτέρω Ομοσπονδία (Ε.Π.Ο.) με την μονοπωλιακή κανονιστική της και καταστατική της ιδιότητα όπως ορίζεται είναι η μόνη Αρχή που εκδίδει την ταυτότητα του προπονητή βάσει των διατάξεων της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας (UEFA) στο θέμα της έκδοσης καταλληλότητας των προπονητών έτσι ώστε να καταστεί δυνατόν να εξασκηθεί το επάγγελμα αυτό χωρίς ουδεμία επικύρωση/έγκριση οργάνου  της Πολιτείας αλλά με σαθρές ιδιωτικές συμφωνίες και όχι με τα ΤΕΦΑΑ
Ιστοσελίδα Ε.Π.Ο.- Εκπαιδευτικό Συμβούλιο Προπονητές http://www.epo.gr/Default.aspx?a_id=22524 τελευταία ενημέρωση 28/4/2015
Οι προπονητές UEFA PRO που έχουν δικαίωμα να υπογράψουν συμβόλαιο και να εργαστούν σε Π.Α.Ε. της SUPERLEAGUE και FOOTBALL LEAGUE για την αγωνιστική περίοδο 2014-2015 και με την προϋπόθεση να έχουν ταυτότητα τριετίας εν ισχύει είναι ……… (ακολουθεί κατάλογος ονομάτων-δικαιούχων)
http://www.epo.gr/Default.aspx?a_id=22524 Γενικά για τις σχολές προπονητών προϋποθέσεις κ.λπ.
1.       Προοίμιο
Ο αθλητισμός έχει τεράστιο οικονομικό αντίκτυπο στην ΕΕ, ο κύκλος εργασιών για το έτος 2004 ανήλθε στο ποσό των €407 δισεκατομμυρίων, το οποίο αντιστοιχεί στο 3.7% του ΑΕΠ της Ευρώπης, απασχολώντας δεκαπέντε εκατομμύρια (15.000.000) εργαζόμενους (5,4% του εργατικού δυναμικού). Το φαινόμενο συνεχίζεται να αυξάνεται, και σε πολλές περιπτώσεις ο αθλητισμός έγινε «μεγάλες  επιχειρήσεις» (βασικά από τα τηλεοπτικά δικαιώματα τα οποία είναι πολύ κερδοφόρα).
Η Επιτροπή ασχολήθηκε με έναν αυξανόμενο αριθμό υποθέσεων σχετιζόμενες με ανταγωνισμό στον τομέα του αθλητισμού που οδήγησε είτε σε επίσημες είτε σε ανεπίσημες συμφωνίες. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει επίσης εκδώσει έναν αριθμό σημαντικών νομολογιών στον τομέα του Αθλητισμού, όπου πολλές από αυτές βασίζονται στους κανόνες της Εσωτερικής Αγοράς της ΕΕ, – για παράδειγμα, η ελευθερία μετακίνησης εργαζόμενων συνδεδεμένο με τον αθλητισμό, όπως ραδιοτηλεοπτικά δικαιώματα και κανονιστικές/οργανωτικές πλευρές στον αθλητισμό.
Ο νόμος περί Ανταγωνισμού καλύπτει antitrust, συγχωνεύσεις και Κρατικές Ενισχύσεις. Η πλειονότητα των υποθέσεων υπόκεινται στους κανόνες περί  Ανταγωνισμού, που απαγορεύουν αντι-ανταγωνιστικές συμφωνίες και πρακτικές καθώς και την κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης (βλ σχόλιο α / παρούσα καταγγελία). Αυτές οι υποθέσεις αφορούσαν έσοδα που προέρχονται από δραστηριότητες συνδεδεμένες με τον αθλητισμό, όπως ραδιοτηλεοπτικά δικαιώματα, πωλήσεις εισιτηρίων και υποθέσεις με κανονιστικές/οργανωτικές διατάξεις του αθλητισμού.
-------------------------------------
Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (Ε.Π.Ο.) έχει απόλυτη κανονιστική εξουσία μετά την εφαρμογή του νόμου στον τομέα του ποδοσφαίρου  όπου το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται εξ ολοκλήρου από εκπροσώπους των Ενώσεων Ποδοσφαιρικών Σωματείων (Ε.Π.Σ.) μέλη της, αλλά και η Ε.Π.Ο. καθίσταται ως οργανισμός ιδιωτικού δικαίου με οικονομική δραστηριότητα, συνεπώς αναλύοντας άρθρα του καταστατικού της, συμπεραίνουμε τα εξής:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ, ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ,
ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011
Ι.1.1  Νομική μορφή
 [...... νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα....] 
Ι.1.5.α – Σχόλια: Το άρθρο δηλώνει την μονοπωλιακή φύση της, ότι έχει τον απόλυτο έλεγχο και κατέχει δεσπόζουσα θέση στον τομέα του ποδοσφαίρου και στην αγορά του. Βάσει των ανωτέρω θεωρούμε ότι υπόκειται στους κανόνες περί Ανταγωνισμού της ΕΕ διότι ασχολείται με  κανονιστικές/οργανωτικές διατάξεις, όπως αναφέρει το προοίμιο της ΕΕ (http://ec.europa.eu/competition/sectors/sports/overview_en.html)  αλλά και στην δική μας εισαγωγή της παρούσας καταγγελίας.
Ι.2.2.Α.α - Σχόλια: Εκ νέου επιβεβαιώνεται ο μονοπωλιακός  της χαρακτήρας και ειδικότερα στην ουσία της καταγγελίας μας.
Ι.2.Β.ε - Σχόλια: Εκ νέου επιβεβαιώνεται ο μονοπωλιακός  της  χαρακτήρας και ειδικότερα στην ουσία της καταγγελίας μας.
Ι.2.Β.στ - Σχόλια: Εκ νέου επιβεβαιώνεται ο μονοπωλιακός χαρακτήρας της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.) και ειδικότερα στο θέμα της καταγγελίας μας. Καθώς ορίζει και τον μονοπωλιακό χαρακτήρα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου F.I.F.A. (http://www.fifa.com/) Fédération Internationale de Football Association και της Ευρωπαϊκής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου U.E.F.A. (http://www.uefa.com/) Union of European Football Associations και μέλος της  F.I.F.A.
Ι.2.Β.ζ  - Σχόλια: Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (Ε.Π.Ο.) με αυτή την διάταξη δίνει την δυνατότητα στην ίδια αλλά και στα μέλη του ΔΣ της (Ε.Π.Σ.) την εμπορική εκμετάλλευση του ποδοσφαίρου με οικονομικές απολαβές όπως και αναλυτικά αναφέρει το παρών άρθρο, επομένως τις καθιστά βάσει των κανόνων της Ε.Ε. περί ανταγωνισμού ως επιχειρήσεις με οικονομικές δραστηριότητες. Όπως και έχει αναφερθεί και στο προοίμιο  στην ιστοσελίδα της ΕΕ που γίνεται αναφορά στον κύκλο εργασιών του ποδοσφαίρου σε Ευρωπαϊκό επίπεδο http://ec.europa.eu/competition/sectors/sports/overview_en.html, συμπεραίνουμε ότι είναι επιχείρηση, με επιχειρήσεις ως μέλη του ΔΣ (Ε.Π.Σ.) όπου όλοι ενασχολούνται με οικονομικές δραστηριότητες, κατόπιν τούτου  εμπίπτει στους κανόνες περί ανταγωνισμού.
Ι.2.3.Α.θ – Σχόλια: Αναδεικνύει τον μονοπωλιακό χαρακτήρα, των F.I.F.A., U.E.F.A. οι οποίες  λειτουργούν ως επιχειρήσεις, λόγω μονοπωλιακών οικονομικών δραστηριοτήτων, στον τομέα του ποδοσφαίρου για την F.I.F.A. άρθρο έγκυρης οικονομικής εφημερίδας Forbes
και  για  την  U.E.F.A.
 ---------------------------
Επεξηγηματικά Σχόλια
α) Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης
Μια επιχείρηση που βρίσκεται σε θέση ισχύος σε μια συγκεκριμένη αγορά μπορεί να βλάψει τον ανταγωνισμό. Το να βρίσκεται μια επιχείρηση σε θέση ισχύος δεν βλάπτει από μόνο του τον ανταγωνισμό, αλλά αν εκμεταλλεύεται το γεγονός αυτό για να εξαλείψει τον ανταγωνισμό, τότε μιλάμε για κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης της.
Κατόπιν τούτου και όλων των ανωτέρω επεξηγηματικών σχολίων και στοιχείων που σας παραθέτουμε θεωρούμε εύλογη την καταγγελία μας ως πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην προσπάθειά μας να εξασκήσουμε το επάγγελμά μας, μετά από έτη σπουδών. Για να ασκήσουμε το επάγγελμά μας εδώ και αρκετά έτη, μας αφαιρείται το δικαίωμα της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών, ενώ στο όνομα του ανταγωνισμού θα μας ήτο δυνατόν να το ασκήσουμε κι εμείς το επάγγελμα του προπονητού στον χώρο του ποδοσφαίρου, όπου πρωταθλήματα και αγώνες κυπέλλων υλοποιούνται μόνο μέσω της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και η παράλληλη πιστοποίηση της είναι ΜΟΝΟ εφικτή, κατόπιν καταβολής σημαντικών ποσών σε αυτή, για την απόκτηση πιστοποίησης πχ UEFA C, UEFA B, UEFA A & UEFA PRO, ενώ πτυχιούχοι ανάλογων και ανεγνωρισμένων Πανεπιστημίων Φυσικής Αγωγής είναι αναγκασμένοι, καταβάλλοντας τα ποσά, να τους δοθεί το δικαίωμα να εργαστούν στον ίδιο χώρο καθώς δεν υπάρχει παράλληλο πρωτάθλημα στον ίδιο χώρο.
Η σύγκριση ωρών μεταξύ ενός πτυχιούχου Πανεπιστημίου Φυσικής Αγωγής είναι σίγουρα το δεκαπλάσιο των ωρών των επιμορφωτικών σεμιναρίων όπου οι μοναδικοί κριτές και εκδότες είναι η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (Ε.Π.Ο.).
Δεν ζητούμε να καταργηθεί η ευκαιρία σε πολίτες  που δεν είχαν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν Πανεπιστημιακές σπουδές ΑΕΙ, ζητούμε όμως και εμείς οι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. με ειδικότητα στην αγορά του Ποδοσφαίρου να εργαστούμε στον χώρο, που μονοπωλιακά ηγείται όπως και αναφέρεται στο καταστατικό της χωρίς οικονομική επιβάρυνση.
Ζητούμε ίσες ευκαιρίες όπως και σίγουρα η Επιτροπή σας αλλά και η Επιτροπή περί ισότητας της ΕΕ και σαφώς όχι σε αυτά τα υψηλά κόστη που ζητά η Ε.Π.Ο. για την έκδοση της δικής της, άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος, υπάρχει ένα ακαθόριστο καθεστώς γκρίζας συνεργασίας με κάποια πανεπιστήμια της Ελλάδος που δίδεται η άδεια, και εκεί διερωτόμαστε εάν και εφόσον η Πολιτεία είναι ενήμερη εάν η συγκεκριμένη πρακτική είναι εγκεκριμένη από το αρμόδιο Υπουργείο. Πως είναι δυνατόν σε κρατικό πανεπιστήμιο να υπάρχει συνεργασία με επιχείρηση ιδιωτικού δικαίου.


   Οι καταγγέλλοντες

   


ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΡΕΛΛΑΣ                                                                 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΤΣΑΓΑΝΗΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου