Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2016

Οι διοικητικές κυρώσεις σε ΠΑΟΚ,Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό σύμφωνα με τον Ν.4326/2015

Παραθέτουμε τις τρείς διαφορετικές διοικητικές πράξεις περί επιβολής διοικητικών ποινών σε ΠΑΟΚ,Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.Είναι εμφανείς οι διαφορές ανάμεσα στις δύο πρώτες και στην τρίτη, κυρίως ως προς την  προσπάθεια να τονισθεί η σύμφωνα με τις συνταγματικές επιταγές επιβολή της. Πέραν των τυπικών και ουσιαστικών προβλημάτων που θα μπορούσε κανείς να επισημάνει,ιδίως συσχετίζοντας τις παραβατικές συμπεριφορές και τα εν τέλει ληφθέντα μέτρα στις τρείς αυτές περιπτώσεις, ως μείζον πρόβλημα αναδεικνύεται η έλλειψη συγκεκριμένων και προκαθορισμένων κριτηρίων ως προς το μέγεθος και την σοβαρότητα των τιμωρουμένων πράξεων και των αντιστοίχων ποινών, που αναπόφευκτα οδηγεί στην μετάλλαξη της διοικητικής πράξης σε δικανική κρίση, κάτι που σίγουρα δεν ήταν στις προθέσεις του νομοθέτη, ούτε συνάδει με τις θεμελιώδεις επιταγές του Συντάγματος.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%93%CE%92%CE%924653%CE%A04-%CE%9E%CE%A9%CE%9C

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A3%CE%9E%CE%A54653%CE%A04-%CE%95%CE%9F9

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%9E7%CE%984653%CE%A04-0%CE%A8%CE%91

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου