Τετάρτη, 9 Δεκεμβρίου 2015

Γ.Παναγόπουλος,Παράνομη και αντισυνταγματική η σύνθεση του ΤΔΔ/ΕΠΟ

Παραθέτουμε το περιεχόμενο της αίτησης-δήλωσης του Γιώργου Παναγόπουλου προς τις αρμόδιες αρχές, με την οποία καταδεικνύεται η αντισυνταγματικότης και το νομικά αστήρικτο της τοποθέτησης αρεοπαγιτών στο Τακτικό Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ


ΔΗΛΩΣΗ-ΑΙΤΗΣΗ

Του Γεωργίου ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ, νομικού εκπροσώπου-επαγγελματιών ποδοσφαιριστών Δικηγόρου Αθήνας, Αντιπροέδρου ΙΔΕΑΔ

ΠΡΟΣ

1.Αξιότιμο κ.Υπουργό της Δικαιοσύνης
2 Αξιότιμη κα Πρόεδρο του Αρείου Πάγου
3 Αξιότιμο κ.Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου
4.Αξιότιμο κ.Υφυπουργό Αθλητισμού

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1.’Ενωση Δικαστών και Εισαγγελέων
2.Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία
ΚΑΙ
3.Χαράλαμπο ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟ
4.Δημήτριο ΓΕΩΡΓΑ,
5.Γεώργιο ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ,
6.Κωνστατίνο  ΜΠΑΛΤΑ,
7.Ανδρέα ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Αρεοπαγίτες, ορισθέντες ως μέλη του Τακτικού Διαιτητικού Δικαστηρίου της ΕΠΟ
___ ___ ___
Αξιότιμοι κύριοι.

       Με την ιδιότητα του πληρεξουσίου πολλών επαγγελματιών ποδοσφαιριστών, των οποίων οι υποθέσεις λιμνάζουν επί χρόνια ενώπιον  του επονομαζόμενου «Τακτικού Διαιτητικού Δικαστηρίου» της ΕΠΟ, και του Αντιπροέδρου  του « Ινστιτούτου  Διεθνούς και Ελληνικού Αθλητικού Δικαίου», θέτω σε γνώση σας, και για οποιαδήποτε έννομη συνέπεια, τα παρακάτω, σχετικά με το νομοθετικό status ,που διέπει αυτό το όργανο και τη στελέχωσή του:

1.  Κατ’ αρχήν το συγκεκριμένο όργανο αποτελεί καταστατικό όργανο της ΕΠΟ ,που όμως ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΟΥΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ Ν.2725/99 ,ΟΥΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ 4326/2015 ,βάσει του οποίου υποτίθεται ότι διορίστηκαν  ως μέλη του οι παραπάνω κ.κ. Αρεοπαγίτες! Ετσι όμως παραβιάζεται ευθέως και απροκαλύπτως η ειδική επιφύλαξη του άρθρου 89 παρ.2 του Συντάγματος περί δικαστικών κωλυμάτων.

Διότι, ως γνωστόν, η ένταξη της επιφύλαξης της παραγράφου 2 του άρθρου 89 του Συντάγματος στις ειδικές επιφυλάξεις, δε στερείται, βέβαια, ουσιαστικού νοήματος. Για να είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα μια τέτοια νομοθετική πρόβλεψη, πρέπει να ορίζεται ρητά στον κοινό νόμο η συμμετοχή των δικαστικών λειτουργών, το συγκεκριμένο πειθαρχικό ή δικαιοδοτικό όργανο στο οποίο αυτοί συμμετέχουν, ο αριθμός τους και τα καθήκοντα τα οποία αναλαμβάνουν. Και κάτι τέτοιο προφανέστατα δεν συμβαίνει με την περίπτωση του «Τακτικού Διαιτητικού Δικαστηρίου» της ΕΠΟ. Μάλιστα, με το σκεπτικό αυτό το Δ΄ Τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με την υπ’ αριθμ. 120/2008 γνωμοδότησή του,  που αφορούσε στη συγκρότηση ανάλογων επιτροπών της Ε.Π.Ο., έκρινε ότι  προκειμένου να είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα η συμμετοχή δικαστικών λειτουργών σε αυτές, πρέπει να προβλέπεται ειδικά από το νόμο ποιές συγκεκριμένες επιτροπές αυτοί συγκροτούν. Επομένως, και κατά την άποψη του ΝΣΚ,  για να είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα η με νομοθετική πρόβλεψη συμμετοχή των δικαστικών λειτουργών πρέπει να πληροί τα ως άνω κριτήρια ειδικότητας

2. Αντίθετα, επειδή ούτε ο Ν.2752/1999 ούτε ο Ν.4326/2015 προβλέπουν την σύσταση και στελέχωση του οργάνου αυτού με τακτικούς δικαστές, και δη Αρεοπαγίτες, ο ορισμός των ανωτάτων δικαστικών λειτουργών στο όργανο αυτό ήταν αποτέλεσμα συμφωνίας και πολιτικής διαπραγμάτευσης και συνδιαλλαγής μεταξύ Υφυπουργού Αθλητισμού και ΕΠΟ, όπως κοινά έχει διαπιστωθεί από δημοσιεύματα του συνόλου του γραπτού και ηλεκτρονικού τύπου, πράγμα που φυσικά καταρρακώνει το κύρος της Δικαιοσύνης αλλά και το προσωπικό κύρος των ανώτατων δικαστικών λειτουργών που χωρίς νομικό έρεισμα και κατά προφανή παραβίαση της συνταγματικής επιταγής καλούνται να στελεχώσουν το παραπάνω όργανο.

3. Επισημαίνω εδώ, ότι για τα δευτεροβάθμια όργανα,  ο μεν Ν. 2725/1999 (άρθρο 127Β) προέβλεπε σύνθεση με Εφέτες, ενώ ο Ν.4326/2015 (άρθρο 5) προβλέπει σύνθεση με Προέδρους Πρωτοδικών. Επίσης παρότι στον πρόσφατο Νόμο προβλέπεται η στελέχωση όλων των οργάνων της ΕΠΟ αποκλειστικά με τακτικούς δικαστές, κατά σαφή παραβίασή του η συμφωνία της ΕΠΟ με τον Υφυπουργό Αθλητισμού προβλέπει συμμετοχή αρεοπαγιτών σε όργανο ΜΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ, όπου συμμετέχουν και δεκάδες δικηγόροι! Είναι προφανέστατο ότι εδώ ο πρόσφατα ψηφισθείς νόμος 4326/2015 παραβιάζεται διττώς τόσο  από την ίδια την Πολιτεία (Υπουργείο Δικαιοσύνης-Υφυπουργείο Αθλητισμού), αλλά και τις αρμόδιες δικαστικές αρχές που όρισαν τους συγκεκριμένους Αρεοπαγίτες, τόσο ως προς τον βαθμό των ορισθέντων δικαστικών λειτουργών όσο και ως προς την αποκλειστικότητα της συμμετοχής τους.

4.Επισημαίνω επίσης, ότι κατά καιρούς η υποχρέωση ρητής νομοθετικής πρόβλεψης των οργάνων που στελεχώνονται από τακτικούς δικαστές και η σύμφωνα με τον νόμο στελέχωσή τους, έχει αποτελέσει απαραίτητη νομική προϋπόθεση για την εγκυρότητα των πράξεων και την εκτελεστότητα των αποφάσεών τους, όπως επί παραδείγματι επανειλλημένως έκρινε η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, αναφορικά με το κύρος των αποφάσεων των Επιτροπών Επίλυσης Οικκονομικών Διαφορών , που ακόμη και σήμερα συνεχίζουν να στελεχώνονται κατά ρητή και απροκάλυπτη παραβίαση του νόμου (αρθρο 95 Ν.2725/1999)

5. Περαιτέρω επισημαίνω, ότι εν  ενεργεία Αρεοπαγίτες ΟΥΔΕΠΟΤΕ στελέχωσαν οποιοδήποτε αθλητικό όργανο, καθώς ακόμα και το Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (ΑΣΕΑΔ) ουδέποτε είχε  τέτοια σύνθεση!

6. Εξαίρεση, παράνομη βέβαια, αυτού του κανόνα αποτέλεσε ο νυν αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου κ. Νικόλαος ΛΕΟΝΤΗΣ, ο οποίος παρά  τις προσωπικές  αλλεπάλληλες ενστάσεις μου προήδρευσε παράνομα αρχικά ως Πρόεδρος Εφετών και κατόπιν ως Αρεοπαγίτης σχεδόν επί 20 χρόνια της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ ( μέλη της  οποίας σημειωτέον είναι κατηγορούμενοι ως συμμετέχοντες στην εγκληματική οργάνωση  του ποδοσφαίρου!) ,γεγονός για το οποίο κατηγορείται και έχει παραπεμφθεί στο Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο, παρότι εξακολουθεί να είναι προϊστάμενος της Επιθεώρησης Δικαστηρίων και ως πειθαρχικός δικαστής χειρίζεται τις υποθέσεις διερεύνησης ευθυνών δικαστικών λειτουργών,μεταξύ των οποίων  ο Αρεοπαγίτης κ.ΤΣΙΜΠΛΑΚΗΣ και ο Εισαγγελέας κ.ΠΟΥΛΙΟΣ σχετικά με την εμπλοκή τους στο σκάνδαλο της υπόθεσης των στημένων αγώνων !

7. Τέλος σας γνωστοποιώ ότι όλα αυτά τα χρόνια της παράνομης εφαρμογής από την ΕΠΟ του δήθεν «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΟΥ», μόνον ο κ.ΛΕΟΝΤΗΣ από τους εν ενεργεία δικαστές παρέμεινε στη θέση του ,ενώ   όλοι οι άλλοι τακτικοί δικαστές (κ.κ.ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ κ.λ.π) ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΑΝ, διαφυλλάσσοντας τόσο το προσωπικό όσο και το κύρος της δικαστικής λειτουργίας,  και αντικαταστάθηκαν από συνταξιούχους δικαστές.

ΕΠΕΙΔΗ επομένως η συμμετοχή ανώτατων δικαστικών λειτουργών σ’ ένα όργανο, που ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ, ΟΥΤΕ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ κατά την έννοια του Συντάγματος και του Νόμου ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΑΚΤΙΚΟ αλλά ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟ με την έννοια του ΚΠολΔ, καθώς και ο διορισμός τους σ΄ αυτό πάσχει προφανώς ακυρότητας, θεωρώ ότι η άσκηση των καθηκόντων τους θα νομιμοποιήσει de facto την, ούτως ή άλλως, μέχρι σήμερα παράνομη λειτουργία του ΤΔΔ/ΕΠΟ.

ΕΠΕΙΔΗ τις προαναφερθείσες νομικές και συνταγματικές εκτροπές είχα επισημάνει εγκαίρως με την υπ’ αριθμ. πρωτ.227997/1511/19-8-2015 αίτηση μου προς τον Υφυπουργό Αθλητισμού ,όπου μεταξύ άλλων χαρακτηριστικά και λίαν προφητικά είχα προειδοποιήσει ότι κινδυνεύουμε «ΝΑ ΒΡΕΘΟΥΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΤΟΠΟ, ΤΟ ΜΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΔΔ/ΕΠΟ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΙ ΠΕΡΙΕΡΓΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΠΤΩΣ ΜΕΤΑΛΛΑΧΘΕΙ ΣΕ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ ΝΑ ΚΡΙΝΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΦΕΣΕΩΝ ,ΠΟΥ ΑΠΑΡΤΙΖΕΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΑΚΤΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΕΣ»

ΕΠΕΙΔΗ η συμμετοχή ανώτατων δικαστικών λειτουργών στο συγκεκριμένο όργανο, πέραν των παραπάνω νομικών και συνταγματικής τάξεως προβλημάτων που συνεπάγεται, τους υποχρεώνει να ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΉΣΟΥΝ με τις αποφάσεις τους κανονισμούς της ΕΠΟ, οι οποίοι όμως ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ, ΕΠΕΙΔΗ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ  ΣΤΗΝ ΓΓΑ ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟΝ 27 του Ν.2725/99, κάτι που δυστυχώς, κατά ακατανόητο νομικά τρόπο επιχείρησαν ήδη οι τακτικοί δικαστές της Επιτροπής Εφέσεων με την πρόσφατη υπ΄ αριθ. 79/2015 απόφασή τους.ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Και με την ρητή επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματος  εμού και των εντολέων μου
  
ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΩ ότι θεωρώ ως contra legem  και αντισυνταγματική (κατά παραβίαση άρθρου 89 παρ.2  του Συντάγματος)  την σύνθεση και λειτουργία του Τ. Δ. Δ  της ΕΠΟ

ΚΑΙ ΣΑΣ ΚΑΛΩ ,όπως ανακαλέσετε από τη θέση των μελών του τους δικαστικούς λειτουργούς που μετέχουν σ΄ αυτό, ή να ζητήσετε όπως  παραιτηθούν από αυτή , άλλως θα  πρέπει να αναζητηθούν  ευθύνες τόσο για την απόφαση τοποθέτησής τους όσο και για την μέχρι σήμερα λειτουργία τους με αποτέλεσμα την έκδοση  a priori ακύρων, ανυποστάτων, παρανόμων και αντισυνταγματικών αποφάσεων.

                                                                             Αθήνα ,   5  - 12 - 2015


Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου