Τρίτη, 6 Μαρτίου 2018

Μ.Π.Ο ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ 66/2018,Πειθαρχική κύρωση αφαίρεσης βαθμών σε ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τραυματισμό αξιωματούχου αγώνα


Αριθμός Αποφάσεως
66/2018
ΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ
SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ


ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Μαρία Σ. Σκολαρίκη, Πρωτοδίκη - αναπληρωματικό πειθαρχικό όργανο (κωλυομένου του τακτικού πειθαρχικού οργάνου), η οποία ορίσθηκε από την ΕΠΟ, κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των άρθρων 119 και 127Β του Ν. 2725/1999, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του Ν. 4326/2015, και από τη Γραμματέα Αικατερίνη Κούκη.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του, την 2 η Μαρτίου 2018 και ώρα 16:00, για να δικάσει επί των αναφερομένων : Α) στην υπ’ αριθ. πρωτ. 68/28.02.2018 κλήση του ημετέρου δικαιοδοτικού οργάνου προς απολογία κατά της Π.Α.Ε. Π.Α.Ο.Κ., για παραβάσεις των άρθρων 1, 5 επ., 13 παρ. 2, 3, 6, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, 15 παρ. 3 περ. ε΄(εδ. α΄και β΄) του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο., 1, 2 επ. , 10 παρ. 5, 21 παρ. 3 περ. ΙΙ στοιx. α΄και β΄, 12 και 36 παρ. 1 περ. α΄ του Κανονισμού Αγώνων Πρωταθλημάτων Επαγγελματικών Ομάδων (Κ.Α.Π.)., Β) στην από 27.02.2018 ένσταση της Π.Α.Ε. Π.Α.Ο.Κ., που κατατέθηκε στη Γραμματεία του παρόντος Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου, την 27.02.2018 έλαβε, δε, αριθμό πρωτοκόλλου 65, ενώ η συζήτησή της προσδιορίσθηκε κατά την στην αρχή της παρούσας αναφερόμενη δικάσιμο και κοινοποιήθηκε δυνάμει των υπ’ αριθ. πρωτ. 69,70/28.02.2018 κλήσεών μας στην Π.Α.Ε. Π.ΑΟ.Κ. και Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ αντίστοιχα, Γ) στην από 01.03.2018 κύρια παρέμβαση της Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ., που κατατέθηκε στη Γραμματεία του παρόντος Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου, την 01.03.2018, έλαβε, δε, αριθμό πρωτοκόλλου 79, η συζήτησή της προσδιορίσθηκε κατά την στην αρχή της παρούσας αναφερόμενη δικάσιμο και κοινοποιήθηκε δυνάμει των υπ’ αριθ. πρωτ. 81, 83/01.03.2018 κλήσεών μας στην Π.Α.Ε Π.Α.Ο.Κ. και Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ αντίστοιχα, Δ) στην από 01.03.2018 πρόσθετη παρέμβαση της Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του παρόντος Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου, την 01.03.2018, έλαβε, δε, αριθμό πρωτοκόλλου 78, η συζήτησή της προσδιορίσθηκε κατά την στην αρχή της παρούσας αναφερόμενη δικάσιμο και κοινοποιήθηκε δυνάμει των υπ’ αριθμ. πρωτ. 80, 82/01.03.2018 κλήσεών μας στην Π.Α.Ε Π.Α.Ο.Κ. και Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ αντίστοιχα.
ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΚΦΩΝΗΣΗ των ανωτέρω πειθαρχικών υποθέσεων και κατά την εκδίκασή τους, παραστάθηκε ενώπιον του Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου της Super League Eλλάδα για την εγκαλουμένη και ενισταμένη Π.Α.Ε. Π.Α.Ο.Κ., ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Χρυσόστομος Γκαγκάτσης μετά των πληρεξουσίων δικηγόρων του, Αχιλλέα Μαυρομάτη, Άγγελου Κωνσταντινίδη, Λάμπρου Μπίρδα, Νικολάου Παπαδόπουλου και Χρήστου Παπαθωμά. Η δε κυρίως και προσθέτως παρεμβαίνουσα Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ παραστάθηκε διά των πληρεξουσίων δικηγόρων της Αργυρίου Λίβα και Βασιλείου Δημακόπουλου. Οι ως άνω πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν προφορικώς τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα έγγραφα υπομνήματα που κατέθεσαν, καθώς και στα πρακτικά της πειθαρχικής δίκης.
ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Ενώπιον του παρόντος Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου Super League Ελλάδα νομίμως συνεκφωνήθηκαν και φέρονται προς συζήτηση, κατά την στην αρχή της παρούσας αναφερόμενη δικάσιμο, : Α) η υπ’ αριθ. πρωτ. 68/28.02.2018 κλήση του ημετέρου δικαιοδοτικού οργάνου προς απολογία κατά της Π.Α.Ε. Π.Α.Ο.Κ., για παραβάσεις των άρθρων 1, 5 επ., 13 παρ. 2, 3, 6, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, 15 παρ. 3 περ. ε΄(εδ. α΄και β΄) του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο., 1, 2 επ., 10 παρ. 5, 21 παρ. 3 περ. ΙΙ στοιx. α΄και β΄, 12 και 36 παρ. 1 περ. α΄ του Κανονισμού Αγώνων Πρωταθλημάτων Επαγγελματικών Ομάδων (Κ.Α.Π.)., Β) η από 27.02.2018 με αριθμό πρωτοκόλλου 65 ένσταση της Π.Α.Ε. Π.Α.Ο.Κ. με την οποία η ως άνω ενιστάμενη ζητεί, κατ’ εκτίμηση του υπομνήματός της, την ακύρωση του από 25.02.2018 φύλλου αγώνος και του ίδιου του αγώνα, που είχε προγραμματισθεί να διεξαχθεί την 25.02.2018 μεταξύ της ανωτέρω ενισταμένης Π.Α.Ε. και της Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ στο γήπεδο Τούμπας στο πλαίσιο της 23 ης αγωνιστικής των αγώνων του πρωταθλήματος «Super League Ελλάδα» της αγωνιστικής περιόδου 2017-2018, λόγω αντικανονικής συμμετοχής του προπονητή της καθ’ ης η ένσταση, ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 23 παρ. 1 περ. ε΄ του Κανονισμού Αγώνων Πρωταθλημάτων (Κ.Α.Π.). Επικουρικά, η ως άνω ΠΑΕ προβάλλει ένσταση κατά της αναφερόμενης στο φύλλο αγώνα απόφασης του διαιτητή περί αντικανονικής μη τέλεσής του κατ’ άρθρο 23 παρ. 1 περ. γ΄ του ιδίου ως άνω Κανονισμού και ζητεί να κριθεί ότι ο αγώνας δεν τελέστηκε από υπαιτιότητα της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ για τους αναλυτικά αναφερόμενους σε αυτήν λόγους, αλλώς να κριθεί ότι ο αγώνας δεν τελέστηκε χωρίς να ευθύνονται και οι δύο ομάδες, Γ) η από 01.03.2018 κύρια παρέμβαση της Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ., που ασκήθηκε την 01.03.2018 με κατάθεση δικογράφου στη γραμματεία του Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου Super League Ελλάδα και κοινοποιήθηκε κατ’ άρθρο 9 του Δικονομικού Κανονισμού Λειτουργίας Δικαστικών Οργάνων στην καθ’ ης η κύρια παρέμβαση Π.Α.Ε. Π.Α.Ο.Κ. 24 ώρες πριν από τη συζήτηση, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθ. πρωτ. 81/01.03.2018 κλήση της γραμματείας του Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου Super League, με αίτημα την απόρριψη της ως άνω υπό στοιχείο Β΄ ενστάσεως της Π.Α.Ε. Π.Α.Ο.Κ. και την κατακύρωση του αγώνα μεταξύ των ως άνω ομάδων Π.Α.Ε. Π.Α.Ο.Κ. και Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ υπέρ της κυρίως παρεμβαίνουσας με αποτέλεσμα 3-0, την επιβολή στην ως άνω καθ’ ης η κύρια παρέμβαση ποινής αφαίρεσης 3 βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, καθώς και ποινής διεξαγωγής αγώνα χωρίς θεατές για 3 αγωνιστικές και, τέλος, την επιβολή σε αυτή χρηματικής ποινής ποσού 80.000 ευρώ, Δ) η πρόσθετη παρέμβαση της Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, που ασκήθηκε την 01.03.2018 με κατάθεση δικογράφου στη γραμματεία του Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου Super League Ελλάδα και κοινοποιήθηκε κατ’ άρθρο 9 του Δικονομικού Κανονισμού Λειτουργίας Δικαστικών Οργάνων στην Π.Α.Ε. Π.ΑΟ.Κ. 24 ώρες πριν από τη συζήτηση, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθ. πρωτ. 80/01.03.2018 κλήση της γραμματείας του Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου Super League, προς υποστήριξη του ως άνω Πειθαρχικού Οργάνου με αίτημα την κατακύρωση του αγώνα μεταξύ των ως άνω ομάδων Π.Α.Ε. Π.Α.Ο.Κ. και Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ υπέρ της προσθέτως παρεμβαίνουσας με αποτέλεσμα 3-0, την επιβολή στην ως άνω εγκαλουμένη της ποινής αφαίρεσης 3 βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, καθώς και της ποινής διεξαγωγής αγώνα χωρίς θεατές για 3 αγωνιστικές και, τέλος, την επιβολή σε αυτή χρηματικής ποινής ποσού 80.000 ευρώ. Θα πρέπει, δε, να διαταχθεί η ένωση και συνεκδίκαση της πειθαρχικής δίωξης, της ενστάσεως της Π.Α.Ε. Π.Α.Ο.Κ., καθώς και της κατά τα ως άνω ασκηθείσης κυρίας και πρόσθετης παρεμβάσεως της Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 246 ΚΠολΔ, λόγω της πρόδηλης, κατά την κρίση του παρόντος δικαιοδοτικού οργάνου, μεταξύ τους συνάφειας, καθόσον αναφέρονται σε γεγονότα που έλαβαν χώρα στον ίδιο ποδοσφαιρικό αγώνα, και επίσης διότι έτσι διευκολύνεται και επιταχύνεται η διεξαγωγή της πειθαρχικής δίκης.
Ι. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 περ. ΙΙ παρ. α΄και β΄ του Κανονισμού Αγώνων Πρωταθλημάτων Επαγγελματικών Ομάδων (Κ.Α.Π.), αγώνας που δεν τελέσθηκε με υπαιτιότητα της μιάς εκ των δύο ομάδων προσμετράται για την έκτιση ποινών μόνον της ανυπαίτιας ομάδας και τιμωρείται ως εξής : α. Με απώλεια του αγώνα με τέρματα 0-3, εκτός αν το αποτέλεσμα ευνοεί την ανυπαίτια ομάδα, στην περίπτωση της διακοπής του αγώνα ή αποχώρησης ομάδας κατά τη διάρκεια του αγώνα, οπότε σε αυτή την περίπτωση υπολογίζεται το αποτέλεσμα που πραγματικά σημειώθηκε μέχρι τη διακοπή ή την αποχώρηση. β Με χρηματική ποινή από 8.000 ευρώ έως 40.000 ευρώ για τις ομάδες των επαγγελματικών κατηγοριών. Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 3 περ. ε΄ η ρίψη πάσης φύσεως αντικειμένου στον κυρίως του γηπέδου ή από μία κερκίδα σε άλλη, ιδιαίτερα πυρσών, φωτοβολίδων, κροτίδων, βεγγαλικών, πυροτεχνημάτων και οποιουδήποτε εν γένει εύφλεκτου υλικού, πριν την έναρξη, κατά τη διάρκεια ή μετά τη λήξη του αγώνα επιφέρει τις ακόλουθες πειθαρχικές ποινές : Εάν από τη ρίψη αντικειμένων υπάρξει σωματική βλάβη προσώπου νόμιμα ευρισκομένου στον αγωνιστικό χώρο, τιμωρείται με χρηματική ποινή από 6.000 ευρώ έως 80.000 ευρώ. Στην περίπτωση που υπάρξει οριστική διακοπή του αγώνα, επιπρόσθετα επιβάλλεται κατακύρωση του αγώνα υπέρ της αντίπαλης ομάδας και αφαίρεση 3 βαθμών από το βαθμολογικό πίνακα και ποινή διεξαγωγής αγώνα χωρίς θεατές 2 έως 3 αγωνιστικές. Από την παραπάνω διάταξη σε σύγκριση και με αυτήν που ίσχυε πριν την τροποποίησή της προκύπτει ότι ο πειθαρχικός νομοθέτης δεν υποχρεώνει πλέον τον διαιτητή να διακόψει τον αγώνα στην περίπτωση εκείνη, κατά την οποία, από τη ρίψη αντικειμένου στον αγωνιστικό χώρο επήλθε τραυματισμός νομίμως ευρισκομένου στο χώρο αυτό προσώπου. Ειδικότερα, κατά τον ισχύοντα κώδικα ο τραυματισμός προσώπου νόμιμα ευρισκόμενου στον αγωνιστικό χώρο δε συνεπάγεται άνευ ετέρου οριστική διακοπή του αγώνα ή, κατ’ επιτρεπτή διασταλτική ερμηνεία, ματαίωση (μη τέλεση) αυτού, αλλά αυτή ανάγεται στη διακριτική ευχέρεια του διαιτητή, ο οποίος καλείται να κρίνει τη σοβαρότητα ή μη του τραυματισμού, έτσι ώστε εάν κρίνει ότι πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό και δεν υφίσταται κίνδυνος για την ασφάλεια των ευρισκομένων στον αγωνιστικό χώρο, καθώς και για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα, να επιτρέψει τη διεξαγωγή ή συνέχισή αυτού, οπότε επιβάλλονται επιπρόσθετα οι προρρηθείσες βαρύτερες πειθαρχικές ποινές. Η επιθυμία αυτή του πειθαρχικού νομοθέτη εναρμονίζεται πλήρως με το πνεύμα του άρθρου 5 των Κανόνων Παιχνιδιού (Law of games). Ειδικότερα, το εν λόγω άρθρο ορίζει ότι «κάθε αγώνας ελέγχεται από τον διαιτητή ο οποίος διαθέτει την πλήρη εξουσία να εφαρμόζει τους Κανόνες του Παιχνιδιού σε συσχετισμό με τον αγώνα που έχει οριστεί...... Οι αποφάσεις λαμβάνονται με βάση τις ικανότητες του διαιτητή σύμφωνα με τους Κανόνες του Παιχνιδιού και το «πνεύμα του αγώνα» και βασίζονται στην γνώμη του διαιτητή ο οποίος έχει την διακριτική ευχέρεια να παίρνει τα κατάλληλα μέτρα μέσα στο πλαίσιο των Κανόνων του Παιχνιδιού. .......εφαρμόζει τους Κανόνες του Παιχνιδιού, ελέγχει τον αγώνα σε συνεργασία με τους άλλους αξιωματούχους αγώνα, ενεργεί ως χρονομέτρης, καταγράφει τα γεγονότα του αγώνα και υποβάλλει στις αρμόδιες αρχές έκθεση του αγώνα (φύλλο αγώνα), η οποία συμπεριλαμβάνει πληροφορίες για πειθαρχικές ενέργειες και κάθε άλλο συμβάν που έλαβε μέρος πριν, κατά την διάρκεια και μετά τον αγώνα, επιβλέπει και/ ή δίνει το σήμα για την επανέναρξη του αγώνα....... σταματά τον αγώνα, τον διακόπτει προσωρινά ή οριστικά για κάθε παράβαση των Κανόνων του Παιχνιδιού ή λόγω εξωτερικών επεμβάσεων π.χ. αν ένας θεατής ρίξει ένα αντικείμενο, το οποίο χτυπήσει έναν αξιωματούχο αγώνα, έναν παίκτη ή έναν αξιωματούχο ομάδας, τότε ο διαιτητής μπορεί ν’ αφήσει το παιχνίδι να συνεχιστεί ή να το σταματήσει, να το διακόψει προσωρινά ή οριστικά ανάλογα με την σοβαρότητα του περιστατικού». Εξάλλου, η έννοια της υπαιτιότητας, που αναφέρεται στη διάταξη του άρθρου 21 παρ. 3 του Κ.Α.Π./ΕΠΟ, θα πρέπει να ιδωθεί υπό το φως των διατάξεων του άρθρου 14 παρ. 2 και 3 του Π.Κ. της ΕΠΟ, σύμφωνα με τις οποίες οι ομάδες ευθύνονται σε περίπτωση παραβάσεως του Πειθαρχικού Κώδικα, και των εν γένει κανονισμών της ΕΠΟ, ως αντικειμενικά υπαίτιες ή ορθότερα ως αντικειμενικά ευθυνόμενες. Μάλιστα, ευθύνονται για κάθε πράξη ή ενέργεια ατομική ή συλλογική, φυσικών ή νομικών προσώπων, που συνδέονται με αυτές (ομάδες), με την οποία (πράξη ή ενέργεια) δημιουργείται στο φίλαθλο κοινό και την εν γένει κοινή γνώμη αίσθημα απαξιώσεως και αποστροφής προς το ποδόσφαιρο, με συνέπεια την άρνηση εκ μέρους του κοινού, παρακολουθήσεως των αγώνων ποδοσφαίρου και της προσελεύσεως στα γήπεδα. Ως εκ τούτων, και με δεδομένο ότι εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να συντρέχει το στοιχείο της υπαιτιότητας στο νομικό πρόσωπο μίας Π.Α.Ε., η τελευταία θεωρείται ως «υπαίτια» ή ορθότερα ως αντικειμενικώς ευθυνόμενη για τις υπαίτιες πράξεις και παραλείψεις τόσο των προσώπων που την εκπροσωπούν κατά νόμο, όσο και εκείνων που συνδέονται με αυτήν, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και οι φίλαθλοί της.
ΙΙ. Περαιτέρω, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 23 παρ. 1 του Κ.Α.Π./ΕΠΟ, ενστάσεις επιτρέπεται να υποβάλλονται μόνον από τις διαγωνιζόμενες ομάδες στους μεταξύ τους αγώνες, για τους παρακάτω αποκλειστικά λόγους : α).............γ) για αντικανονική διακοπή του αγώνα (ή μη τέλεση αυτού κατ’ επιτρεπτή διασταλτική ερμηνεία), που οφείλεται σε αναιτιολόγητη και αντίθετη με τους Κανονισμούς απόφαση του Διαιτητή ..........ε) για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή, που υποχρεωτικά, πρέπει να κατονομάζεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να αναφέρονται οι συγκεκριμένοι λόγοι στους οποίους στηρίζεται η ένσταση. Η ένσταση αυτή μπορεί να στρέφεται κατά οποιουδήποτε ποδοσφαιριστή – τακτικού ή αναπληρωματικού – ο οποίος αγωνίστηκε, από τους αναγραφόμενους στο Φ.Α. .......η) Κατά του κύρους του αγώνα ο οποίος τελέστηκε μη νόμιμα και κατά παράβαση διάταξης του Κ.Α.Π. ή εγκεκριμένης προκήρυξης, στην οποία διάταξη, όμως, θα πρέπει ρητά να αναφέρεται ως κύρωση ότι ενδεχόμενη παράβαση της συνιστά αντικανονική διεξαγωγή του αγώνα. Σύμφωνα δε με την παράγραφο 4 του ως άνω άρθρου οι σχετικές ενστάσεις υποβάλλονται στη διοργανώτρια με υπόμνημα στο οποίο πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένα οι λόγοι υποβολής τους και με συστημένη επιστολή ή με αποδεικτικό επιδόσεως, μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα που έγινε ο αγώνας, η οποία δεν υπολογίζεται. Ειδικά για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο κατατίθενται στο πρωτόκολλο της οικείας επαγγελματικής ενώσεως υποχρεωτικά. Όλες οι παραπάνω ενστάσεις που αποστέλλονται στη διοργανώτρια με συστημένη επιστολή, διαβιβάζονται υποχρεωτικά επί ποινή απαραδέκτου και μέσω ΦΑΧ εντός της αναφερόμενης προθεσμίας. Ο διαιτητής έχει την υποχρέωση να αναφέρει - εφόσον προσκληθεί για το σκοπό αυτό από τη διοργανώτρια του αγώνα – τις παρατηρήσεις του με έκθεση του, σχετικά με την ένσταση μέσα σε 48 ώρες από την πρόσκλησή του. Επιπλέον, πρέπει να συνοδεύονται από το ανάλογο τέλος λειτουργίας επιτροπής και χρηματικό παράβολο, επί ποινή απαραδέκτου, ενώ τα σχετικά ποσά καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. της διοργανώτριας στην αρχή κάθε αγωνιστικής περιόδου. Τέλος, κατά τις παραγράφους 9 και 12 του ως άνω άρθρου σε περίπτωση που γίνει δεκτή ένσταση ...για οποιοδήποτε λόγο αντικανονικής συμμετοχής ποδοσφαιριστή ........η υπάιτια ομάδα που συμμετέχει ο ποδοσφαιριστής αυτός, χάνει τον αγώνα με τέρματα 3-0, εκτός αν το αποτέλεσμα ευνοεί την αντίπαλη ομάδα, της αφαιρούνται τρείς βαθμοί από τον πίνακα του τρέχοντος πρωταθλήματος και της επιβάλλεται χρηματική ποινή από 8.000 ευρώ έως 40.000 ευρώ. Σε περίπτωση, δε, που γίνει δεκτή ένσταση αντικανονικής διακοπής του αγώνα, ο αγώνας επανορίζεται και συνεχίζεται από το σημείο που είχε διακοπεί. Η διάταξη του άρθρου 23 Κ.Α.Π/ΕΠΟ διαλαμβάνει περιοριστικά οκτώ γενικές κατηγορίες περιπτώσεων, όπου προβλέπεται η δυνατότητα καθεμίας εκ των διαγωνιζόμενων ομάδων να προβάλλει ένσταση, ώστε να απαγορεύεται η διάπλαση επιπλέον λόγων ένστασης με αναλογία.
ΙΙΙ. Εξάλλου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 19 του Δικονομικού Κανονισμού Λειτουργίας Πειθαρχικών Επιτροπών ΕΠΟ, «Κύρια ή πρόσθετη παρέμβαση συνοδευόμενη από όλα τα αποδεικτικά μέσα και σχετικό πληρεξούσιο έγγραφο, όταν ασκείται από πληρεξούσιο δικηγόρο, ασκείται από τον έχοντα άμεσο και αποδεικνυόμενο έννομο συμφέρον ενώπιον του Πρωτοβάθμιου Δικαστικού Οργάνου Επιτροπής, του τμήματος που εκκρεμεί η υπόθεση με κατάθεση εγγράφου στη γραμματεία αυτού και κοινοποίησή της σε όλους τους διαδίκους μέχρι εικοσιτέσσερις ώρες (24) πριν τη συζήτηση....Η μη παράσταση του παρεμβαίνοντος ενώπιον του δικαστικού οργάνου έχει ως συνέπεια η παρέμβαση να απορρίπτεται ως απαράδεκτη». Εξάλλου, από τη φύση και το σύνολο των διατάξεων της πειθαρχικής διαδικασίας, κατά την οποία κατά κανόνα δεν υπάρχει αντιδικία, δεδομένου ότι σε αυτήν μετέχει συνήθως μία μόνον διάδικη πλευρά, ήτοι το εκάστοτε πειθαρχικώς ελεγχόμενο φυσικό ή/και νομικό πρόσωπο, του οργάνου της πειθαρχικής δίωξης μη έχοντος την ιδιότητα του διαδίκου, προκύπτει ότι πρόσθετη παρέμβαση μπορεί να ασκηθεί από τρίτο, μη διάδικο, μόνο υπέρ της απαλλαγής του πειθαρχικώς ελεγχόμενου προσώπου, που φέρει την ιδιότητα του διαδίκου, και όχι υπέρ της τιμωρίας του, προς υποστήριξη, δηλαδή, του πειθαρχικού οργάνου και πάντοτε υπό τον όρο ότι στο πρόσωπο του τρίτου προσθέτως παρεμβαίνοντος συντρέχει η διαδικαστική προϋπόθεση του άμεσου και αποδεικνυόμενου εννόμου συμφέροντος. Περαιτέρω, κύρια παρέμβαση ασκείται στην πειθαρχική διαδικασία, εφόσον ο παρεμβαίνων επιδιώκει την προστασία και αναγνώριση ιδίας αξιώσεώς του, είτε αντιδικώντας και επιδιώκοντας την απόρριψη της αρχικής αιτήσεως με σκοπό την παραδοχή ιδίας αυτοτελούς αιτήσεώς του ή διώκοντας την ρύθμιση του επίδικου αντικειμένου κατά τρόπο διάφορο εκείνου που επιδιώκεται με την αίτηση. Με αυτόν τον τρόπο σε περίπτωση που αντικείμενο μίας πειθαρχικής διαδικασίας αποτελεί ένσταση, κατ’ αρθρον 23 παρ. 1 του Κ.Α.Π./ΕΠΟ, μίας εκ των διαγωνιζόμενων ομάδων κατά του κύρους ενός αγώνα ή της αποφάσεως του διαιτητή, περί μη διεξαγωγής ή διακοπής αυτού, τότε εκ των πραγμάτων προκύπτει διμερής αντιδικία και η έτερη διαγωνιζόμενη ομάδα δικαιολογεί το απαιτούμενο άμεσο και ενεστώς, βαθμολογικό έννομο συμφέρον, ώστε να ασκήσει κύρια παρέμβαση, αιτούμενη την απόρριψη της ενστάσεως που άσκησε η ενιστάμενη, δίχως υποβολή νέου αυτοτελούς αιτήματος, είτε, εκτός από την απόρριψή της, και την παραδοχή ενός νέου αυτοτελούς αιτήματος, όπως επί παραδείγματι την κατακύρωση ορισμένου μη διεξαχθέντος ή διακοπέντος αγώνα υπέρ αυτής, με τέρματα 0-3 (άρθρο 21 παρ. 3 ΙΙ α του Κ.Α.Π./ΕΠΟ). Τέλος, κατά περιεχόμενο η αίτηση της κύριας και της πρόσθετης παρέμβασης περιλαμβάνει το ιστορικό της υπόθεσης, το έννομο συμφέρον, μνεία των λόγων της ασκήσεώς της, τα στοιχεία που συνθέτουν τη νομιμοποίηση και αίτημα να γίνει αυτή δεκτή.
Στην προκείμενη περίπτωση, η ενιστάμενη Π.Α.Ε. Π.Α.Ο.Κ., με την υπό στοιχείο Β΄ από 27.02.2018 κρινόμενη ένστασή της, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του παρόντος Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου, την 27.02.2018 έλαβε, δε, αριθμό πρωτοκόλλου 65, επικαλούμενη τους ειδικότερα εκτιθέμενους στο υπόμνημα της ενστάσεώς της λόγους, ισχυρίζεται ότι το από 25.02.2018 συνταγέν φύλλο αγώνος, καθώς και ο ίδιος ο αγώνας που είχε προγραμματισθεί να διεξαχθεί την 25.02.2018 μεταξύ της ανωτέρω ενισταμένης Π.Α.Ε. και της Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ στο γήπεδο Τούμπας στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής των αγώνων του πρωταθλήματος «Super League Ελλάδα της αγωνιστικής περιόδου 2017-2018», θα πρέπει να ακυρωθεί για το λόγο ότι ο διαιτητής του αγώνα αντικανονικώς και εσφαλμένως δέχτηκε να αναγραφεί στο ως άνω φύλλο αγώνα ως προπονητής της φιλοξενούμενης ομάδας ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ο GARCIA JUNYENT OSCAR, μολονότι αυτός δηλώθηκε στη λίστα των αξιωματούχων των ομάδων εκπρόθεσμα, ήτοι σε χρόνο λιγότερο του οριζόμενου από τη διάταξη του άρθρου 15 παρ. 2 περ. δ του ΚΑΠ/ΕΠΟ, που είναι 75 λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα. Ότι, περαιτέρω, με αυτόν τον τρόπο ο διαιτητής παραβίασε την οριζόμενη από το άρθρο 12 παρ. 7 του ΚΑΠ/ΕΠΟ αλλά και το άρθρο 5 των Κανόνων του Πασιχνιδιού (Law of Games) υποχρέωσή του να απαγορεύει την είσοδο και την παραμονή στον αγωνιστικό χώρο μη εξουσιοδοτημένων προσώπων, καθόσον ο GARCIA JUNYENT OSCAR δεν έφερε κανονικά την ιδιότητα του προπονητή της φιλοξενούμενης ομάδας. Επικουρικά, η ως άνω ΠΑΕ με την ένστασή της ισχυρίζεται ότι αντικανονικά δεν τελέστηκε ο ως άνω ποδοσφαιρικός αγώνας, καθόσον η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ αποχώρησε από το γήπεδο, χωρίς δικαιολογημένη αιτία και χωρίς την προηγούμενη άδεια του διαιτητή, ο οποίος εσφαλμένα παρέλειψε να «κλείσει» το φύλλο αγώνα με αναφορά στην οικειοθελή και χωρίς την άδεία του αποχώρησή της ως άνω ΠΑΕ. Επικουρικά, επίσης, ισχυρίζεται ότι αντικανονικά δεν τελέστηκε ο ως άνω ποδοσφαιρικός αγώνας, με σχετική προς τούτο απόφαση του διαιτητή, αφενός μεν διότι ο GARCIA JUNYENT OSCAR ουδέποτε κατέστη κατά τα προαναφερόμενα αξιωματούχος της φιλοξενούμενης ομάδας και κατ’ επέκταση νόμιμα ευρισκόμενο στον αγωνιστικό χώρο πρόσωπο, αλλά ήταν εξωτερικός παράγοντας για τον τραυματισμό του οποίου δεν προβλέπεται η δυνατότητα στον διαιτητή να διακόψει ή να ματαιώσει οριστικά τον αγώνα, αφετέρου, δε, διότι ακόμα και αν ήθελε κριθεί ότι ο ανωτέρω συμμετείχε κανονικά στον αγώνα ως αξιωματούχος της γηπεδούχου ομάδας ουδέποτε υπήρξε τραυματισμός αυτού, αφού σύμφωνα με την έκθεση του ιατρού του αγώνα που τον εξέτασε αυτός δεν έφερε κανένα κλινικό σύμπτωμα πέραν ενός ήπιου οιδήματος στο αριστερό άνω χείλος με πολύ μικρή αμυχή εσωτερικά του αριστερού άνω χείλους.
Με βάση, δε, αυτό το ιστορικό, ζητεί α) να ακυρωθεί το σχετικώς συνταγέν από 25.02.2018 φύλλο αγώνα, καθώς και η σε αυτό αναφερόμενη απόφαση του διαιτητή, περί μη έναρξής του, β) να κατακυρωθεί για τους προαναφερόμενους λόγους ο αγώνας υπέρ της ομάδας της Π.Α.Ε. Π.Α.Ο.Κ. και σε βάρος της αντίπαλης ομάδας κατ’ ανάλογη εφαρμογή των άρθρων 23 παρ. 1 περ. ε΄ σε συνδ. με παρ. 9 του ΚΑΠ/ΕΠΟ, άλλως να κριθεί ότι ο αγώνας δεν τελέστηκε από υπαιτιότητα της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, να κατακυρωθεί ο αγώνας υπέρ της ιδίας ΠΑΕ με τέρματα 0-3 κατ’ εφαρμογή του άρθρου 21 παρ. 3 ΙΙ περ. α΄, άλλως να κριθεί ότι ο αγώνας δεν τελέστηκε χωρίς να ευθύνονται και οι δύο ομάδες και να επανοριστεί η διεξαγωγή του κατ’ άρθρο 21 παρ. 2 α του Κ.Α.Π./ΕΠΟ. Τέλος, ζητεί να διαταχθεί η επιστροφή του καταβληθέντος από αυτήν παραβόλου, που συνοδεύει την υπό κρίση ένστασή της. Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα, η κρινόμενη ένσταση, για το παραδεκτό της οποίας έχει καταβληθεί το προσήκον τέλος παραβόλου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 23 παρ. 4 του Κ.Α.Π./ΕΠΟ (βλ. το από 27.02.2018 εκτύπωμα ηλεκτρονικής συναλλαγής - τραπεζικού εμβάσματος μέσω internet banking), αρμοδίως καθ’ ύλην (άρθρα 24 παρ. 1 περ. α΄, 36 παρ. 1 περ. α΄ του Κ.Α.Π./ΕΠΟ και 24 παρ. 2 περ. ε΄ του Π.Κ. της ΕΠΟ) εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου Super League Ελλάδα. Έχει, δε, ασκηθεί εμπρόθεσμα και παραδεκτά, δεδομένου ότι υπεβλήθη εντός της τασσόμενης από τη διάταξη του άρθρου 23 παρ. 4 περ. α΄ του Κ.Α.Π./ΕΠΟ προθεσμίας των δύο (2) εργασίμων ημερών, αρχομένης από την επομένη εκείνης, κατά την οποία είχε προσδιορισθεί να διεξαχθεί ο ως άνω ποδοσφαιρικός αγώνας, ενώ εγχειρίσθηκε συναφώς ιδιαίτερο υπόμνημα, στο οποίο αναφέρονται, κατά τρόπο ορισμένο και σαφή οι κατ’ ιδίαν αυτής λόγοι (άρθρο 24 παρ. 4 περ. α΄ του Κ.Α.Π./ΕΠΟ). Περαιτέρω, η κρινόμενη ένσταση τυγχάνει νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 1 περ. γ΄ και 21 παρ. 3 του Κ.Α.Π./ΕΠΟ και 32 παρ. 2, 3 του Δικονομικού Κανονισμού Λειτουργίας Πειθαρχικών Επιτροπών της ΕΠΟ, πλην του σκέλους της ένστασης περί ακύρωσης του από 25.02.2018 συνταγέντος φύλλου αγώνος, καθώς και του 6 ο φύλλο της υπ’ αριθμ 66/2018 αποφάσεως του Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ίδιου του αγώνα που είχε προγραμματισθεί να διεξαχθεί την 25.02.2018 μεταξύ της ανωτέρω ενισταμένης Π.Α.Ε. και της Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ λόγω αντικανονικής συμμετοχής σε αυτόν του προπονητή της φιλοξενούμενης ομάδας ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, GARCIA JUNYENT OSCAR, το οποίο είναι απορριπτέο ως μη νόμιμο, διότι τα συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά που επικαλείται η ενιστάμενη ΠΑΕ στο υπόμνημά της, όπως αυτά προεκτέθηκαν, δεν εντάσσονται στους περιοριστικά αναφερόμενους λόγους για τους οποίους και μόνο επιτρέπεται η υποβολή ένστασης κατ’ άρθρο 23 παρ. 1 Κ.Α.Π./ΕΠΟ, ενώ σύμφωνα και με τα διαλαμβανόμενα ανωτέρω στην υπό στοιχείο ΙΙ νομική σκέψη, απαγορεύεται η διάπλαση επιπλέον λόγων ένστασης με αναλογία. Προσέτι, μη νόμιμος θα ετύγχανε ο προκείμενος λόγος ένστασης κρινόμενος και υπό το φως της υπό στοιχείο η) περίπτωσης της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του Κ.Α.Π./ΕΠΟ, δοθέντος ότι για την προβολή ένστασης κατά του κύρους του αγώνα ο οποίος τελέστηκε κατά παράβαση διάταξης του Κ.Α.Π. ή εγκεκριμένης προκύρυξης θα πρέπει ρητά να αναφέρεται στην εν λόγω παραβιασθείσα διάταξη ότι ενδεχόμενη παράβαση της συνιστά αντικανονική διεξαγωγή του αγώνα. Πλην, όμως, το άρθρο 15 παρ. 2 του ΚΑΠ/ΕΠΟ που ορίζει προθεσμία 75 λεπτών πριν την έναρξη του αγώνα για την υποβολή στον διαιτητή των λιστών με τους αξιωματούχους στον πάγκο του αγώνα, δεν αναφέρει, επιπλέον, ότι η παραβίαση της διάταξης αυτής συνιστά αντικανονική διεξαγωγή του αγώνα.
Περαιτέρω, μη νόμιμο τυγχάνει και το υπό στοιχείο α΄ αίτημα της κρινόμενης ένστασης με το οποίο ζητείται η ακύρωση εν γένει του από 25.02.2018 φύλλου αγώνος του διαιτητή, πέραν της αποφάσεως του τελευταίου για την μη τέλεση του αγώνα. Ειδικότερα, το προκείμενο αίτημα τυγχάνει απορριπτέο, ως νόμω αβάσιμο, δεδομένου ότι η ενιστάμενη Π.Α.Ε., κατά τα ιστορούμενα στην ένδικη ένστασή της, στηρίζει το εν λόγω αίτημά της, μεταξύ άλλων και στην κατάφαση της έλλειψης ευθύνης της, ως προς την μη τέλεση του επίμαχου ποδοσφαιρικού αγώνα. Ωστόσο, ακόμη και εάν ήθελε κριθεί ότι η ενιστάμενη Π.Α.Ε. δεν υπέχει οιαδήποτε σχετική ευθύνη, ως προς την μη τέλεση του αγώνα, τότε και πάλι το συνταγέν φύλλο αγώνος, δεν αποβάλλει το κύρος του, αλλά, αντιθέτως, παραμένει ισχυρό, αναφορικά με τα αναγραφόμενα σε αυτό πραγματικά περιστατικά και τις παραβάσεις, που τιμωρούνται πειθαρχικώς, σύμφωνα τόσο με τις διατάξεις του Κ.Α.Π./ΕΠΟ, όσο και με εκείνες του Π.Κ. της ΕΠΟ. Πρέπει, επομένως, η ένσταση, καθ’ ο μέρος κρίθηκε νόμιμη, να εξετασθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.
Περαιτέρω, η Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ νομίμως εκπροσωπούμενη από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής, Γεώργιο Παύλου, άσκησε δια καταθέσεως εγγράφου ενώπιον του Πρωτοβάθμιου Δικαστικού Οργάνου Επιτροπής πρόσθετη παρέμβαση στην πειθαρχική δίκη, που ανοίχτηκε με την προρρηθείσα υπ’ αριθ. πρωτ. 68/28.02.2018 πειθαρχική δίωξη σε βάρος της Π.Α.Ε. Π.Α.Ο.Κ., υπέρ του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Οργάνου, αιτούμενη την πειθαρχική τιμωρία της εγκαλουμένης Π.Α.Ε. και ειδικότερα την κατακύρωση του επίμαχου αγώνα υπέρ της με αποτέλεσμα 3-0, την τιμώρηση της εγκαλουμένης με αφαίρεση 3 βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου και επιπλέον με ποινή διεξαγωγής αγώνων χωρίς θεατές για 3 αγωνιστικές, καθώς και την επιβολή σε αυτή χρηματικού προστίμου ύψους 80.000 ευρώ. Η υπό κρίση πρόσθετη παρέμβαση έχει ασκηθεί παραδεκτά και εμπρόθεσμα (άρθρο 19 εδ. α΄ του Δικονομικού Κανονισμού Λειτουργίας Πειθαρχικών Επιτροπών ΕΠΟ), πλην όμως τυγχάνει απορριπτέα ως μη νόμιμη, διότι σύμφωνα και με τα διαλαμβανόμενα ανωτέρω στη μείζονα σκέψη, στο πλαίσιο της πειθαρχικής διαδικασίας, όπου διάδικος είναι το εκάστοτε πειθαρχικώς ελεγχόμενο φυσικό ή/και νομικό πρόσωπο, ήτοι εν προκειμένω η Π.Α.Ε. ΠΑ.Ο.Κ., και δεν υφίστανται στοιχεία αντιδικίας, δε χωρεί παρέμβαση υπέρ του πειθαρχικού οργάνου που δεν φέρει την ιδιότητα του διαδίκου, αλλά μόνο υπέρ του πειθαρχικώς ελεγχόμενου προσώπου.
Ακολούθως, η Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ νομίμως εκπροσωπούμενη από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής, Γεώργιο Παύλου, άσκησε διά καταθέσεως εγγράφου στη γραμματεία της Πειθαρχικής Επιτροπής κύρια παρέμβαση, αιτούμενη την απόρριψη της υπό στοιχείο Β΄ ως άνω ασκηθείσης ενστάσεως της Π.Α.Ε. Π.Α.Ο.Κ., καθώς και την κατακύρωση του επίμαχου ποδοσφαιρικού αγώνα υπέρ της ιδίας, με τέρματα 3-0, την τιμώρηση της εγκαλουμένης με αφαίρεση 3 βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου και επιπλέον με ποινή διεξαγωγής αγώνων χωρίς θεατές για 3 αγωνιστικές, καθώς και την επιβολή σε αυτή χρηματικού προστίμου ύψους 80.000 ευρώ. Η κρινόμενη, δε, παρέμβαση της Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ έχει ασκηθεί παραδεκτά και εμπρόθεσμα (άρθρο 19 εδ. α΄ του Δικονομικού Κανονισμού Λειτουργίας Πειθαρχικών Επιτροπών ΕΠΟ) από την κυρίως παρεμβαίνουσα, η οποία δικαιολογεί το απαιτούμενο προς τούτο άμεσο και ενεστώς, βαθμολογικό έννομο συμφέρον, καθόσον σε περίπτωση που απορριφθεί η ένσταση της Π.Α.Ε. Π.Α.Ο.Κ. και καταλογιστεί η ευθύνη της τελευταίας, ως προς την μη τέλεση του αγώνα, τότε θα κατακυρωθεί υπέρ της παρεμβαίνουσας το αποτέλεσμα του αγώνα με τέρματα 0-3 (βλ. άρθρο 21 παρ. 3 ΙΙ περ. α΄ του Κ.Α.Π./ΕΠΟ). Εξάλλου, η κατά τα ως άνω ασκηθείσα κύρια παρέμβαση είναι κατά τα διαλαμβανόμενα ανωτέρω στην υπό στοιχείο ΙΙΙ νομική σκέψη και νόμω βάσιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 19 εδ. α΄ του Δικονομικού Κανονισμού Λειτουργίας Πειθαρχικών Επιτροπών ΕΠΟ, 21 παρ. 3 ΙΙ περ. α΄ του Κ.Α.Π./ΕΠΟ, και πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω και κατ’ ουσίαν.
Από το από 25.02.2018 Φύλλο Αγώνος, την ομοιόχρονη έκθεση του παρατηρητή του αγώνα, την από 25.02.2018 επισυναπτόμενη στο ως άνω φύλο αγώνος ιατρική γνωμάτευση του ιατρού του αγώνα, Ιωάννη Ουσαντζόπουλου, την υπ’ αριθ. πρωτ. 3592/18/410733/27.02.2018 αναφορά συμβάντων του Διευθυντή του Τμήματος Γενικής Αστυνόμευσης της Γενικής Αστυνομικής Διευθύνσεως Θεσσαλονίκης, το υπ’ αριθ. πρωτ. 84/02.03.2018 έγγραφο με τις παρατηρήσεις – διευκρινήσεις που υπέβαλε την 02.03.2018 ο διαιτητής του αγώνα επί της ενστάσεως της εγκαλουμένης μετά από προηγούμενη προς τούτο πρόσκλησή αυτού από το παρόν πρωτοβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο διά του υπ’ αριθ. πρωτ. 72/28.02.2018 εγγράφου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 23 παρ. 4 περ. α΄ εδ. δ΄ του Κ.Α.Π/ΕΠΟ, την ανωμοτί εξέταση του νόμιμου εκπρόσωπου της εγκαλουμένης – ενισταμένης ΠΑΕ Π.Α.Ο.Κ., Χρυσόστομου Γκαγκάτση, τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων, Χαλβατζούλη Βασίλειου, Ματθαίου Τσούγκα και Αθανασίου Σωτηράκη, που εξετάστηκαν νόμιμα στο ακροατήριο με επιμέλεια της ως άνω εγκαλουμένης- ενισταμένης Π.Α.Ε., που περιέχονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημοσίας συνεδριάσης του παρόντος πρωτοβάθμιου δικαιοδοτικού οργάνου, από όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα, τα οποία προσκομίζουν τόσο η πειθαρχικώς εγκαλούμενη και ενιστάμενη Π.Α.Ε. Π.Α.Ο.Κ., όσο και η κυρίως παρεμβαίνουσα, Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ μεταξύ των οποίων, το από 25.02.2018 έγγραφο του Ιατρικού Διαβαλκανικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, η υπ’ αριθ. πρωτ. 487/18/27.02.2018 ιατροδικαστική έκθεση κλινικής εξέτασης της ιατροδικαστού Ε. Ζαγγελίδου η οποία συντάχθηκε μετά από εντολή της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους, η από 01.03.2008 ιατροδικαστική γνωμάτευση του ιατροδικαστή και τοξικολόγου, καθηγητή ιατροδικαστικής και τοξικολογίας Ματθαίου Τσούγκα, η από 02.03.2018 γνωμοδότηση – τεχνική ανάλυση του δικαστικού πραγματογνώμονα στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης Χρήστου Λιάμπα, οι επισκοπηθείσες φωτογραφίες, η γνησιότητα των οποίων δεν αμφισβητείται τόσο από την ενισταμένη- εγκαλουμένη όσο και από την κυρίως παρεμβαίνουσα, και το επισκοπηθέν οπτικοακουστικό υλικό [υλικός φορέας εγγραφής εικόνας και ήχου (DVD και συσκευές USB μνήμης)], στα οποία αποτυπώνεται εκπομπή αθλητικού περιεχομένου, προβληθείσα από τον καλωδιακό σταθμό με το διακριτικό τίτλο NOVA, καθώς και στιγμιότυπα του επίμαχου αγώνα σε συνδυασμό και με τα διαμειφθέντα κατά την επ’ ακροατηρίω διαδικασία, αλλά και άπαντες τους διαλαμβανόμενους στα υπομνήματα των διαδίκων ισχυρισμούς τους, αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά :
Την 25.02.2018 και ώρα 19:30, στο πλαίσιο της 23 ης αγωνιστικής ημέρας των αγώνων του Πρωταθλήματος SuperLeague Ελλάδα, είχε προγραμματισθεί να διεξαχθεί στην Θεσσαλονίκη, στο γήπεδο «ΤΟΥΜΠΑΣ», ο ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ Π.Α.Ο.Κ. - ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ , με γηπεδούχο την ομάδα της πρώτης από τις δύο ΠΑΕ. Πριν την έναρξη του εν λόγω ποδοσφαιρικού αγώνα συνέβη το εξής πειθαρχικώς αξιόλογο και ελεγχόμενο περιστατικό: Κατά την είσοδο των ομάδων στον αγωνιστικό χώρο, φίλαθλοι της εγκαλουμένης έριξαν σε όλο το γήπεδο χαρτάκια και χαρτοταινίες ταμειακής μηχανής. Κατά τη διάρκεια της μετάβασης των αξιωματούχων της φιλοξενούμενης ομάδας στον πάγκο τους, ο προπονητής της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, GARCIA JUNYENT OSCAR, δέχθηκε στο πρόσωπο του από φίλαθλο της εγκαλουμένης ευρισκόμενο στη θύρα 1 ένα ρολό χάρτου ταμειακής μηχανής, με αποτέλεσμα αυτός να τραυματιστεί στο πρόσωπο και να πέσει γονατίζοντας στο έδαφος. Άμεσα αυτός αποχώρησε στα αποδυτήρια συνοδευόμενος από τον ιατρό της ομάδας, τους εκπροσώπους, καθώς και τους ποδοσφαιριστές της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ. Στη συνέχεια αποχώρησαν και οι διαιτητές του αγώνα στα αποδυτήρια τους και ζητήθηκε η εξέταση του προπονητή της φιλοξενούμενης από τον ιατρό του αγώνα, Ιωάννη Ουσαντζόπουλο. Η εξέτασή του από τον ιατρό του αγώνα κατέστη δυνατή μετά από 15΄ λεπτά, παρουσία του β΄ παρατηρητή της διοργανώτριας, Αργύρη Αλεξανδρή, και του Δ΄ διαιτητή, Γεώργιου Κομίνη, αφού δεν του επετράπη άμεσα η είσοδος του, στα αποδυτήρια της φιλοξενούμενης ΠΑΕ. Από την κλινική εξέταση του ανωτέρω προπονητή προέκυψε τραυματισμός και ειδικότερα σύμφωνα με τη συνημμένη στο φύλλο αγώνα ιατρική γνωμάτευση : «...... Ήπιο οίδημα στο (αρ) άνω χείλος χωρίς σημεία αιμορραγίας εξωτερικά με πολύ μικρή αμυχή εσωτερικά του (αρ) άνω χείλους. Κινήσεις της κεφαλής πλήρεις, ελαφρώς επώδυνες στις τελικές μοίρες. 2) Αυχένας: χωρίς εμφανή εξωτερικά τραύματα. 3) Εκ των άνω άκρων, του θώρακος, της κοιλίας και των κάτω άκρων ουδέν κλινικό σύμπτωμα. 4) Δεν αναφέρθηκε καμία διαταραχή της όρασης και κατά την νευρολογική εξέταση διαπιστώθηκε αρνητικό σημείο Romberg και ευαισθητοποιημένο Romberg. Ζητήθηκε από τον εξετασθέντα η διενέργεια αυτόνομης βάδισης και στάσεως το οποίο έπραξε χωρίς κλινική διαταραχή». Ακολούθως, ο ιατρός του αγώνα παρουσία των εκπροσώπων και των δυο ομάδων, καθώς και του παρατηρητή της διοργανώτριας, ενημέρωσε τους διαιτητές, τόσο προφορικώς όσο και γραπτώς, για την κατάσταση του προπονητή της φιλοξενούμενης ΠΑΕ. Μάλιστα, σε ερώτηση του Δ΄ διαιτητή, εάν ο εν λόγω τραυματισθείς δύναται να συμμετέχει κανονικά στην διεξαγωγή του αγώνα, αυτός απάντησε καταφατικά. Ωστόσο, στη συνέχεια ο εκπρόσωπος της φιλοξενούμενης ΠΑΕ ενημέρωσε τους διαιτητές, ότι ο ανωτέρω τραυματισθείς προπονητής δεν αισθάνεται καλά και θα διακομισθεί σε νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις, συνοδευόμενος από τον ιατρό της ομάδας, ΘΕΟ ΧΡΗΣΤΟ, και ότι ως εκ τούτου η ομάδα ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ αδυνατεί να αγωνιστεί χωρίς την παρουσία του ιατρού και του προπονητή της. Κατόπιν των ανωτέρω, ο διαιτητής του αγώνα αποφάσισε την μη τέλεση αυτού. Ειδικότερα, στο από 25.02.2018 φύλλο αγώνος, που συνέταξε ο τελευταίος, αφού μνημονεύει τα ανωτέρω πραγματικά περιστατικά, ακολούθως, αναφέρει χαρακτηριστικά τα εξής, ήτοι : «Κατόπιν των ανωτέρω δεν κατέστη δυνατή η τέλεση του αγώνα. Καμία άλλη παρατήρηση», ενώ στις παρατηρήσεις – διευκρινήσεις που κλήθηκε να υποβάλει ενώπιον του παρόντος πρωτοβάθμιου δικαιοδοτικού οργάνου κατ’ άρθρο 23 παρ. 4 α΄ εδ δ΄, αναφέρει χαρακτηριστικά τα εξής, ήτοι: «Σύμφωνα με τον Κανόνα 5 παρ. 3 περ. με τίτλο ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ των Κανόνων Παιχνιδιού 2017-2018 ο διαιτητής μπορεί να διακόψει το παιχνίδι προσωρινά ή οριστικά αν ένας θεατής ρίξει αντικείμενο το οποίο χτυπήσει αξιωματούχο του αγώνα, έναν παίκτη ή έναν αξιωματούχο ομάδας. Εν προκειμένω στο εν λόγω παιχνίδι υπήρξε τραυματισμός αξιωματούχου ομάδας, όπως μας διαβεβαίωσε και ο ιατρός του αγώνα, συγκεκριμένα του GARCIA JUNYENT OSCAR, που προήλθε από ρίψη αντικειμένου από θεατή, ταυτόχρονα δε μου δηλώθηκε από τους αξιωματούχους της ομάδας στην οποία ανήκει ο τραυματισθείς αξιωματούχος ότι αυτός δεν αισθάνεται καλά, χρήζει περαιτέρω ιατρικής φροντίδας σε νοσοκομείο. Κατόπιν τούτου, έκρινα ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που επιτάσσουν την οριστική διακοπή – μη έναρξη του αγώνα». Ας σημειωθεί, δε, ότι τα ανωτέρω αναφερόμενα από τον διαιτητή στις διευκρινήσεις του δεν παρουσιάζουν αντιφάσεις σε σχέση με τα γραφόμενα στην αρχική έκθεση του συνταγέντος φύλλου αγώνα, αλλά τουναντίον την επιβεβαιώνουν. Λεκτέον, επίσης, ότι στις εν λόγω παρατηρήσεις ο διαιτητής διευκρινίζει ότι στον συγκεκριμένο αγώνα οι διαγωνιζόμενες ομάδες παρέδωσαν, αμφότερες, εγκαίρως στον παρατηρητή τις λίστες των ποδοσφαιριστών και των αξιωματούχων, πλην όμως κατά το έλεγχο των αξιωματούχων της φιλοξενούμενης ΠΑΕ διαπιστώθηκε από εκείνον ότι μεταξύ άλλων ότι ενώ είχε προσκομιστεί το δελτίο πιστοποίησης ΕΠΟ του προπονητή GARCIA JUNYENT OSCAR, αυτός δε βρισκόταν στη λίστα. Ενημέρωσε αμέσως τον παρατηρητή του αγώνα για την παραπάνω έλλειψη, ο οποίος ακολούθως παρέδωσε τη διορθωμένη λίστα. Από τα ανωτέρω προκύπτει σαφώς ότι τηρήθηκε πιστά η εκ του κανονισμού προβλεπόμενη διαδικασία κατ’ άρθρα 15 και 18 του ΚΑΠ./ΕΠΟ, απορριπτομένων ως ουσία αβάσιμων των ισχυρισμών περί του αντιθέτου της ενισταμένης – εγκαλουμένης. Περαιτέρω, ο ως άνω τραυματισμός επιβεβαιώνεται και από την ιατροδικαστική έκθεση κλινικής εξέτασης της ιατροδικαστού Ε. Ζαγγελίδου που έλαβε χώρα στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης στο οποίο μεταφέρθηκε ο ως άνω τραυματισθείς, όπου αναφέρει ότι «ο ασθενής φέρει επιφανειακό θλαστικό τραύμα στον βλεννογόνο του άνω χείλους αριστερά. Ο ασθενής παραπονέθηκε για ζάλη και κεφαλαλγία...». Τα ανωτέρω, εξάλλου, αποδεικνυόμενα πραγματικά περιστατικά προκύπτουν, ιδίως, από το από 25.02.2018 φύλλο αγώνος του διαιτητή, την ομοιόχρονη έκθεση του παρατηρητή, καθώς και από την υπ’ αριθμ. πρωτ. την υπ’ αριθ. πρωτ. 3592/18/410733/27.02.2018 αναφορά συμβάντων του Διευθυντή του Τμήματος Γενικής Αστυνόμευσης της Γενικής Αστυνομικής Διευθύνσεως Θεσσαλονίκης. Επιπλέον, δε, ο θεατής – φίλαθλος της εγκαλουμένης που προέβη στη ρίψη του ως άνω ρολού χάρτου ταμειακής μηχανής συνελήφθη και οδηγήθηκε κατά την αυτόφωρη διαδικασία στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονικής, ο οποίος άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για παράβαση του άρθρου 41 ΣΤ΄ περ. β΄ παρ. 1 περ. α΄, γ΄, υποπ. 3, 4, 7 Ν. 2725/1999 με την επιβαρυντική περίσταση τελέσεως από δράστη που είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος για την ομαλή τέλεση αθλητικών εκδηλώσεων και για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατ’ αρθρο 309-308 παρ. 1 ΠΚ με την επιβαρυντική περίσταση της τελέσεως με αφορμή μια αθλητική εκδήλωση πριν την έναρξη αυτής από δράστη που είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος για την ομαλή τέλεση αθλητικών εκδηλώσεων. Άλλωστε, οι αντικρουόμενοι και αντιφατικοί μεταξύ τους ισχυρισμοί της εγκαλουμένης – ενισταμένης ΠΑΕ περί μη υπάρξεως τραυματισμού από τη ρίψη του ως άνω αντικειμένου, ικανού να οδηγήσει σε μη τέλεση του αγώνα και περί δόλιου αυτοτραυματισμού του ανωτέρω προπονητού της φιλοξενούμενης ομάδας, καθιστούν έκδηλη την ουσιαστική αβασιμότητα της ένστασής της. Σε αυτό το σημείο πρέπει να επισημανθεί ότι το φύλλο αγώνος, είναι σαφές, ευανάγνωστο, και επαρκώς λεπτομερές, αναφορικά με τον επισυμβάντα τραυματισμό, ώστε η απόφαση του διαιτητού να ελέγχεται απόλυτα αιτιολογημένη, και η αποδεικτική του αξία, αναφορικά με το κύρος του αγώνα, μοναδική και ανυπέρβλητη. Η δε εικόνα του ελαφρού τραυματισμού δεν καθιστά την απόφαση περί μη τέλεσης του αγώνα αντικανονική και αναιτιολόγητη, και τούτο καθόσον η διάταξη του άρθρου 15 παρ. 3 περ. ε΄ δεν απαιτεί για την εφαρμογή της, συγκεκριμένου βαθμού σοβαρότητα τραυματισμού, αλλά αρκείται σε τραυματισμό. Επιπλέον, δε, ο ελαφρύς τραυματισμός δεν αναιρεί την ευθύνη της εγκαλουμένης, η οποία κατά τα αναφερόμενα στην νομική σκέψη ανωτέρω, είναι αντικειμενική, καθόσον εν προκειμένω εκ των περιστατικών του αγώνα, όπως ικανοποιητικά αναφέρονται και αποδεικνύονται, ο τραυματισμός (αδιάφορο εάν ήταν σοβαρός ή μη) του προπονητή της φιλοξενούμενης ομάδας, ο οποίος χαρακτηρίστηκε από τον ιατρό του αγώνα ως «ήπιο οίδημα στο άνω χείλος» και στον οποίο οφείλεται η μη τέλεση του αγώνα, αποδίδεται σε υπαιτιότητα θεατή-φιλάθλου της Π.Α.Ε. Π.Α.Ο.Κ. και στη ρίψη ρολού χάρτου ταμειακής μηχανής και όχι σε ατυχές ή άσχετο περιστατικό. Ο, δε, ισχυρισμός που επικαλείται η ενιστάμενη-εγκαλούμενη ΠΑΕ Π.Α.Ο.Κ., ότι στην πραγματικότητα δεν επρόκειτο περί τραυματισμού, σοβαρού, ικανού να επιφέρει την οριστική διακοπή του αγώνα, και ως εκ τούτου η απόφαση περί μη τέλεσης του αγώνα δεν είναι επαρκώς αιτιολογημένη, είναι μη νόμιμος ισχυρισμός που δεν έχει έρεισμα στην προαναφερόμενη διάταξη, αφού δεν αξιώνεται για την εφαρμογή αυτής σοβαρός τραυματισμός, αλλά απλώς και μόνον τραυματισμός που να οφείλεται σε υπαίτια συμπεριφορά των οπαδών των ομάδων και όχι σε εξωτερική ενέργεια. Με βάση, επομένως, τα ως άνω αποδεικνυόμενα πραγματικά περιστατικά, ο διαιτητής του αγώνα έλαβε την νυν προσβαλλόμενη απόφασή του, περί της μη τέλεσης του επίμαχου ποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ των δύο ΠΑΕ, διαλαμβάνοντας επαρκείς και ορισμένες προς τούτο αιτιολογίες στο φύλλο αγώνος που συνέταξε. Ως εκ τούτων, η ΠΑΕ Π.Α.Ο.Κ. ευθύνεται αντικειμενικώς για την ανωτέρω πράξη του φιλάθλου της, η οποία είχε ως συνέπεια την μη τέλεση του επίμαχου αγώνα. Κατ’ ακολουθίαν, επομένως, των ανωτέρω, και εφόσον αποδεικνύεται αφενός μεν ότι η απόφαση του διαιτητή του αγώνα, περί της μη τέλεσης αυτού, ήταν όχι μόνον σύμφωνη με τους Κανονισμούς της ΕΠΟ, αλλά και επαρκώς αιτιολογημένη, και αφετέρου ότι η εγκαλούμενη-ενιστάμενη ΠΑΕ ευθύνεται ως «υπαίτια» ομάδα για την μη τέλεση του επίμαχου ποδοσφαιρικού αγώνα, πρέπει :
Α) η υπό Β΄ ως άνω υποβληθείσα από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, από 27.02.2018 και με αριθμό πρωτοκόλλου 65/27.02.2018 ένσταση, να απορριφθεί ως κατ’ ουσίαν αβάσιμη, Β) η δε υπό στοιχείο Γ΄ ως άνω, ασκηθείσα κύρια παρέμβαση της Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ να γίνει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη. Συναφώς, δε, θα πρέπει το παρόν δικαιοδοτικό όργανο να αποφανθεί, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 21 παρ. 3 του Κ.Α.Π./ΕΠΟ, ότι ο ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ των ομάδων Π.Α.Ε. ΠΑΟΚ και Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ , ο οποίος είχε προγραμματισθεί να διεξαχθεί την 25.02.2018, στην Θεσσαλονίκη, στο γήπεδο «ΤΟΥΜΠΑΣ», στο πλαίσιο της 23 ης αγωνιστικής ημέρας των αγώνων του πρωταθλήματος «Super League Ελλάδα» της αγωνιστικής περιόδου 2017-2018, δεν τελέστηκε από υπαιτιότητα της Π.Α.Ε. ΠΑΟΚ, και, περαιτέρω, να θεωρηθεί ότι αυτή ηττήθηκε με τέρματα 0-3 (άρθρο 21 παρ. 3 ΙΙ α΄ του Κ.Α.Π./ΕΠΟ) και να της επιβληθεί η χρηματική ποινή των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ (άρθρο 21 παρ. 3 ΙΙ β΄ του Κ.Α.Π./ΕΠΟ, άρθρο 15 παρ. 3 περ. ε΄ εδ. α΄). Επιπλέον, θα πρέπει να τιμωρηθεί η εγκαλούμενη Π.Α.Ε. ΠΑΟΚ με αφαίρεση τριών (3) βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα της τρέχουσας ποδοσφαιρικής περιόδου και με την ποινή διεξαγωγής αγώνα χωρίς θεατές για δύο (2) αγωνιστικές ημέρες (άρθρο 15 παρ. ε΄εδ. β΄του Κ.Α.Π./Ε.Π.Ο). Τέλος, λόγω της ήττας της ενιστάμενης ΠΑΕ, θα πρέπει να διαταχθεί η κατάπτωση του παραβόλου, που αυτή προκατέβαλε, υπέρ του Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (άρθρο 32 παρ. 2 του Δικονομικού Κανονισμού Λειτουργίας Πειθαρχικών Επιτροπών της ΕΠΟ).
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ κατ’ αντιμωλίαν της πειθαρχικώς εγκαλούμενης και ενιστάμενης Π.Α.Ε. ΠΑΟΚ και της κυρίως παρεμβαίνουσας Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ : Α) την υπ’ αριθ. πρωτ. 68/28.02.2018 κλήση προς απολογία του Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου Super League Ελλάδα κατά της Π.Α.Ε. ΠΑΟΚ, Β) την υπ’ αριθ. πρωτ. 65/27.02.2018 ένσταση της Π.Α.Ε. Π.Α.Ο.Κ., Γ) την υπ’αριθ. πρωτ. 79/01.03.2018 κύρια παρέμβαση της Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ κατά της υπό στοιχείο Β΄ ως άνω ενστάσεως της Π.Α.Ε. ΠΑΟΚ, Δ) την υπ’αριθ. 78/01.03.2018 πρόσθετη παρέμβαση της Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ υπέρ της πειθαρχικής δίωξης.
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την υπό στοιχείο Δ΄ πρόσθετη παρέμβαση.
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την υπό στοιχείο Β΄ ως άνω ένσταση της Π.Α.Ε. ΠΑΟΚ.
ΔΕΧΕΤΑΙ την υπό στοιχείο Γ΄ ως άνω κύρια παρέμβαση της Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.

ΑΠΟΦΑΙΝΕΤΑΙ ότι ο ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ των ομάδων Π.Α.Ε. ΠΑΟΚ και Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, ο οποίος είχε προαγραμματισθεί να διεξαχθεί την 25.02.2018, στην Θεσσαλονίκη, στο γήπεδο «ΤΟΥΜΠΑΣ», στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής ημέρας των αγώνων του πρωταθλήματος «Super League Ελλάδα» της αγωνιστικής περιόδου 2017-2018, δεν τελέστηκε από υπαιτιότητα της Π.Α.Ε. ΠΑΟΚ.
  ΚΑΤΑΚΥΡΩΝΕΙ τον μη τελεσθέντα αγώνα με τέρματα 0-3 υπέρ της Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, και τιμωρεί με αφαίρεση τριών (3) βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου την εγκαλουμένη Π.Α.Ε. ΠΑΟΚ . 
ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στην Π.Α.Ε. ΠΑΟΚ τη χρηματική ποινή των τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ και πειθαρχική ποινή διεξαγωγής δύο (2) αγώνων χωρίς θεατές. 
ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την κατάπτωση του παραβόλου, που κατέβαλε η ενιστάμενη Π.Α.Ε. ΠΑΟΚ, υπέρ του Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».
  ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίασή του, την 5 η Μαρτίου 2018.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου