Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2016

Δ. Γρηγοριάδης,Το επαγγελματικό καθεστώς των πτυχιούχων φυσικής αγωγής - προπονητών ποδοσφαίρου.

Από την ημερίδα μας της 18-4-2015 παραθέτουμε την εισήγηση του Δημήτρη Γρηγοριάδη,Προέδρου της ΠΕΠΦΑ, με την οποία επιγραμματικά αλλά πολύ παραστατικά καταδεικνύεται το μέγεθος της νομικής εκτροπής της ΕΠΟ στο θέμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων φυσικής αγωγής-προπονητών ποδοσφαίρου, που όμως ισχύει ανάλογα και για όλους τους προπονητές ποδοσφαίρου, ανεξαρτήτως του τρόπου απόκτησης των σχετικών γνώσεων και προσόντων.Να ένα ζήτημα που επειγόντως πρέπει να αντιμετωπίσει ο νομοθέτης του αύριο.

Το επαγγελματικό καθεστώς των πτυχιούχων φυσικής αγωγής - προπονητών ποδοσφαίρου.

1. Ο  πρώτος νόμος που ρύθμιζε θέματα προπονητών σε όλα τα αθλήματα ήταν ο Ν. 75/75, ένας νόμος που λειτούργησε για 24 χρόνια, αφού το 1999 με τον Ν. 2725/99 τροποποιήθηκε.
Με βάση λοιπόν τον Ν. 75/75 οι πτυχιούχοι ΕΑΣΑ (ΤΕΦΑΑ μετά το 1983) ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής είχαν το δικαίωμα να ασκούν το επάγγελμα του προπονητή σε οποιοδήποτε άθλημα μέχρι την ανώτατη κατηγορία του αθλήματος. Παράλληλα έδινε το δικαίωμα στη Γ.Γ.Α. και μόνο σε αυτή να ιδρύει και να λειτουργεί σχολές προπονητών σε συγκεκριμένο άθλημα κάθε φορά και για συγκεκριμένη κατηγορία.
Για 24 χρόνια (1975 – 1999),  ο κάτοχος πτυχίου ΕΑΣΑ ή ΤΕΦΑΑ ή διπλώματος προπονητού της Γ.Γ.Α. είχε χωρίς άλλη πιστοποίηση ή αποδεικτικό το δικαίωμα να ασκήσει το επάγγελμα του προπονητού. Λειτουργούσαν δηλαδή τα ανωτέρω πτυχία και ως άδειες εξασκήσεως επαγγέλματος.


 2.  Με το  Π.Δ. 107/83 το οποίο εκδόθηκε και υπεγράφη  κατ’ εξουσιοδότηση του Νόμου Πλαισίου 1268/82, που είναι και οι ιδρυτικοί νόμοι των Τ.Ε.Φ.Α.Α., οι Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής  κατοχυρώνονται επαγγελματικά σε όλες τις μορφές άθλησης. Πιο συγκεκριμένα οι πτυχιούχοι φυσικής αγωγής μπορούν να εργαστούν σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, να έχουν τη διεύθυνση και εποπτεία των γυμναστηρίων και των αθλητικών εγκαταστάσεων, να ασκούν καθήκοντα τεχνικών συμβούλων σε αθλητικούς οργανισμούς, ομοσπονδίες και άλλους συναφείς φορείς και να ασκούν την  προπονητική  στον αγωνιστικό αθλητισμό, στο μαζικό αθλητισμό και σε κάθε είδους αθλητική δραστηριότητα.

3. Έρχεται ο Νόμος Ν.2725/99 και το άρθρο 31 παρ. 9 προσδιορίζει το επαγγελματικό καθεστώς των προπονητών. Εισήγαγε ακόμα ο Ν.2725/99 τη διαδικασία έκδοσης άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος και για τους πτυχιούχους ΤΕΦΑΑ και για τους κατόχους του διπλώματος του προπονητή των σχολών της Γ.Γ.Α., με την καταβολή παραβόλου 50.000 δραχμών και την κατάθεση σχετικών δικαιολογητικών στη Γ.Γ.Α.

ΠΑΡΕΝΘΕΣΗ
Από το 1987 και μετά είχαμε εκφράσει ως φορείς (ΤΕΦΑΑ, ΠΕΠΦΑ, ΕΓΒΕ, κλπ) τις αντιρρήσεις μας για τους όρους και τις προϋποθέσεις που έθετε η Γ.Γ.Α. για τη συμμετοχή κάποιου στις σχολές της, αφού οι γραμματικές γνώσεις που ζητούντο ήταν για πολλές σχολές το απολυτήριο του δημοτικού, ενώ η διάρκεια των σχολών δεν ξεπερνούσε τις 2 εβδομάδες, με αποτέλεσμα να εξομοιώνονται και να αποκτούν τα ίδια δικαιώματα οι απόφοιτοι των τετραετούς φοίτησης ΤΕΦΑΑ με απόφοιτους δημοτικού που με «χαριστικές» πολλές φορές διαδικασίες παρακολουθούσαν και αποφοιτούσαν από τις εν λόγω σχολές προπονητών.
Ο νομοθέτης καλώς προέβλεψε τη δημιουργία κ λειτουργία σχολών προπονητών από τη Γ.Γ.Α. σε συνεργασία με την εκάστοτε αθλητική ομοσπονδία όταν οι προπονητές δεν επαρκούσαν για να καλύψουν τις ανάγκες του αθλήματος ή για αθλήματα τα οποία δεν διδάσκονταν στα ΤΕΦΑΑ ή δεν υπήρχε ειδικότητα!
Δυστυχώς τα κριτήρια αυτά δεν τηρήθηκαν και το πελατειακό – ρουσφετολογικό κράτος διέπρεψε!!!!


4. Το 2002 προστίθεται στο Ν 2725/99, στο άρθρο 31 η παράγραφος 10, βάση της οποίας η ΕΠΟ αποκτά κατ εξαίρεση το δικαίωμα να κάνει μόνη της Σχολές προπονητών!!!

ΔΕΝ ΤΗΣ ΔΟΘΗΚΕ ΟΜΩΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

5. Το 2005 με την ΥΑ 25533 εγκρίνεται ο κανονισμός προπονητών ποδοσφαίρου ο οποίος έχει λάβει υπόψη του την ΣΥΜΒΑΣΗ της UEFA για την αμοιβαία αναγνώριση των προπονητικών προσόντων.

ΣΥΜΒΑΣΗ της UEFA Καλώς δημιουργήθηκε προκειμένου να διευκολύνεται η μετακίνηση των προπονητών εντός Ευρώπης κ να μη δημιουργούνται προβλήματα σχετικά με τη δυνατότητα τους να προπονήσουν ομάδες σε άλλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Τι προέβλεπε ο  κανονισμός προπονητών ποδοσφαίρου που εγκρίθηκε με την παραπάνω ΥΑ;
Κατέτασσε  τους πτυχιούχους ΤΕΦΑΑ στην κατηγορία της Σύμβασης ως προπονητές UEFA A’.

 ΤΙ ΕΚΑΝΕ Η ΕΠΟ ΜΕΡΙΚΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΑΡΓΟΤΕΡΑ

 Οι τοπικές ενώσεις της ΕΠΟ κάλεσαν τον Σεπτέμβριο του 2006 με ανακοίνωσή τους, όσους δηλώνουν προπονητές, ανεξαρτήτως τυπικών προσόντων και κατοχής άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος, να παραλάβουν ταυτότητες προπονητών, με μοναδικές προϋποθέσεις να έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους και να είναι υγιείς, καταπατώντας κάθε έννοια νομιμότητας αλλά και σοβαρότητας, επιχειρώντας να υποκαταστήσουν την Ελληνική Πολιτεία, τα αρμόδια υπουργεία και κάθε άλλο θεσμοθετημένο όργανο στη διαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας σχολών προπονητών, χορήγησης άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος και έκδοσης ταυτοτήτων πιστοποίησης ιδιότητας και κατοχύρωσης δυνατότητας για την εξάσκηση του επαγγέλματος του προπονητή ποδοσφαίρου.
ΣΕ ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ λοιπόν η ΕΠΟ κατήργησε πραξικοπηματικά κάθε προηγούμενη άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος που είχε εκδώσει η Γ.Γ.Α. και υποχρέωσε και τους πτυχιούχους φυσικής αγωγής με ειδικότητα το ποδόσφαιρο να παρακολουθήσουν, καταβάλλοντας το ποσό των 700 ευρώ, τις δικές της σχολές προπονητών, για να κάνουν εξομοίωση των αδειών εξάσκησης του επαγγέλματος του προπονητή ποδοσφαίρου.

6. Νόμος 3919/2011, άρθρο 3, παρ. 1 : Με την αναγγελία και μόνο μπορείς να εργαστείς. Ο όποιος έλεγχος για ψευδή δήλωση γίνεται αργότερα.

7. Νόμος 4186/2012, άρθρο 39, παρ, 25, : Για την ειδικότητα ποδοσφαίρου αρκεί η βεβαίωση του ΤΕΦΑΑ και δεν απαιτείται καμία άλλη ισοτιμία ή εξομοίωση!!

ΠΟΙΟΙ ΝΟΜΟΙ;  ΠΟΙΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΙ;

Κυρίες και Κύριοι,

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία προέβη στην συνταγματική αναθεώρηση, αφού λειτούργησε ήδη ανώτατες σχολές που σε 8 ημέρες μάλιστα, χορήγησαν επαγγελματικά δικαιώματα υπέρτερα αυτών που χορηγούν τα πανεπιστημιακά τμήματα, τους τίτλους των οποίων δεν αναγνωρίζει καθόλου.!!

Με βάση τα παραπάνω αυτό που ισχύει σήμερα από την πλευρά της ΕΠΟ είναι:

ΔΕΝ ΚΑΘΕΤΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΕΑΝ ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΩ ΘΕΛΩ!!!

Θα αποκατασταθεί ποτέ αυτή η αδικία και η κατάφωρη παραβίαση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με ειδίκευση στην προπονητική ποδοσφαίρου;

Δρ. Δημήτρης Γρηγοριάδης
Πρόεδρος Π.Ε.Π.Φ.Α.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου