Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2015

Γ.Παναγόπουλος,Τα πειθαρχικά και δικαιοδοτικά όργανα της ΕΠΟ κατά το ισχύον καταστατικό της,Εισήγηση στην ημερίδα της 2-10-2015

Παραθέτουμε την εισήγηση του Γιώργου Παναγόπουλου, με την οποία καταδεικνύεται το πρόβλημα που ανακύπτει από την μη ρητή αναφορά στο νόμο των οργάνων που στελεχώνονται με τακτικούς δικαστές, δεδομένου και του κυκεώνα οργάνων, αρμοδιοτήτων και διατάξεων του καταστατικού της ΕΠΟ.

 

Α. Εισαγωγή

Πολλοί , μεταξύ αυτών και εγώ , έχουμε χαρακτηρίσει το περιβόητο αυτοδιοίκητο της ΕΠΟ ως ισοδύναμο με το αυτοδιοίκητο του Αγίου Όρους .Και όμως αυτή η διελκυστίνδα μεταξύ ΕΠΟ και Πολιτείας για το πρόβλημα της εκδίκασης ποδοσφαιρικών υποθέσεων από τα πολιτικά δικαστήρια και της συνθέσεως των ποδοσφαιρικών δικαστηρίων ,ανάγεται  στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του ποδοσφαίρου μας σύμφωνα με την επίσημη ιστορία της ίδιας της ΕΠΟ.

Ιστορικά μάλιστα οι ομοιότητες με το αντίστοιχο εκκλησιαστικό ζήτημα είναι εκπληκτικές  και όσο και αν φαίνεται  απίστευτο είναι προφανές ότι αυτό, ο νομικός διχασμός και η σχετική προβληματική του αθλητικού δικαίου έχει ρίζες σε εκκλησιαστικό.

Το ζήτημα της επεκτάσεως της αρμοδιότητας των πολιτικών δικαστηρίων και στις διαφορές μεταξύ των κληρικών αποτελεί ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα θέματα στην ιστορία  του βυζαντινορωμαικού δικαίου.

Όπως  , λοιπόν ,   τότε  η εκκλησιαστική δικαιοσύνη επικράτησε  της κρατικής, έτσι και  σήμερα  στην Ελλάδα είναι προφανές ότι  η διεύρυνση της δικαιοδοσίας  ποδοσφαιρικών  δικαστηρίων ,υπερκάλυψε την αντίστοιχη  των πολιτικών ,αλλά χωρίς την κάλυψη του Νόμου!                                                           
      


 Β. Το πρόβλημα της εκδικάσεως υποθέσεως των κληρικών από τα πολιτικά δικαστήρια


 Το πρώτο νομοθετικό  κείμενο ,που έδινε κάποια λύση στο ζήτημα αυτό υπήρξε η Νεαρά 123 του Ιουστινιανού Α’, που απαγόρευε στα πολιτικά δικαστήρια κάθε ανάμειξη σε πνευματικά θέματα ή ζητήματα εκκλησιαστικής πειθαρχίας ,τα οποία ανήκαν στην αποκλειστική αρμοδιότητα των επισκοπικών δικαστηρίων. Το μεγάλο ,βέβαια, πρόβλημα αφορούσε τις περιπτώσεις που ένας κληρικός  βρισκόταν αναμεμειγμένος σε υποθέσεις κοινού αστικού ή ποινικού δικαίου.

Η Νεαρά 123 όριζε πάλι ότι στις ποινικές υποθέσεις τα εκκλησιαστικά δικαστήρια θα εκδίκαζαν μόνο τις πνευματικές και πειθαρχικές απόψεις του εγκλήματος που διέπραξε κάποιος κληρικός και τα ποινικά δικαστήρια τις ποινικές απόψεις ,ενώ στις αστικές υποθέσεις τα επισκοπικά δικαστήρια είχαν αποκλειστική αρμοδιότητα στην επίλυση της διαφοράς με την προϋπόθεση όμως να συμφωνήσουν  οι διάδικοι για την υπαγωγή της υποθέσεως τους στην εκκλησιαστική δικαιοδοσία. Οπωσδήποτε, όμως ,οι αποφάσεις των εκκλησιαστικών δικαστηρίων μπορούσαν να εφεσιβληθούν στα πολιτικά δικαστήρια.

Οι σχολιαστές πάντως του εκκλησιαστικού δικαίου της περιόδου των Κομνηνών, ο Βαλσαμών, ο Αριστηνός, και ο Ζωναράς, αγωνισθήκαν με βάση τον κανόνα 15 της συνόδου της Καρχηδόνας και τη Νεαρά 25 του Ηρακλείου να ενισχύσουν το γόητρο και τις αρμοδιότητες των εκκλησιαστικών δικαστηρίων. Οι αγώνες αυτοί ,που άρχισαν να δικαιώνονται με την έκδοση της Νεαράς 27 του Αλεξίου Α’, έφεραν τους καρπούς τους με την εντυπωσιακή διεύρυνση της δικαιοδοσίας των εκκλησιαστικών δικαστηρίων και ιδιαίτερα του πατριαρχικού δικαστηρίου κατά την περίοδο των Παλαιολόγων.

Φυσικά στο Βυζάντιο ,υπήρχε δίκαιο και κανόνες ,που ρύθμιζαν την αθλητική δράση τόσο στον Ιππόδρομο, όσο και στο    Τζυκανιστήριο ( Σφαιροδρόμιο) και για την συμπεριφορά των αθλητών, και των φιλάθλων ,αν και συχνά χρειάστηκε η αυτοκρατορία  να απαντήσει με βία στη βία των Δήμων (Πράσινων –Βενετών –Ρούσων και Λευκών).

Γ. Το πρόβλημα της θεσμοθέτησης και λειτουργιάς των οργάνων της ΕΠΟ

Τα  τελευταία χρόνια  τα ποδοσφαιρικά όργανα της ΕΠΟ και των Επαγγελματικών Ενώσεων της αυξήθηκαν μάλιστα σε τέτοιο  βαθμό ,που ξεπέρασαν κατά πολύ  μέσω μιας μαεστρικής  αλήθεια αυθαιρεσίας του καταστατικού και των κανονισμών της, τον αριθμό και την δικαιοδοσία των προβλεπόμενων από τους Νόμους του Κράτους ,που συνθέτουν το σύγχρονο Αθλητικό Δίκαιο.

 Μέχρι το 2006 ,οπότε εφευρέθηκε το αυτοδιοίκητο, όλοι οι Αθλητικοί Νόμοι  από το Ν. 75/75 μέχρι τον Ν.2725/97,συμβάδιζαν πλήρως με το καταστατικό και τους κανονισμούς της ΕΠΟ ως προς τα προβλεπόμενα όργανα και την δικαιοδοσία τους.

Ας δούμε όμως πόσα όργανα προβλέπει ο ισχύων αθλητικός Νόμος, απαντώντας στο κουίζ ,που ο ίδιος έθεσα δημοσίως!

1. Το πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο της SUPER LEAGUE ,ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο των ΠΑΕ της Α’ Εθνικής.
2. Το πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο της  FOOTBALL  LEAGUE ,ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο των ΠΑΕ της Β’ Εθνικής.
3.  Η πρωτοβάθμια Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ, που ασκεί τον έλεγχο για το Κύπελλο και το πρωτάθλημα που υπάγονται στην ΕΠΟ (Γ’ ή Δ΄ Εθνικής)
4.  Την Επιτροπή Εφέσεων ,όπου εφεσιβάλλονται οι αποφάσεις όλων των πρωτοβάθμιων πειθαρχικών οργάνων οι αποφάσεις όλων των πρωτοβάθμιων Επιτροπών Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών
5. Την Διαιτητική Πρωτοβάθμια Επιτροπή Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών
6.Την Διαιτητική Δευτεροβάθμια Επιτροπή Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών
7.Την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού
8.Τον Αθλητικό Εισαγγελέα


Δ.  Αντίθετα, το ισχύον καταστατικό της  ΕΠΟ προβλέπει τα εξής όργανα:

α. Πειθαρχικά όργανα ( υπό τον τίτλο δικαστικά όργανα στο άρθρο 61)
1.Η Πειθαρχική Επιτροπή με δικαιοδοσία την εφαρμογή του Πειθαρχικού Κώδικα στα μέλη της κλπ…
2.Η καινοφανής και έξωθεν επιβληθείσα Επιτροπή Δεοντολογίας με υποκείμενα εφαρμογής και επιβολής κυρώσεων  σε φυσικά και νομικά  πρόσωπα του ποδοσφαίρου
3.Η Επιτροπή Εφέσεων με αρμοδιότητα την εκδίκαση εφέσεων κατά της Πειθαρχικής και της Επιτροπής Δεοντολογίας
4.Το Διαιτητικό Δικαστήριο με αρμοδιότητα την εκδίκαση «εφέσεων επί των εφέσεων» των αποφάσεων της Επιτροπής Εφέσεων με περιοριστική περιπτωσιολογία
5.Η Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ ,που κατ’ άρθρον 62 παρ.3 έχει πειθαρχικές εξουσίες ,πέραν της Π.Ε. ,αναφορικά με την αναστολή της ιδιότητας και την αποβολή μελών.
6.Η Εκτελεστική Επιτροπή ομοίως συν την αποκλειστικότητα έκδοσης του Πειθαρχικού κώδικα και του κώδικα Δεοντολογίας!
7. Η Πειθαρχική Επιτροπή της FOOTBALL LEAGUE που προβλέπεται από το καταστατικό της ΕΕΠ και τους κανονισμούς της ΕΠΟ ,και οι αποφάσεις της προσβάλλονται στην Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ
8. Η Πειθαρχική Επιτροπή της SUPER LEAGUE  ,που προβλέπεται από το καταστατικό της Λίγκας, και τους κανονισμούς της ΕΠΟ , και οι αποφάσεις της προσβάλλονται επίσης στην Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ
9.0 Υπεύθυνος Άσκησης Πειθαρχικών διώξεων Ποδοσφαιρικών Αδικημάτων της ΕΠΟ ,κοινώς ποδοσφαιρικός εισαγγελέας
10.Οι πειθαρχικές Επιτροπές των ΕΠΣβ.  Διαιτητικά όργανα

1. Η πρωτοβάθμια Επιτροπή Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών της ΕΠΟ για τις εργασιακές διαφορές μεταξύ ΠΑΕ, ποδοσφαιριστών και προπονητών, η οποία παραδόξως έχει παραλειφθεί από το ισχύον καταστατικό, αντίθετα με τους ισχύοντες κανονισμούς!
2.Το Διαιτητικό Δικαστήριο Εφέσεων της ΕΠΟ με αρμοδιότητα τις εφέσεις κατά των αποφάσεων της ΠΕΕΟΔ, το οποίο επίσης έχει ξεχασθεί.
3.Το Τακτικό Διαιτητικό Δικαστήριο με αρμοδιότητα την εκτέλεση των αποφάσεων των 2 προηγούμενων οργάνων, το οποίο επίσης δεν αναφέρεται ρητά.
4.Το Διεθνές Διαιτητικό  Αθλητικό Δικαστήριο (CAS),όπου κατ’ άρθρον 68 μπορούν να προσβληθούν οι αποφάσεις των οργάνων της ΕΠΟ.

γ. Δικαιοδοτικά όργανα

1. H Επιτροπή Ιδιότητας Μετεγγραφών, που οι αποφάσεις της θα προσβάλλονται στο Διαιτητικό
2.  Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αδειοδότησης των ΠΑΕ.
3. Η Δευτεροβάθμια Επιτροπή Αδειοδότησης των ΠΑΕ.
4. Η Επιτροπή Εκτάκτων Θεμάτων ,  οι αποφάσεις μάλιστα της οποίας έχουν κατ ’άρθρο 41 άμεση νομική ισχύ και δεν θα προσβάλλονται  σε κανένα όργανο ,αλλά απλά θα επικυρώνονται από την Εκτελεστική Επιτροπή

δ. Διαρκείς-Ειδικές  Επιτροπές

1.Νομική Επιτροπή
2.Επιτροπή Προστασίας και Ακεραιότητας
3.Επιτρόπές Ειδικών Θεμάτων, που κατά την κρίση της μπορεί να συστήσει η Εκτελεστική Επιτροπή
4.Η Επιτροπή Διαμεσολαβητών ,που έχει παραλειφθεί
5.Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας ,που παραδόξως δεν αναφέρεται σε αυτό το καταστατικόε. Διοικητικά Όργανα

1. Διοικητικό Συμβούλιο ,στο οποίο κατά παγκόσμια πρωτοτυπία δεν γίνεται ούτε μία αναφορά και τεχνηέντως υποβαθμίζεται και αυτό προς χάριν της Εκτελεστικής Επιτροπής

2.Διοικητικά Συμβούλια SLE  και FBL.

3. Διοικητικά Συμβούλια ΕΠΣ

4.Πειθαρχικές Επιτροπές

Επιχειρώντας μια σύγκριση διαπιστώνουμε ότι η ΕΠΟ διαθέτει 24 (!!!) όργανα ,που είτε ως πειθαρχικά ,είτε ως δικαστικά είτε ως διαιτητικά, είτε ως διοικητικά απονέμουν ποδοσφαιρική δικαιοσύνη ,αντίθετα με το Ν.2725/99,όπως ισχύει σήμερα ,που προβλέπει μόνο έξι καθαρά ποδοσφαιρικά όργανα να λειτουργούν στην ΕΠΟ και στις Λίγκες και 2 πολιτειακά όργανα ,που έχουν δικαιοδοσία και επί του ποδοσφαίρου, δηλαδή την ΕΕΑ και τον Αθλητικό Εισαγγελέα!
Επομένως, με δεδομένο ότι κατά το Σύνταγμα και το Νόμο οι τακτικοί δικαστές μπορούν να στελεχώνουν ΜΟΝΟ ΝΟΜΙΜΑ ΟΡΓΑΝΑ που προβλέπονται ως προς τη σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία από ειδικό νόμο, από αυτά τα 24 όργανα τακτικοί δικαστικοί λειτουργοί  μπορούν να συμμετέχουν νόμιμα και  συνταγματικά στα εξής όργανα :

1.      Πειθαρχικό όργανο SLE
2.      Πειθαρχικό όργανο F.B.L
3.      Πειθαρχική Επιτροπή ΕΠΟ
4.      Επιτροπή Εφέσεων ΕΠΟ
5.      ΠΕΕΟΔ/ΕΠΟ (κι αυτή  μόνο αν λειτουργεί στις Λίγκες!)
Είναι πασιφανές ότι οι τακτικοί δικαστές δεν μπορούν να μετέχουν :
1.Στην Επιτροπή Δεοντολογίας
2.στους Ποδοσφαιρικούς Εισαγγελείς
3.στο Διαιτητικό Δικαστήριο , επειδή απλούστατα δεν προβλέπονται ούτε από το Ν.2725 και τις τροποποιήσεις του αλλά ούτε και από το Νόμο ΚΟΝΤΟΝΗ.

Κατά μία άποψη που προσωπικά δεν την συμμερίζομαι στους ποδοσφαιρικούς εισαγγελείς  το νομοθετικό κενό θεραπεύεται από την  έστω και έμμεση πρόβλεψη του νέου Νόμου περί στελέχωσης και του υπεύθυνου άσκησης διώξεων της ΕΠΟ με Εισαγγελέα εν ενεργεία.

Όσον αφορά το επονομαζόμενο Διαιτητικό Δικαστήριο, πρέπει ειδικότερα να αναλύσουμε την τριπλή φύση του:

1.Κατ’αρχην υπό τον τίτλο Διαιτητικό Εφέσεων ,αποτελεί μετάλλαξη της Β’ ΕΕΟΔ του Ν.2725

2.Δευτερευόντως υπό τον τίτλο Τακτικό Διαιτητικό Δικαστήριο είναι το Τριτοβάθμιο όργανο απονομής δικαιοσύνης στις οικονομικές διαφορές μέσω της δικαιοδοσίας εκτέλεσης των αποφάσεων των δύο  ( 2 ) πρώτων βαθμών και φυσικά δεν έχει κανένα έρεισμα στο ισχύον Αθλητικό Δίκαιο
3.Τρίτον υπό τον τίτλο Διαιτητικό Δικαστήριο αποτελεί τον επίσης μη προβλεπόμενο τρίτο βαθμό απονομής πειθαρχικής δικαιοσύνης ,επιλαμβανόμενο των εφέσεων κατά της Επιτροπής Εφέσεων

4.Μην ξεχνάμε βέβαια και τον 4ο βαθμό του CAS! Αν σε όλα  τα προεκτεθέντα προσθέσουμε και την επί χρόνια contra legem σύνθεση ακόμα και των από το Νόμο προβλεπομένων οργάνων, γίνεται αντιληπτό, γιατί ουσιαστικά το αυτοδιοίκητο αποτέλεσε ένα  «ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΣΤΑΣΙΟ» καθώς πραξικοπηματικά καταργήθηκε κάθε έννοια δικαίου δικαιοσύνης ,που αν δεν μεσολαβούσε ο Νόμος ΚΟΝΤΟΝΗ, έστω και κολοβός, έστω και δημιουργικά ασαφής, νομοτελειακά θα φθάναμε σε φαινόμενα ΑΡΝΗΣΙΔΙΚΙΑΣ και στάσης πληρωμών ,μέσω μη εκτέλεσης των αποφάσεων τόσο για το αυτοδιοίκητο, όσο και για το Νόμο Κοντονή, καθένας μπορεί να λέει το μακρύ του και το κοντό του, η ιστορική πραγματικότητα όμως λέει ότι αν ο Κοντονής (μη όντας κοντόφθαλμος ,όπως οι πιο πολλοί προκάτοχοί του) δεν είχε την πολιτική οξυδέρκεια , την  βούληση και την τόλμη  να συγκρουσθεί ως Πολιτεία με την ΕΠΟ και την FIFA  και να καταστείλει την σύγχρονη « ΣΤΑΣΗ του ΝΙΚΑ» των σύγχρονων στασιαστών  κατά της Πολιτείας, του Συντάγματος  και της έννομης τάξης  οι ερυθρόλευκοι- γαλάζιοι ή και λοιπών αποχρώσεων σύλλογοι με τις ραδιουργίες  και τις νομικές βυζαντινολογίες  τους , θα είχαν πάρει ρεβάνς για την πολιτική και κοινωνική τότε ήττα των Δήμων και θα είχαν μονιμοποιήσει και νομιμοποιήσει de facto  το «Νόμο της Ζούγκλας»  στα σύγχρονα «σφαιροδρόμια» του Ελληνικού Αθλητισμού.

Υ.Γ. Ως εισήγηση για να αρθεί οριστικά το ζήτημα της αντισυνταγματικής συμμετοχής των δικαστών στα μη προβλεπόμενα όργανα, προτείνω την άμεση τροποποίηση του Νόμου, ώστε να προβλεφθεί η Επιτροπή Δεοντολογίας  και το Διαιτητικό εξυπακούεται ότι άμεσα πρέπει να στελεχωθεί με 3 τακτικούς και 2 δικηγόρους η ΠΕΕΟΔ, γιατί επί 10 χρόνια οι αποφάσεις της έχουν κηρυχθεί παράνομες και μη παράγουσες εκτελεστότητα και δεδικασμένο και επομένως δεν μπορούν να εκτελεσθούν από ποδοσφαιριστές. Επίσης για να διασφαλισθεί  η νομιμότητα φερεγγυότητα και η αξιοπιστία των δικαστικών συνθέσεων, πρέπει άμεσα να διερευνηθεί από την Πολιτεία η νομιμότητα του καταστατικού της ΕΠΟ και να εφαρμοσθεί άμεσα ο Νόμος για τον έλεγχο νομιμότητας κατ’ άρθρον 27 όλων των Κανονισμών της ΕΠΟ από την ΓΓΑ:


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου