Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2016

Μον/λές Πρωτ. Αθηνών 402/2014 και 940/2014,Περί της υπαγωγής των αποφάσεων της ΓΣ της ΕΠΟ στον δικαστικό έλεγχο


Παραθέτουμε από την ιστοσελίδα της ΕΠΟ τις υπ΄ αριθ.402/2014 και 940/2014 αποφάσεις του Πρωτοδικείου Αθηνών,που δικαιώνουν την ΕΠΟ στην αντιδικία της με τους προπονητές και ένωση-μέλος της, στις οποίες όμως, στην μεν πρώτη αναγνωρίζεται η βάσει του ν. 3479/2006  ισχύς του"αυτοδιοίκητου" της ΕΠΟ, που , ως γνωστόν, έχει πλέον καταργηθεί με τον ν.4326/2015, στην δε δεύτερη επιβεβαιώνεται η αρμοδιότης των πολιτικών δικαστηρίων επί αγωγών για την ακύρωση αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης της ΕΠΟ. Προφανώς η ΕΠΟ ανήρτησε τις αποφάσεις αυτές θεωρώντας ότι την εξυπηρετούν στην υποστήριξη των γνωστών θέσεών της περί μη υπαγωγής της στην εν γένει αθλητική νομοθεσία, στην πραγματικότητα όμως αποδεικνύουν ότι σήμερα κάτι τέτοιο δεν μπορεί πλέον να υποστηριχθεί.

http://www.epo.gr/Default.aspx?a_id=44756

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου