Τετάρτη, 1 Αυγούστου 2018

Γ. Παναγόπουλος, Περί νομιμότητος στη σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των επιτροπών επίλυσης οικονομικών διαφορών της ΕΠΟ

Σε συνέχεια της προηγούμενης ανάρτησης του κειμένου του κ. Λαγαρία παραθέτουμε δύο δικόγραφα του Αντιπροέδρου του ΙΔΕΑΔ κ. Παναγόπουλου, τα οποία, ανεξαρτήτως της ουσιαστικής τους βασιμότητας ή μη, καταδεικνύουν με τον πλέον εναργή τρόπο το "μπάχαλο" που δημιούργησε στον τομέα της επίλυσης οικονομικών διαφορών η νομική, σίγουρα όμως και πολιτική,αβελτηρία της ρύθμισης Κοντονή, αλλά και η άμεση "αξιοποίησή " της από την, ούτως ή άλλως έκνομη, ΕΠΟ.


ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΠΟ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΑΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

Της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΑΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΠΑΕ που εδρεύει στα Χανιά κι εκπροσωπείται νόμιμα 

              Κ Α Τ Α 

1.Του Δημητρίου ΣΤΑΜΟΥ, επαγγελματία ποδοσφαιριστή, κατοίκου Αθυτου Χαλκιδικής

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ 
Της υπ. Αριθμ. 402/2018 απόφασης της Επιτροπής σας

Με την παρούσα σας ζητάμε να επανασυζητησετε την υπόθεση της καταγγελίας του αντιδικου ποδοσφαιριστή εναντίον της εταιρίας μας και να ακυρώσετε την προσβαλλομενη απόφαση που εκδωσατε  για τους εξής νόμιμους, ουσιαστικούς, βάσιμους και αληθείς λόγους :
ΕΠΕΙΔΗ σύμφωνα με το άρθρο 53 παρ. 3 του ισχύοντος Δικονομικου Κανονισμού Λειτουργίας της ΠΕΕΟΔ, 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ, Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΊΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΗ ΣΎΝΘΕΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΘΙΓΟΜΕΝΟΥ ΕΝΤΟΣ 8 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ,
ΕΠΕΙΔΗ η σύνθεση του οργάνου Σας που εξέδωσε την επιδικη υπόθεση είναι κατά την έννοια του Κανονισμού και του Νόμου, κακη και παράνομη :
1.ΓΙΑΤΙ ο πρόεδρος της επιτροπής κ. Βασιλειος ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ, όπως επιτάσσει ο ισχυων Νόμος ΚΟΝΤΟΝΗ, ο Ν. 2725, ο Δικονομικος Κανονισμός Σας αλλά και το άρθρο 22 του ισχύοντος ΚΙΜΠ,
2.ΓΙΑΤΙ ελλείψει σχετικής πρόβλεψης του καταστατικού της ΕΠΟ, η Επιτροπή που μας δίκασε ήταν τριμελής, όπως προβλέπει ο νέος ΚΙΜΠ κι όχι πενταμελής, όπως προβλέπει τόσο ο Δικονομικος Κανονισμος σας, όσο και οι Αθλητικοι Νόμοι, 
3.ΓΙΑΤΙ η Επιτροπή που δίκασε την υπόθεση ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΟΥΤΕ ΈΝΑΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗ, ενώ σύμφωνα με τον συνδυασμό των Νόμων θα έπρεπε, όπως οι άλλες Επιτροπες της ΕΠΟ, να στελεχωνεται είτε από 5 τακτικούς δικαστές, είτε από 3 τακτικούς δικαστές και 2 δικηγόρους εκπροσώπους ΠΑΕ και ποδοσφαιριστων. 
ΕΠΕΙΔΗ ήδη έχουμε ασκήσει έφεση κατά της έφεσης σας ενώπιον του Διαιτητικου Δικαστηρίου, την οποία και σας ΣΥΓΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕ, 
ΕΠΕΙΔΗ επομένως η απόφαση τυγχάνει ακυρωτεα 

  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 
      
            ΣΑΣ ΖΗΤΑΜΕ 

1.Να κάνετε δεκτή την αίτηση μας,
2.Να επανασυζητησετε την υπόθεση με νέα νόμιμη σύνθεση σύμφωνα με τους Νόμους και τους Κανονισμούς,  
3.Να ακυρώσετε την προσβαλλομενη απόφαση λόγω κακής σύνθεσης. 

       ΑΘΗΝΑ 16-9-2018

Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΦΕΣΕΩΝ
              ΤΗΣ ΕΠΟ 

              Ε Φ Ε Σ Η 

Της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΑΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΠΑΕ που εδρεύει στα Χανιά κι εκπροσωπείται νόμιμα 

              Κ Α Τ Α 

Του Δημητρίου ΣΤΑΜΟΥ, επαγγελματία ποδοσφαιριστή, κατοίκου Αθυτου Χαλκιδικής 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ-ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Της υπ. Αριθμ.402/2018 Απόφασης          της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Επιλυσης Οικονομικών Διαφορών της ΕΠΟ 

Με την προσβαλλομενη απόφαση, έγινε ολικά δεκτή η από 4-   4-2018 αίτηση - καταγγελία του εφεσιβλητου ποδοσφαιριστή κατά της εταιρίας μας, λύθηκε η μεταξύ μας σύμβαση με αποκλειστική υπαιτιοτητα μας και υποχρεωθηκαμε να του καταβαλλουμε το ποσόν των 39.676          ευρώ.
Επομένως προσβάλλουμε την πρωτοβάθμια απόφαση για τους εξής νόμιμους, βασιμους, ουσιαστικους κι αληθινούς λόγους :
1.ΠΡΩΤΟΣ ΕΦΕΤΗΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ:
ΑΝΥΠΟΣΤΑΤΟ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Η εκκαλουμενη απόφαση είναι ανυπόστατη νομικά :
α. ΕΠΕΙΔΗ το Διαιτητικο όργανο που την εξέδωσε ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟ, καθώς ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΟΥΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΊΔΙΟ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΟ, το υπέρτατο κανονιστικό νομοθετημα της ΕΠΟ, το "Σύνταγμα του ποδοσφαίρου", βάσει του οποίου θεσπιζονται και εξουσιοδοτουνται επιτροπές και κανονισμοί!
β. Το γεγονός οτι η ΠΕΕΟΔ προβλέπεται από τον ΚΙΜΠ δεν σημαίνει de jure λειτουργία της Επιτροπής, απλά η ΕΠΟ κατά παράβαση του Νόμου επιτρέπει de facto και εθιμικα την λειτουργία της
γ. Εξ αυτού άλλωστε του λόγου και για λόγους εύρυθμης λειτουργίας του ιδίου του αθλήματος, γίνεται ανεκτή από τα μέλη, φυσικά και νομικά πρόσωπα της ποδοσφαιρικής κοινωνίας, η διάπλαση των ποδοσφαιρικων εννομων σχέσεων μεταξύ τους
2.ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΕΦΕΤΗΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ:
ΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟΥ
Η εκκαλουμενη απόφαση είναι νομικά ανύπαρκτη και δεν παράγει εννομες συνέπειες :
α. ΕΠΕΙΔΗ από το 2006 κι εντεύθεν λόγω δόλιας εκ μέρους της ΕΠΟ παρερμηνειας της διαταξης 29 του Ν. 3479 /2006που τροποποίησε το Νόμο 
2725 και εφευρέθηκε το περιβόητο δήθεν ποδοσφαιρικό αυτοδιοικητο, η ΠΕΕΟΔ λειτουργεί contra legem λόγω παράνομης σύνθεσης,καθώς από τότε δεν συγκροτείται με πλειοψηφία 3 Τακτικών Δικαστών και 2 δικηγόρων εκπροσώπων των εργοδοτών και των εργαζομένων αλλά πάντα με πλειοψηφία δικηγόρων έναντι ΕΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗ,
β. ΕΠΕΙΔΗ επίσης η ΠΕΕΟΔ είναι νομικά ανύπαρκτη λόγω του οτι ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΟΥΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΟΝΤΟΝΗ,
γ. ΕΠΕΙΔΗ όμως ακόμα κι αν θεωρηθεί οτι η ΠΕΕΟΔ εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 5   του Ν. 4326  /2015,δια διασταλτικης ερμηνείας, πάλι υπάρχει contra legem λειτουργία, λόγω της μη στελέχωσης της Επιτροπής αποκλειστικά με Τακτικούς Δικαστές, όπως επιβάλλει ο νόμος για όλα τα όργανα της ΕΠΟ,
δ. ΕΠΕΙΔΗ πράγματι μετά την αβελτηρια της πρόχειρα νομοθετουσης Πολιτείας, η διοίκηση της ΕΠΟ παρέλειψε να ανασυνθέσει την ΠΕΕΟΔ και να αντικαταστήσει όλα τα μέλη της με Τακτικούς Δικαστές, όπως ορθά έπραξε με όλα τα υπόλοιπα δικαιοδοτικα όργανα, δηλαδή την Πειθαρχικη Επιτροπή, την Επιτροπή Εφέσεων, τους Υπεύθυνους Άσκησης Πειθαρχικων Διώξεων, το Μονομελες Πειθαρχικό Όργανο της SUPER LEAGUE, το Μονομελες Πειθαρχικό Όργανο της FOOTBALL LEAGUE, το Ερευνητικό και το Δικαστικό Τμήμα της Επιτροπής Δεοντολογίας της ΕΠΟ, ενώ ακόμα και στον"Ποδοσφαιρικό Άρειο Πάγο", το Διαιτητικο Δικαστήριο της ΕΠΟ διοριστηκαν ανώτατοι Τακτικοί Δικαστές, Πρόεδροι Εφετων και Αρεοπαγίτες, για να στελεχώσουν αποκλειστικά τις μονομελεις συνθέσεις και κατά πλειοψηφία τις πολυμελεις συνθέσεις.
δ. ΕΠΕΙΔΗ πράγματι το Διαιτητικο Δικαστήριο Σας είναι αρμόδιο να κρίνει τις αποφάσεις της ΠΕΕΟΔ, σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορεί να τις νομιμοποιησει, απλά στα οριακής νομιμοτητας  κανονιστικα πλαίσια της ποδοσφαιρικής εννομης τάξης έχει δικαιοδοσία να ενεργοποιήσει και να επιβάλλει την πειθαρχικη διαδικασία της αθλητικης εκτέλεσης. 
Με λίγα λόγια σε στοιχειώδη νομικά οι αποφάσεις ακόμα και του ίδιου του Διαιτητικου Δικαστηρίου των Αρεοπαγιτων δεν μπορεί να περιαφουν τον εκτελεστηριο τύπο και να εκτελεστουν δια της προβλεπόμενης από τον ΚΠολΔ διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης, 
ε. ΕΠΕΙΔΗ όλη αυτή η αθλητικονομικη τραγελαφικη κατάσταση αποδεικνύεται από το ότι ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ Η ΠΑΓΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΓΑ, ακριβώς όπως διατυπώθηκε για πρώτη φορά το 2008 και παρά τη νομοθετική μεταρρύθμιση ΚΟΝΤΟΝΗ, συνεχίζει να μην αναγνωρίζει ως νόμιμες, έγκυρες και ισχυρές τις διαιτητικές αποφάσεις των Διαιτητικων οργάνων της ΕΠΟ με αντικείμενο τις οικονομικές διαφορες του ποδοσφαίρου, θεωρώντας οτι ΔΕΝ ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ ΚΙ ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΤΙΤΛΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΈΝΝΟΙΑ ΤΟΥ 904 ΚΠΟΛΔ. 
Στ. Ακριβώς την ίδια απαραλλακτη νομική θέση διατηρεί και το τμήμα περιαφης διαιτητικων αποφάσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών, το οποίο αναγνωρίζει ως νόμιμες μόνο τις διαιτητικές αποφάσεις των Διαιτητικων Επιτροπών της Καλαθοσφαιρισης και της Πετοσφαιρισης λόγω της σταθερής κι αδιαταρρακτης λειτουργίας τους σύμφωνα με τις διατάξεις 95 επ.του Αθλητικού Νόμου, με σύνθεση δηλαδή 3 Τακτικών Δικαστών και 2 δικηγόρων εκπροσώπων ομάδων και αθλητών. 
ζ. ΕΠΕΙΔΗ λοιπόν οι αποφάσεις των Διαιτητικων Επιτροπών του ποδοσφαίρου δεν αποτελούν νόμιμο εκτελεστο τίτλο, η ΕΕΑ δεν επιτρέπει την κατάπτωση των εγγυητικων επιστολών των ΠΑΕ, όταν οι ποδοσφαιριστές τις προσκομιζουν, ενώ αντιθέτως διατασσουν την κατάπτωση, όταν η αίτηση τους ερειδεται επί αποφάσεως πολιτικού Δικαστηρίου, ακόμα και με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων που επιβάλλουν προσωρινή επιδικαση των δεδουλευμενων. 
η.Εχει επομένως διαμορφωθεί είτε από το Ειρηνοδικειο, είτε από το Πρωτοδικείο μία πάγια νομολογία που δεν αναγνωρίζει τις διαιτητικές αποφάσεις ως εκτελεστούς τίτλους, 
θ. Ακόμα και το πρώην επίλεκτο μέλος της ΠΕΕΟΔ δικηγόρος κ. Νικολάος ΛΑΓΑΡΙΑΣ με πρόσφατες δηλώσεις του έχει με τα ίδια ακλονητα νομικά επιχειρήματα καταδείξει το status που διέπει αυτή την εωλη διαιτητική διαδικασία. 
Ι. Για να καταδειχθει το μέγεθος των αλληλοσυγκρουομενων διατάξεων των κανονισμών της ΕΠΟ, αρκεί να αναφερθεί η πρόσφατη τροποποίηση του άρθρου 22 του ΚΙΜΠ που περιορίζει την σύνθεση της Επιτροπής από πενταμελη σε τριμελη υπό την προεδρία δικαστικού λειτουργου και με συμμετοχή ενός εκπροσώπου των Λιγκων κι ενός του ΠΣΑΠ, αντί της πενταμελούς που εξακολουθεί να προβλέπει ο Δικονομικος Κανονισμός Λειτουργίας της ΠΕΕΟΔ, κι ενώ το καταστατικό της ΕΠΟ εξακολουθεί να σιωπά! 
3.ΤΡΙΤΟΣ ΕΦΕΤΗΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ:
ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. 
Η εκκαλουμενη απόφαση είναι άκυρη :
α. ΕΠΕΙΔΗ κατά το άρθρο 22 του ισχύοντος ΚΙΜΠ ο πρόεδρος της ΠΕΕΟΔ, όπως κι ο αναπληρωτής του, πρέπει να είναι εν ενεργεια δικαστικός λειτουργός, 
β. ΕΠΕΙΔΗ κατά τον Δικονομικο Κανονισμό της Επιτροπής πάγια σύμφωνα με το άρθρο 4 η ΠΕΕΟΔ αποτελείτο από 5 μέλη, 4 εκπροσώπους ΠΣΑΠ κι ως πρόεδρο ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ, 
γ. ΕΠΕΙΔΗ το ζήτημα του Προέδρου αλλά και της στελέχωσης της ΠΕΕΟΔ έχει κατ'επαναληψη απασχολήσει από τον Τύπο μέχρι την Βουλή, 
δ. ΕΠΕΙΔΗ ο κ. Βασιλειος ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ παρανόμως εξακολουθεί να είναι πρόεδρος της ΠΕΕΟΔ κι επομένως οι διαιτητικές αποφάσεις που εκδίδει είναι άκυρες, 
ε. ΕΠΕΙΔΗ άλλωστε και κατά το άρθρο 53,παρ.2 του ισχύοντος από το 2012 Δικονομικου Κανονισμού της ΠΕΕΟΔ, επί κακής  σύνθεσης της Επιτροπής, η απόφαση τυγχάνει ακυρωτεα και επαναδικαζεται από τη νόμιμη σύνθεση της ΠΕΕΟΔ, 
4.ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΕΦΕΤΗΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ:
ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ
Η εκκαλουμενη απόφαση πάσχει ακυροτητας :
α. ΕΠΕΙΔΗ η προσβαλλομενη απόφαση κατά παράβαση του ΚΠολΔ και του Δικονομικου Κανονισμού δεν υπεγράφη από όλα τα μέλη της ΠΕΕΟΔ, 
β. ΕΠΕΙΔΗ το σώμα της απόφασης ΔΕΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΠΣΑΠ κ. Αικατερίνη ΜΠΑΛΑΤΣΟΥ,η οποία σημειωτέον μειοψηφησε ουσιαστικά εις βάρος μας θεωρώντας οτι έπρεπε να μας επιβληθεί και η κύρωση  
5.ΠΕΜΠΤΟΣ ΕΦΕΤΗΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ:
ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΣΧΥΣΑΝΤΟΣ ΚΙΜΠ ΚΑΙ ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΕΠΙΔΙΚΑΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 

Η εκκαλουμενη απόφαση αντίκειται στον ισχύοντα ΚΙΜΠ και πρέπει να μεταρρυθμισθει :
α. ΕΠΕΙΔΗ η προσβαλλομενη απόφαση κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε την 9-7-2018,δηλαδη 9 μέρες μετά την δημοσίευση στον διαδικτυακό τόπο της ΕΠΟ του νέου τροποποιηθεντος ΚΙΜΠ, 
β. ΕΠΕΙΔΗ όμως η ΠΕΕΟΔ ενεργώντας αντικαταστατικα, παρότι τα μέλη της γνώριζαν το νέο ΚΙΜΠ, εφάρμοσαν τις διατάξεις του προηγούμενου ΚΙΜΠ επιδικαζοντας όχι μόνο τα δεδουλευμένα αλλά και όλα τα αιτουμενα μελλοντικά κονδύλια, 
γ. ΕΠΕΙΔΗ σύμφωνα με τον συνδυασμό των τροποποιηθεντων και ήδη ισχυοντων άρθρων 14 παρ. 2 α , εδ. ΙΙΙ και 27         του νέου ΚΙΜΠ, η ΠΕΕΟΔ δεν έπρεπε να επιδικασει ολόκληρο το αιτουμενο ποσό της μελλοντικής αποζημίωσης των 29.271,01 ευρώ αλλά έπρεπε να συμμορφωθεί με την κανονιστικη πρόβλεψη της Μειωμένης Αποζημίωσης ,να διαταχθεί η αφαίρεση του ποσού από το νέο συμβόλαιο του με άλλη ΠΑΕ και να του επιδικαστουν ως δίκαιη κι εύλογη αποζημίωση 3 μισθών, Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου 2018, ύψους (700+700+700=)2.100 ευρώ. 
6.ΕΚΤΟΣ ΕΦΕΤΗΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ:
ΑΝΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΕΟΔ
Η εκκαλουμενη τυγχάνει απαράδεκτη και ακυρωτεα :
α. ΕΠΕΙΔΗ λόγω του ανυποστατου και ανεκτελεστου των αποφάσεων της η ΠΕΕΟΔ, ακόμα κι αν θεωρηθεί οτι εν τοις πραγμασι ενεργεί νόμιμα ως προς την διάπλαση των εννομων ποδοσφαιρικων σχέσεων, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να κριθεί οτι έχει δικαιοδοσία να επιλαμβανεται επί του καταψηφιστικου σκέλους των προσφυγών, 
β. ΕΠΕΙΔΗ επομένως πρέπει Ενα παραπεμφθεί η υπόθεση ως προς το αποτιμητο σε χρήμα αντικείμενο της στα αρμόδια αστικά δικαστήρια σύμφωνα με την ρητή επιφύλαξη του άρθρου 20 του ΚΙΜΠ και του άρθρου 5 παρ. 2 του Δικονομικου Κανονισμού 
7.ΕΒΔΟΜΟΣ ΕΦΕΤΗΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ:
ΑΠΡΟΟΠΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΘΗΚΏΝ. 
Η εκκαλουμενη εσφαλε κι επί της ουσίας :
α. ΕΠΕΙΔΗ η εταιρία μας, ενώ ήταν και πλέον είναι πάλι απόλυτα συνεπής και φερεγγυα, βρέθηκε στην δίνη αιφνιδιων και απροβλεπτων καταστάσεων στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο που συνιστούν την έννοια της απρόοπτης μεταβολής των συνθηκών κατά το γράμμα και το πνεύμα του ΑΚ, καθώς και δεν της καταβλήθηκε μεγάλο μέρος των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της, και νέο τηλεοπτικό συμβόλαιο δεν διαθέτει, και ακόμα δεν γνωρίζει ουσιαστικά σε ποια κατηγορία θα αγωνίζεται λόγω των τραγελαφικων μεταρρυθμισεων πότε του Κανονισμού Αδειοδότησης και πότε του ιδιου του Επαγγελματικου ποδοσφαιρου λόγω της επικείμενης αναδιάρθρωσης. 
β. Για όλους αυτούς τους λόγους δικασθηκαμε ερήμην και δεν μπορέσαμε να υποβαλλουμε ούτε την ένσταση των αλλαχού κερδηθεντων, ή να ζητήσουμε την αναβολή της εκδίκασης, όπως έκαναν άλλες ΠΑΕ, για να δικασθουν υπό το καθεστώς του νέου ΚΙΜΠ που από την Super League είχαμε πληροφορηθεί οτι θα εφαρμοσθεί επί όλων των Υποθέσεων, 
γ. Άλλωστε, παρότι είχαμε υποβιβασθει αγωνιστικά προ αρκετών μηνών και υπολειτουργουσαμε διοικητικά, με τις πράξεις μας διαψεύσαμε όλα τα κακόβουλα σενάρια περί δολιας χρεοκοπίας μας μέσω συγχώνευσης ή υποβιβασμού στα ερασιτεχνικα πρωταθλήματα, καθώς καλούμε τους πρώην ποδοσφαιριστές μας και τους καταβαλλουμε τα πραγματικά δεδουλευμένα τους, 
δ. Ακόμα και τώρα προσφέρουμε στον αντιδικο ποδοσφαιριστή το ποσό των 10.409,99 ευρώ συν τα 2.100 της αποζημίωσης του νέου ΚΙΜΠ. 
ΕΠΕΙΔΗ η έφεση μας είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθινή, ασκείται δε εμπρόθεσμα και παραδεκτα 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

        ΣΑΣ ΖΗΤΑΜΕ 

1.Να κάνετε δεκτή καθ'ολοκληριαν την έφεση μας, 
2.Να εξαφανίσετε την εκκαλουμενη απόφαση, 
3.Να παραπεμψετε την υπόθεση προς επανασυζητηση στην ΠΕΕΟΔ με νέα νόμιμη σύνθεση, σύμφωνα και με την παράλληλη αίτηση μας προς την ΠΕΕΟΔ, 
4.Σε διαφορετική περίπτωση να διακρατησετε την υπόθεση ως προς το διαπλαστικο σκέλος της και να κρίνετε ως αρμόδια τα Αστικά Δικαστήρια κατά την διαδικασία των εργατικων - περιουσιακών διαφορων ως προς το καταψηφιστικο σκέλος της διαφοράς, 
5.Αλλως κι όλως επικουρικως να μεταρρυθμισετε την εκκαλουμενη ως προς το επιδικαζομενο ποσό και κατ'εφαρμογην του νέου ΚΙΜΠ να επιδικασετε τα δεδουλευμένα των 10.409,99 ευρώ και ως αποζημίωση το ποσόν των 2.100 ευρώ. 
6.Να μας επιστραφεί το παραβολο. 

            ΑΘΗΝΑ 16-7-2018


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου