Τρίτη, 19 Απριλίου 2016

YA127217/2016,Διεξαγωγή διοργάνωσης Κυπέλλου Ελλάδας ποδοσφαίρου περιόδου 2015-2016

Παραθέτουμε την απόφαση περί άρσης της απαγόρευσης διεξαγωγής του Κυπέλλου Ελλάδος, η οποία είχε επιβληθεί κατ΄ εφαρμογήν των διατάξεων του Ν.4326/2015. Οπως και στην αρχική απόφαση, έτσι και εδώ ελλείπει παντελώς η οποιαδήποτε αναφορά στους λόγους οι οποίοι αφ΄ενός επέβαλαν την λήψη του προληπτικού μέτρου, καθώς και η τυχόν συνδρομή προϋποθέσεων που επιβάλλουν την άρση του. Οπως επίσης λείπει παντελώς η αναφορά λόγων που επιβάλλουν την συνέχιση της διοργάνωσης κεκλεισμένων των θυρών ή μόνο με μαθητές στις εξέδρες του τελικού. Η απλή αναφορά σε επεισόδια  αγώνων που συνέβησαν πριν από ένα και πλέον μήνα ( ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός και Ατρόμητος ΑΕΚ) από μόνη της δεν μπορεί να δικαιολογήσει την λήψη των επί πλέον προληπτικών μέτρων. Αντιθέτως στην απόφαση θα πρέπει να αιτιολογείται επαρκώς για ποιούς λόγους υπάρχουν βάσιμοι φόβοι για την δημιουργία νέων επεισοδίων σε κατά πολύ μεταγενέστερο χρόνο.Προφανώς έχει υπάρξει παρανόηση από πλευράς εκδότη των εν λόγω αποφάσεων ως προς την νομική τους φύση και λειτουργία.Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι τα μέτρα αυτά δεν αποτελούν διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται για επεισόδια που έχουν ήδη γίνει, αλλά προληπτικά μέτρα προκειμένου να αποφευχθούν  μελλοντικά επεισόδια για τα οποία υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι πρόκειται να γίνουν, και αυτοί οι βάσιμοι φόβοι και λόγοι λήψης των προληπτικών μέτρων θα πρέπει να αναφέρονται με επαρκή αιτιολογία  στην εκδιδόμενη απόφαση.


ΘΕΜΑ: «Διεξαγωγή διοργάνωσης Κυπέλλου Ελλάδας ποδοσφαίρου περιόδου 2015-2016».
Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις :
α) του Π.Δ.63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»
(ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005).
β) του άρθρου 5 παρ.1 περ. α του ν.4049/2012 (ΦΕΚ 35/Α/23-2-2012), και των άρθρων 41Α παρ. 3
και 41Δ, παρ. 5 του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/1999), όπως ισχύει.
γ) του άρθρου 1 παρ. 2 και 3 «Διοικητικά μέτρα κατά της βίας» του ν.4326/2015 «Επείγοντα μέτρα για
την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 49/Α/13-5-2015).
δ) του Π.Δ.104/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 171/Α/28-8-2014), όπως τροποποιήθηκε με το ν.4326/2015 «Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον
αθλητισμό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 49/Α/13-5-2015).
ε) του Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών … Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ 114/Α/22.09.2015).
στ)του Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α/23.09.2015).
ζ) την αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΑΤΔΑΔΤΑ/289651/16974/4105/20-10-2015, απόφαση του
Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού περί μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής «Με
εντολή Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, τον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης
Υποστήριξης Αθλητισμού, τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων, Τμημάτων και αυτοτελών
Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ
2327/Β΄/29-10-2015).
2. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΑΤΔΑΔΤΑ/273142/16055/3908/24-09-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Χαράλαμπο-Σταύρο Κοντονή (ΦΕΚ 2155/Β’/07-10-2015).
3. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΕΑΕΑ/ΤΕΚΑΕΑΣ/66840/5126/1151/189/03-03-2016 (ΦΕΚ 723/Β/2016) απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Οριστική διακοπή της διοργάνωσης
Κυπέλλου Ελλάδας ποδοσφαίρου περιόδου 2015-2016».
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
1) Τη συνέχιση της διοργάνωσης του Κυπέλλου Ελλάδας ποδοσφαίρου της περιόδου 2015-2016
σε ημερομηνία που θα ορισθεί από την διοργανώτρια αρχή την Ελληνική Ποδοσφαιρική
Ομοσπονδία.
2) Οι ημιτελικοί της ανωτέρω διοργάνωσης θα διεξαχθούν κεκλεισμένων των θυρών λαμβάνοντας
υπόψη :
α) τα εξόχως σοβαρά επεισόδια που έλαβαν χώρα στον αγώνα Π.Α.Ε. ΠΑΟΚ – Π.Α.Ε.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ την 02-03-2016 για τα ημιτελικά του θεσμού του Κυπέλλου Ελλάδας, και τα οποία
οδήγησαν σε διακοπή τον ως άνω αγώνα, για σοβαρούς λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης
και ασφάλειας και της κοινωνικής ειρήνης, και κατ’ επέκταση στην άμεση και οριστική διακοπή της
διοργάνωσης του Κυπέλλου Ελλάδας
β) τον αγώνα ποδοσφαίρου που διεξήχθη την 07-02-2016 στα πλαίσια της 21ης αγωνιστικής του
πρωταθλήματος της SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑΣ περιόδου 2015-2016, μεταξύ των ομάδων
Π.Α.Ε. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ – Π.Α.Ε. ΑΕΚ κατά την διάρκεια του οποίου σημειώθηκαν
επεισόδια από οπαδούς και των δύο ομάδων και συνιστούν φαινόμενα βίας που σχετίζονται με
τον αθλητισμό, εξαιτίας των οποίων αφενός τιμωρήθηκαν και οι δύο ΠΑΕ από το Πρωτοβάθμιο
Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο της Super League και αφετέρου κλήθηκαν σε απολογία σύμφωνα
με το άρθρο 1, παρ. 2 & 3 του Ν. 4326/2015 «Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας
στον αθλητισμό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 49)
3) Ο τελικός της ανωτέρω διοργάνωσης θα διεξαχθεί αποκλειστικά και μόνο παρουσία μαθητών
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δωρεάν.
Η προηγούμενη σχετική παύει να ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΣ Ν. ΚΟΝΤΟΝΗΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Ε.Π.Ο.
Πάρκο Γουδί, ΤΘ 14161, 115 10 Αθήνα (Fax: 210 9359666)
2. Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
Διεύθυνση Γενικής Αστυνόμευσης
Π. Κανελλοπούλου 4, 10177 Αθήνα
Υπόψη κ. Αθανασόπουλου (Fax: 210 6991709)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
 Γρ. Υφυπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού
 Γρ. Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού
 Γρ. Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης Υποστήριξης Αθλητισμού
 Διεύθυνση Επαγγελματικού Αθλητισμού & Επαγγελμάτων Αθλητισμού
 Δ.Ε.Α.Β.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου