Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2017

ΑΣΕΑΔ 45/ 2017, Ασυμβίβαστο ιδιότητος προπονητή και αθλητή:Προϋποθέσεις και συνέπειες


ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (Α.Σ.Ε.Α.Δ.)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ      45 / 16-6-2016
ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ  Γ΄

Αποτελούμενο από τους Άννα Ιωάννου-Φωτοπούλου, Πρόεδρο, Σωκράτη Γαβαλά, Μαρία Παπαδοπούλου, Κωνσταντίνο Βουλγαρίδη και Αρετή Σκαφίδα (Εισηγήτρια),  Μέλη.
Συνεδρίασε δημόσια την 26.5.2016, ημέρα Πέμπτη, στην αίθουσα 101 του Υπουργείου Παιδείας, στο Μαρούσι, με την παρουσία και της Γραμματέως, Διονυσίας Ρωμανού, για να δικάσει την από 27.1.2016, με αριθμό 11/2016, προσφυγή:
A. Του προσφεύγοντος: Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ», που εδρεύει στο Ελληνικό Αττικής,  οδός Αγίας Παρασκευής αριθ. 40  και εκπροσωπείται νόμιμα, το οποίο παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου του, Παναγιώτη Γιάκα.
Β. Της  καθής:  Αθλητικής  Ομοσπονδίας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (Ε.Φ.Ο.Επ.Α.)» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αγίου Κωνσταντίνου αριθ. 12, και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου Ηλία Λακουμέντα.  
Η υπόθεση εκφωνήθηκε με τη σειρά που είχε στο σχετικό πινάκιο (3) και συζητήθηκε και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και αναφέρθηκαν στα έγγραφα υπομνήματά τους.
  
ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Ι) Με την υπό κρίση προσφυγή και για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό αυτής, το προσφεύγον ζητά την εν μέρει ακύρωση του  υπ’ αριθ. 7/15-1-2016 Πρακτικού Συνεδρίασης της Τεχνικής Επιτροπής της καθής Ομοσπονδίας που αποφάσισε το μηδενισμό της ομάδας γυναικών της προσφεύγουσας. Ειδικότερα με την ως άνω απόφαση η  επιτροπή προέβη σε μηδενισμό της προσφεύγουσας λόγω αντικανονικής συμμετοχής της αθλήτριας Αργυρής Μαλλιαρού του Κωνσταντίνου, η οποία αν και από 18-11-2015 της είχε χορηγηθεί άδεια ασκήσεως επαγγέλματος προπονήτριας για το άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρισης κατηγορίας Β΄, ωστόσο συνέχιζε μέχρι τη 10-1-2016 να συμμετέχει ως αθλήτρια του προσφεύγοντος, κατά παράβαση του άρθρου 31 παρ. 11  του Ν. 2725/1999 που καθιερώνει γενικό ασυμβίβαστο μεταξύ των δύο ιδιοτήτων (αθλήτριας σε σωματείο – προπονήτριας). Με την   προσφυγή του το προσφεύγον εκθέτει ότι: α) δεν υπήρξε πραγματική γνώση της αθλήτριας ότι απέκτησε την ιδιότητα της προπονήτριας και όταν πράγματι έλαβε γνώση, σταμάτησε  να λαμβάνει μέρος στους αγώνες, β) ότι το  προσφεύγον δεν έλαβε επίσημα γνώση για την αλλαγή της ιδιότητας και σε κάθε περίπτωση δεν εδραιώνεται αντικειμενική ευθύνη του σωματείου για τις τυχόν παραλείψεις της αθλήτριας, γ) η αιτιολογία της επιτροπής ότι η γνωστοποίηση της απόκτησης της ιδιότητας της αθλήτριας ως προπονήτριας είχε αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ από 12-11-2015 δεν στηρίζεται στο νόμο, αφού η πράξη χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος προπονητή δεν εμπίπτει στις αναρτητέες πράξεις  στο πρόγραμμα αυτό, επομένως δεν παράγει νόμιμες συνέπειες, δ) ότι κανένα από τα αντίπαλα σωματεία με τα οποία αγωνίστηκε η προσφεύγουσα  από 21-11-2015 έως 10-1-2016 δεν υπέβαλε ένσταση αντικανονικής συμμετοχής της αθλήτριας, γεγονός που θα μπορούσε να γίνει αφού και τα αντίπαλα σωματεία θα έπρεπε να είχαν,  κατά την  απόφαση της επιτροπής,  την αντικειμενική γνώση της απόκτησης της ιδιότητας από το πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ε) ότι υφίσταται επιλεκτική δυσμενής μεταχείριση του προσφεύγοντος αφού για άλλο αθλητή και δη στο διεθνή παίκτη Γεώργιο Παντερή του Ο.Α. ΧΑΝΙΩΝ, για την περίοδο 2014-2015,  για τον οποίο στο αθλητικό του δελτίο δεν υπήρχε υπογραφή γιατρού, γεγονός  που οδηγεί σε ακύρωση του δελτίου του, ωστόσο  τον τιμώρησε μόνο πειθαρχικά, αφού δέχθηκε ότι δεν έχει υποβληθεί ένσταση κακής συμμετοχής του στους ομαδικούς αγώνες του Πρωταθλήματος Ανδρών, στ) ότι είναι καταχρηστική άσκηση εξουσίας, αφού λόγω του μηδενισμού της ομάδας και τον υποβιβασμό της, αθλήτριες όπως η Διανέλα Γραμματοπούλου – Χρυσοπούλου, πρωταθλήτρια Ελλάδας Παγκορασίδων 2015, μέλος της ομάδας της προσφεύγουσας,  «τιμωρήθηκε» με υποβιβασμό ενώ δεν είχε υποπέσει σε κάποιο παράπτωμα, επειδή καίτοι ατομικό αγώνισμα η επιτραπέζια αντισφαίριση,  ωστόσο κρίνεται ομαδικά, μεταξύ των ως άνω αθλητριών, ζ) ότι η επιτροπή δεν ακύρωσε το αθλητικό δελτίο της αθλήτριας, ως όφειλε, αφού έκρινε ότι η αθλήτρια δεν υπέβαλε δήλωση επιλογής αθλητικής ή προπονητικής ιδιότητας ήδη από 13-11-2015 και ως εκ τούτου τη θεωρούσε εν ενεργεία αθλήτρια  και η) ότι το προσφεύγον δεν κλήθηκε να απολογηθεί στην επιτροπή, όπως ρητά ορίζεται στο άρθρο 1 παρ. 2 του πειθαρχικού κανονισμού του Ε.Φ.Ο.Επ.Α. και έτσι παραβιάστηκαν οι αρχές της  χρηστής διοίκησης και της προηγούμενης ακρόασης.
Εξάλλου η καθής η προσφυγή με το υπόμνημά της αντιτείνει ότι: α) καίτοι η αθλήτρια δεν παρέλαβε την απόφαση που ενέκρινε την άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητή, ωστόσο υφίσταται τεκμήριο πλήρους γνώσης της απόφασης από την ανάρτησή της στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Α. την 12-11-2015, από την δημοσίευσή της στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και λόγω του μεγάλου διαδραμώντος χρόνου από την έκδοση της άδειας σε συνδυασμό με το εύλογο ενδιαφέρον της για τη χορήγηση αυτής, β) ότι ήδη απασχολιόταν ως προπονήτρια στο τμήμα επιτραπέζιας αντισφαίρισης του σωματείου του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου (Π.Α.Ο.) από τα Χριστούγεννα του 2015, γ) ότι στα ατομικά αθλήματα, όπως η επιτραπέζια αντισφαίριση, η υπ’ αριθ. 89/2007 απόφαση του Α.Σ.Ε.Α.Δ., σύμφωνα με την οποία δεν ιδρύεται ασυμβίβαστο αθλητή – προπονητή σε ομάδες που αγωνίζονται σε πρωταθλήματα διαφορετικών κατηγοριών,  δεν τυγχάνει εφαρμογής, δ) ότι η προηγούμενη κλήση του σωματείου σε ακρόαση δεν είναι απαραίτητη γιατί δεν αφορά πειθαρχικό παράπτωμα αλλά ευθεία παραβίαση των διατάξεων του κανονισμού και ε) ότι το σύστημα αξιολόγησης στην επιτραπέζια αντισφαίριση λόγω της πολυπλοκότητάς του «αδικεί»  κάποιους αθλητές επειδή εξαρτάται τόσο από τους συναθλητές τους όσο και από τους αντιπάλους τους όχι στους μεταξύ τους αγώνες.  
Η προσφυγή παραδεκτώς εισάγεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 121 παρ. 1 στοιχ. α΄, 2, 123 παρ. 1 και 124 στοιχ. ε΄ Ν. 2725/1999, προς συζήτηση ενώπιον του Ανώτατου Συμβουλίου Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών, έως την ημέρα της οποίας καταβλήθηκε το προβλεπόμενο παράβολο (Θ 0447762) και ο πληρεξούσιος δικηγόρος, που παραστάθηκε, κατέβαλε γραμμάτιο προείσπραξης του οικείου Δ.Σ. (αριθ. Γραμμ. Π0015789 Δ.Σ.Α.),  έχει ασκηθεί νομότυπα και εμπρόθεσμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 126 παρ. 1 Ν. 2725/1999, είναι επαρκώς ορισμένη και νόμιμη και πρέπει συνεπώς να ερευνηθεί στην ουσία της.
ΙΙ) Σύμφωνα με την προσβαλλόμενη απόφαση της Επιτροπής,  η αθλήτρια του σωματείου - μέλους Α.Ο. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Μαλλιαρού Αργυρή του Κωνσταντίνου (Α.Μ.Ε.Φ.Ο.Επ.Α. 12836) από την έναρξη του πρωταθλήματος της Β Εθνικής Κατηγορίας Γυναικών Αττικής της αγωνιστικής περιόδου 2015-16 συμμετείχε στο εν λόγω πρωτάθλημα στις συναντήσεις που δίνει η ομάδα της Α.Ο. ΕΛΛΗΝΙΚΟ.  Ότι όπως συνάγεται από το υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑΑ/ΓΔΥΑ/ΔΕΑΕΑ/ΤΕΑΣΠ/ 311329/18559/3221/2376/10-11-2015 έγγραφο του Τμήματος Επαγγελμάτων Αθλητισμού και Σχολών Προπονητών της Δ/νσης Επαγγελματικού Αθλητισμού της Γενικής Δ/νσης Υποστήριξης Αθλητισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού το οποίο παραλήφθηκε από την υπηρεσία πρωτοκόλλου της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. την 18-11-2015 και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 3145 (συν. No 2), η αθλήτρια Μαλλιαρού Αργυρή του Κωνσταντίνου(Α.Μ. Ε.Φ.Ο.Επ.Α. 12836), υπέβαλε την 9η Οκτωβρίου 2015 στην ανωτέρω υπηρεσία της Γ.Γ.Α., αίτηση για να της χορηγηθεί Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος ως πτυχιούχος Τ.Ε.Φ.Α.Α. χωρίς ειδικότητα «Β΄ Κατηγορίας» η οποία και εγκρίθηκε με το ως άνω έγγραφο το οποίο της εστάλη στην διεύθυνση κατοικίας της, ενώ κοινοποιήθηκε στην Ε.Φ.Ο.Επ.Α. και αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και δη στο «ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ της Γ.Γ.Α./ΤΜΗΜΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ - ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ» την 12η Νοεμβρίου 2015 στις 13:37:37 με αύξοντα αριθμό 62 στη σελίδα 5 του μητρώου προπονητών Επιτρ. Αντισφαίρισης. Συνεπώς από την επομένη της 12ης Νοεμβρίου 2015 ημερομηνία κατά την οποία αναρτήθηκε η απόφαση της χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλματος και ανεξάρτητα από τις ημερομηνίες που η εν λόγω απόφαση κοινοποιήθηκε στην ενδιαφερόμενη αλλά και στην Ε.Φ.Ο.ΕπΑ, η Μαλλιαρού Αργυρή του Κωνσταντίνου θεωρείται ως εν ενεργεία προπονήτρια επιτραπέζιας αντισφαίρισης κατέχουσα άδεια άσκησης επαγγέλματος Β΄κατηγορίας.
Σύμφωνα με το άρθρο 31 § 11 του Ν. 2725/99 όπως αυτό συμπληρώθηκε με την § 4 του άρθρου 75 του Ν. 3057/02 (ΦΕΚ 239/Α/10-10-2002) αναφέρει ρητά ότι: «όποιος κατέχει άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητή από τη Γ.Γ.Α. δεν μπορεί να διατηρεί την αθλητική του ιδιότητα και να αγωνίζεται σε επίσημους αγώνες του αθλήματος για το οποίο κατέχει την άδεια ασκήσεως  επαγγέλματος, εκτός και αν έχει καταθέσει την άδειά του στην οικεία αθλητική ομοσπονδία».
Επειδή η Ομοσπονδία συμμορφωθείσα με την επιταγή της ως άνω διάταξης έχει από την έναρξη της ισχύος της θεσπίσει με απόφαση των αρμοδίων οργάνων της την υποχρέωση όσων κατέχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητή επιτραπέζιας αντισφαίρισης, οιασδήποτε κατηγορίας, να καταθέτουν το αργότερο την 1η Σεπτεμβρίου εκάστου ημερολογιακού έτους, στη Γραμματεία της ομοσπονδίας υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με την οποία να δηλώνουν το αν θα διατηρήσουν για την εκάστοτε επερχόμενη αγωνιστική περίοδο την αθλητική τους ιδιότητα ή σε αντίθετη περίπτωση θα λογίζονται για την αγωνιστική περίοδο εν ενεργεία προπονητές, (συνημμένο Νο3).
Επειδή η πρακτική αυτή εφαρμόζεται πλέον παγίως και χωρίς ουδεμία παρέκκλιση επί δέκα τρία συναπτά έτη.
Επειδή η Μαλλιαρού Αργυρή του Κωνσταντίνου απέκτησε την άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητή επιτραπέζιας αντισφαίρισης Β΄ Κατηγορίας την 12η Νοεμβρίου 2015 χωρίς ταυτόχρονα να καταθέσει την υπεύθυνη δήλωση προκειμένου να εκφράσει την βούλησή της για το ποια εκ των δύο ιδιοτήτων, της αθλήτριας ή της προπονήτριας, ήθελε να διατηρήσει από την ως άνω ημερομηνία και εντεύθεν, κατά παράβαση των προβλεπομένων στο άρθρο 31 § 11 του Ν. 2725/99 όπως αυτό συμπληρώθηκε με την § 4 του άρθρου 75 του Ν. 3057/02 (ΦΕΚ 239/Α/10-10-2002) αλλά και της πάγιας, μόνιμης και ομοιόμορφης για δέκα τρία και πλέον έτη πρακτικής της ομοσπονδίας σύμφωνα με απόφαση των αρμοδίων οργάνων της.
           Επειδή η Μαλλιαρού Αργυρή του Κωνσταντίνου μετά την 12η Νοεμβρίου 2015 συμμετείχε με την ομάδα του σωματείου - μέλους Α.Ο. ΕΛΛΗΝΙΚΟ στις συναντήσεις της:  ί) Με το Α.Ο. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2001 την 21/11/2015, ίί)  Με τον Α.Σ. ΑΕΤΟΙ ΠΟΛΗΣ την 22/11/2015, ίίί) Με τον Α.Σ. ΑΛΦΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ την 5/12/2015,  iv) Με τον Α.Ο. ΒΥΡΩΝ την 6/12/2015, v) Με τον A.O.N. ΦΑΛΗΡΟΥ την 19/12/2015, vi) Με τον Ο.Φ.Ν. ΙΩΝΙΑΣ την 20/12/2015, vii) Με τον Γ.Σ. ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ την 9/1/2016 και viii) Με τον Α.Ο. ΚΑΡΕΑ την 10/1/2016 (συνημ. Νο11), όπως αποδεικνύεται από τα πιο πάνω επίσημα Φύλλα Αγώνων χωρίς δικαίωμα προς τούτο με βάση τα όσα εξετέθησαν.
           Επειδή, το άρθρο 10 του ισχύοντος Κ.Ε.Δ. όπως αυτός τροποποιημένος και συμπληρωμένος ισχύει σήμερα ρητά ορίζει ότι «Σωματείο που κερδίζει μια συνάντηση χωρίς αγώνα λόγω μηδενισμού του αντιπάλου, κερδίζει όλες τις συναντήσεις, τα σετ, και τους πόντους, εκτός της περίπτωσης δύο (2) μηδενισμών που οι αγώνες θεωρούνται σαν να μην έγιναν».
Επειδή, το άρθρο 9 § 5 του ισχύοντος Κ.Ε.Δ. όπως αυτός εγκρίθηκε με την Υ.Α. 1334/1-6-2000 και 15069/7-6-2002 ρητά ορίζει ότι «Ομάδα που μηδενίζεται σε δυο αγώνες αποβάλλεται από το πρωτάθλημα. Τα αποτελέσματα των συναντήσεων που έχουν γίνει ως το χρόνο του μηδενισμού, δεν υπολογίζονται». 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΝΟΜΙΜΟΥΣ, ΒΑΣΙΜΟΥΣ, ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ
ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΣ ΛΟΓΟΥΣ
η Τεχνική Επιτροπή αποφάσισε  ομόφωνα τον μηδενισμό της ομάδας γυναικών του Α.Ο. ΕΛΛΗΝΙΚΟ στις συναντήσεις του με τις ομάδες Α.Ο. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2001 την 21/11/2015 και Α.Σ. ΑΕΤΟΙ ΠΟΛΗΣ την 22/11/2015.
Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τα ως άνω εκτεθέντα η ομάδα γυναικών του σωματείου - μέλους Α.Ο. ΕΛΛΗΝΙΚΟ μηδενισθείσα σε παραπάνω από μία συναντήσεις λόγω αντικανονικής συμμετοχής της αθλήτριας Μαλλιαρού Αργυρής του Κωνσταντίνου(Α.Μ. Ε.Φ.Ο.Επ.Α. 12836) στο πρωτάθλημα της Β΄ Εθνικής κατηγορίας Γυναικών Αττικής αποχωρεί  από αυτό υποβιβαζόμενη στην αμέσως κατώτερη κατηγορία στην οποία και θα αγωνισθεί την επόμενη αγωνιστική περίοδο.
          ΙΙΙ) Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 31 § 11 του Ν. 2725/99 όπως αυτό συμπληρώθηκε με την § 4 του άρθρου 75 του Ν. 3057/02 (ΦΕΚ 239/Α/10-10-2002) αναφέρει ρητά ότι: «όποιος κατέχει άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητή από τη Γ.Γ.Α. δεν μπορεί να διατηρεί την αθλητική του ιδιότητα και να αγωνίζεται σε επίσημους αγώνες του αθλήματος για το οποίο κατέχει την άδεια ασκήσεως  επαγγέλματος, εκτός και αν έχει καταθέσει την άδειά του στην οικεία αθλητική ομοσπονδία».
Από την εισηγητική έκθεση του ν. 3057/02 προκύπτει ότι «με την παρ. 4 του άρθρου 75 προστέθηκε η παρ. 11 στο αρ 31 του Ν. 2725/99 θεσπίζεται ένα νέο ασυμβίβαστο μεταξύ της ιδιότητας του προπονητή και αθλητή στο ίδιο άθλημα το οποίο επιβάλει και η αξιοπιστία των πρωταθλημάτων, ενώ κατοχυρώνεται η διαφάνεια των διοργανώσεων και των αποτελεσμάτων». Από την έκθεση αυτή διαφαίνεται ο σκοπός θέσπισης της προαναφερόμενης διάταξης ο οποίος συνίσταται στην μη συμμετοχή ατόμων υπό τη διττή ιδιότητα του προπονητή και αθλητή σε πρωτάθλημα της ίδιας κατηγορίας προκειμένου να αποφευχθεί η υπονόμευση της αξιοπιστίας του συγκεκριμένου πρωταθλήματος και να κατοχυρωθεί η διαφάνεια της συγκεκριμένης διοργάνωσης και των αποτελεσμάτων που την αφορούν (Α.Σ.Ε.Α.Δ. 89/2007).
Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι σύμφωνα με το πνεύμα της ανωτέρω διάταξης, όπως αυτή ερμηνεύτηκε και με την ως άνω υπ’ αριθ. 89/2007 απόφαση του Α.Σ.Ε.Α.Δ., το ασυμβίβαστο της ιδιότητας του αθλητή και προπονητή αναφέρεται σε αγώνες της κατηγορίας στην οποία συμμετέχει ως αθλητής. Ως εκ τούτου με την ανωτέρω απόφαση του Α.Σ.Ε.Α.Δ. κρίθηκε ότι, ακόμα και στην περίπτωση που ο αθλητής του οποίου η συμμετοχή προσβάλλεται ως αντικανονική απασχολείται ως προπονητής σε σωματείο διαφορετικής κατηγορίας από αυτήν στην οποία λαμβάνει μέρος το σωματείο που αγωνίζεται ως αθλητής, νομίμως συμμετείχε στον ανωτέρω αγώνα δεδομένου ότι πρόκειται για διαφορετικές διοργανώσεις και επομένως δεν κλονίζεται η αξιοπιστία αυτών, ούτε υπονομεύεται η διαφάνεια αυτών και των αποτελεσμάτων που αφορούν την κάθε μια χωριστά. Ως εκ τούτου κρίθηκε νόμιμη η παράλληλη άσκηση του έργου αθλητή και προπονητή σε ομάδες που αγωνίζονται σε πρωταθλήματα διαφορετικών κατηγοριών.
IV) Με βάση τα ανωτέρω, αλλά και σύμφωνα με τους γενικές αρχές του δικαίου,  το κύριο στοιχείο που εξαρτά την απόκτηση της ιδιότητας του προπονητή είναι όχι μόνο η τυπική έκδοση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος αλλά και η ουσιαστική τοιαύτη. Ειδικότερα αν έχει εκδοθεί άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, αυτή θα πρέπει να παράγει τα έννομα αποτελέσματά της από την πραγματική γνώση που τελείται με την επίδοση της σχετικής απόφασης στον αιτούντα. Δεν τεκμαίρεται αμαχητί ότι από την δημοσίευση αυτής (είτε στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Α. ή στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ότι παράγονται τα ως άνω έννομα αποτελέσματα, δεδομένου μάλιστα ότι η απόφαση αυτή δεν συμπεριλαμβάνεται στις αναρτητέες στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Περαιτέρω δε κι αν ήθελε θεωρηθεί ότι πράγματι η αιτούσα γνώριζε ότι είχε εκδοθεί η άδεια και  συμπεριφέρθηκε με σκοπό να ωφελήσει την ομάδα της, λαμβάνοντας μέρος στους ανωτέρω αγώνες, από κανένα στοιχείο δε συνάγεται ότι η προσφεύγουσα γνώριζε το ανωτέρω κώλυμά  της, αφού η σχετική απόφαση δεν είχε κοινοποιηθεί στην προσφεύγουσα, γεγονός που καθιστά καταχρηστική την παραδοχή ότι θα όφειλε να ενημερώνεται μέσω της ιστοσελίδας της Γ.Γ.Α. ή της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ  για το αν και ποιοι αθλητές της έχουν κώλυμα, το οποίο θα οδηγούσε την προσφεύγουσα σε δυσμενέστερη θέση, από αυτή της απαγόρευσης συμμετοχής  της συγκεκριμένης αθλήτριας  στους αγώνες.
Τα ανωτέρω σχετικά με την έλλειψη γνώσης της προσφεύγουσας, επιβεβαιώνει στην υπ’ αριθ. 8147/27-5-2016 ένορκη κατάθεσή του ο μάρτυρας Χριστόδουλος Γραμματόπουλος, πατέρας της πρωταθλήτριας Παγκορασίδων 2015 στο ατομικό, διπλό και ατομικό, Διανέλας Γραμματοπούλου – Χρυσοπούλου. Σύμφωνα με την κατάθεσή του ουδεμία εκ των λοιπών συναθλητριών της κ. Μαλλιαρού δεν γνώριζε  ότι η τελευταία είχε υποβάλλει αίτηση για την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος προπονητού, αφού άλλωστε δεν προσέφερε προπονητικές υπηρεσίες στην ομάδα της. Επίσης ο ως άνω μάρτυρας ήταν στην απονομή των πτυχίων των αποφοίτων της σχολής προπονητών Γ΄ κατηγορίας της Γ.Γ.Α. (τελευταίων προπονητών του έτους 2014) στις 31-5-2015 και η κ. Μαλλιαρού δεν ήταν ανάμεσα στους  πτυχιούχους. Επίσης καταθέτει ότι η ως άνω πορεία της κόρης του ανακόπηκε και δη της θέσης της στην Εθνική Ομάδα  από γεγονός για το οποίο δεν υπείχε όχι απλώς ευθύνη αλλά ούτε κάποιας μορφής αμέλεια.
Εξάλλου εάν η σχετική δημοσίευση της λήψης της ιδιότητας της προπονήτριας παράγει έννομες συνέπειες, αυτές ισχύουν έναντι όλων των ενδιαφερομένων, με τη δυνατότητα της Γ.Γ.Α. να  ακυρώνει το σχετικό αθλητικό δελτίο, γεγονός που δεν έλαβε χώρα, καθώς και κανένα από τα αντίπαλα σωματεία με τα οποία αγωνίστηκε η προσφεύγουσα  από 21-11-2015 έως 10-1-2016 δεν υπέβαλε ένσταση αντικανονικής συμμετοχής της αθλήτριας, γεγονός που θα μπορούσε επίσης να γίνει αφού και τα αντίπαλα σωματεία θα έπρεπε να είχαν, κατά την απόφαση της επιτροπής, την αντικειμενική γνώση της απόκτησης της ιδιότητας από το πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Περαιτέρω η κ. Μαλλιαρού δεν  επέλεξε με υπεύθυνη δήλωσή της τη μία ή την άλλη ιδιότητα, γεγονός που θα ενεργοποιούσε το ασυμβίβαστο, αλλά και σε περίπτωση που θεωρηθεί ότι παρείχε τις υπηρεσίες της εν τοις πράγμασι στον Π.Α.Ο., ο τελευταίος αυτός όμιλος ανήκει σε άλλη κατηγορία.
Κατ’ ακολουθία φρονούμε ότι εσφαλμένα η ως άνω Τεχνική Επιτροπή αποφάσισε  ομόφωνα τον μηδενισμό της ομάδας γυναικών του Α.Ο. ΕΛΛΗΝΙΚΟ στις συναντήσεις του με τις ομάδες Α.Ο. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2001 την 21/11/2015 και Α.Σ. ΑΕΤΟΙ ΠΟΛΗΣ την 22/11/2015, σύμφωνα με το ανωτέρω σκεπτικό. Συνεπώς η υπό κρίση προσφυγή πρέπει να γίνει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη. Τέλος το παράβολο, το οποίο κατέθεσε η προσφεύγουσα, πρέπει  να επιστραφεί σε αυτό σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 126 παρ. 1 του ν. 2725/99.
  
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΕΧΕΤΑΙ την προσφυγή.
ΑΚΥΡΩΝΕΙ   εν μέρει το  προσβαλλόμενο υπ’ αριθμόν  7/15-1-2016 Πρακτικό Συνεδρίασης της Τεχνικής Επιτροπής της  Αθλητικής  Ομοσπονδίας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (Ε.Φ.Ο.Επ.Α.)» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αγίου Κωνσταντίνου αριθ. 1, που αποφάσισε το μηδενισμό της ομάδας γυναικών επιτραπέζιας αντισφαίρισης του Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ»,  και
 ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την επιστροφή του κατατεθέντος παραβόλου.
ΚΡΙΘΗΚΕ και αποφασίσθηκε στο Μαρούσι στις 14-6-2016 και δημοσιεύθηκε στον ίδιο τόπο στις 16-6-2016.

  Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        Η  ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

    Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου