Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2015

Α.Μαλάτος, Τα λάθη της ΕΕΑ υποβαθμίζουν το έργο της Κυβέρνησης στον αθλητισμό, εφημ. Αποψη 1-8-2015

Εγκαίρως είχαμε επισημάνει τα λάθη της ΕΕΑ στην αντιμετώπιση θεμάτων εφαρμογής του νόμου.Η υπόθεση Μαρινάκη νομίζω ότι κάνει το ποτήρι να ξεχειλίσει.Να τι γράφαμε τότε με αφορμή την εσφαλμένη απόφαση της ΕΕΑ στην υπόθεση της ΠΑΕ Κέρκυρας (Κασσιόπης).


www.iapopsi.gr ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 1/2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 Η ΑΠΟΨΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΙΔΕΑΔ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΛΑΤΟΣ ΕΞΗΓΕΙ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΤΑΣΘΑΛΙΕΣ ΕΓΙΝΑΝ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
 Τα Λάθη της ΕΕΑ υποβαθμίζουν το μέχρι τώρα έργο της κυβέρνησης

ΟΑνδρέας Μαλάτος είναι πρόεδρος του Ινστιτούτου Διεθνούς και Ελληνικού Αθλητικού Δικαίου, ως εκ τούτου άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλά τις πραγματικές αρμοδιότητες της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, αλλά και το πώς πρέπει να ερμηνεύονται και να εκτελούνται οι γνωμοδοτήσεις της.
Με αφορμή τις πρόσφατες αποφάσεις της ΕΕΑ για τnv εμπλοκή του Δημήτρη
Μελισσανίδη με την ΠΑΕ ΑΕΚ και κυρίως την ύπαρξη παρένθετου προσώπου
στο Δ.Σ. της ΠΑΕ Κέρκυρας, ο πρόεδρος του ΙΔΕΑΔ εξηγεί στην «Α» τι ακριβώς πρέπει να γίνει:

Παρά τα αρκετά νομικά ατοπήματα που περιλαμβάνει , ο νόμος 4326/2015 σηματοδότησε μια υπεύθυνη και στιβαρή αντιμετώπιση του αθλητισμού (και ιδιαίτερα του ποδοσφαίρου), εκ μέρους της Πολιτείας, έτσι ώστε να εμπεδωθεί επί τέλους στην κοινωνία το μέγα ζητούμενο από τον χώρο του ποδοσφαίρου, η ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ.
Όμως πολύ σύντομα η προσπάθεια αυτή υποβαθμίστηκε με την εμπλοκή στα ποδοσφαιρικά μας πράγματα της ΕΕΑ, η οποία, τουλάχιστον με την υπόθεση της Κέρκυρας, απέδειξε ότι η έλλειψη σοβαρότητας και αξιοπιστίας δεν είναι χαρακτηριστικό μόνο του σημερινού ποδοσφαίρου αλλά συχνά, δυστυχώς ακόμη και σήμερα, και των εντεταλμένων για την υπεράσπισή τους οργάνων της Πολιτείας. Διότι μόνο ως έλλειψη υπεύθυνης ενασχόλησης με το αντικείμενο των αρμοδιοτήτων
της μπορεί να χαρακτηριστεί η έκθεση της ΕΕΑ στην υπόθεση της Κέρκυρας, όπου η Επιτροπή προέβη στην νομική αξιολόγηση της εικονικής μεταβίβασης των μετοχών του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ σε κάποιο τρίτο (παρένθετο) πρόσωπο ως πράξη που προβλέπεται και τιμωρείται βάσει του άρθρου 69 Ν.2725/1 999, ενώ στην πραγματικότητα το άρθρο αυτό προβλέπει και τιμωρεί παρόμοιες πράξεις , που όμως αποσκοπούν στην χειραγώγηση μέσω παρένθετων ή συγγενικών προσώπων κάποιας ΠΑΕ από μετόχους ή διοικητικούς παράγοντες άλλης ΠΑΕ. Ο νόμος (άρθρο 69 παρ.9 και10) είναι σαφέστατος και δεν επιδέχεται άλλης ερμηνείας: ΑΑΕ, μέτοχος ΑΑΕ, μέλη ή διοικητές νομικού προσώπου... καθώς και οι σύζυγοι και οι μέχρι δεύτερου βαθμού συγγενείς όλων των παραπάνω φυσικών προσώπων, απαγορεύεται να αποκτούν αμέσως ή εμμέσως, όπως ιδίως μέσω παρένθετων προσώπων, μετοχές ή δικαιώματα διοίκησης... ΑΛΛΗΣ ΑΑΕ του ιδίου ή άλλου αθλήματος. Και συνεχίζει ο νόμος (άρθρο 69 παρ.1 2) προβλέποντας ότι :Σε περίπτωση που παραβιασθεί κάποια από τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων του άρθρου αυτού ΜΕ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΩΝ της ΑΑΕ, η ομάδα της αποβάλλεται από το πρωτάθλημα, με απόφαση του οικείου δικαιοδοτικού οργάνου, το οποίο επιλαμβάνεται ύστερα από έκθεση της ΕΕΑ..
Στη συγκεκριμένη δηλαδή περίπτωση, ακόμη και αν δεχτούμε ότι τα φυσικά πρόσωπα που ενέχονται στην εικονική μεταβίβαση των μετοχών εμπίπτουν στην περιγραφή του νόμου, ακόμη και αν δεχτούμε ότι αποτελούν τα υπαίτια όργανα της ΠΑΕ (πράγμα που σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να ισχύσει για τον μέτοχο μιας ΠΑΕ), το απολύτως σίγουρο και σαφές είναι ότι εδώ δεν πρόκειται για μεταβίβαση μετοχών με σκοπό την χειραγώγηση μιας άλλης ΠΑΕ, αλλά με σκοπό την διοίκηση
της ιδίας ΠΑΕ, εντός της οποίας δραστηριοποιούνται οι μετέχοντες στην δικαιοπραξία της μεταβίβασης. Επομένως ορθά η Πειθαρχική Επιτροπή απήλλαξε την Κέρκυρα, αφού το άρθρο 69 Ν.2725/1 999, βάσει του οποίου παραπέμφθηκε η υπόθεση σε αυτήν, είναι σαφέστατο ότι δεν μπορεί να βρίσκει εφαρμογή στη συγκεκριμένη περίπτωση και για τον ίδιο λόγο θα πρέπει η ομάδα να απαλλαγεί και κατά την δευτεροβάθμια κρίση.
Νομίζω ότι ανάλογα προβλήματα παρουσιάζουν οι παρεμβάσεις της ΕΕΑ και στις περιπτώσεις μεταβίβασης των μετοχών της ΚΑΕ Παναθηναϊκός καθώς και της σχέσης ΑΕΚ-Μελισσανίδη. Δηλαδή προβλήματα ορθής νομικής αξιολόγησης των πραγματικών περιστατικών που της τίθενται. Τι σημαίνει και πότε υπάρχει κατά την έννοια του νόμου παρένθετο πρόσωπο,πως προσδιορίζεται και πότε εξετάζεται η έννοια του δημοσίου συμφέροντος,πως προσδιορίζεται νομικά ο διοικητής
μιας ΑΑΕ και πως διακρίνεται από τον άτυπο μεγαλοπαράγοντα ή τον "γενικό κουμανταδόρο" κ.λπ. Όλοι οι παραπάνω όροι,εφ'όσον χρησιμοποιούνται από τον νόμο,θα πρέπει να εφαρμόζονται από τα όργανα ως νομικές έννοιες και όχι ως εκφράσεις της καθομιλουμένης. Διαφορετικά, αντί της εξυγίανσης, επιτείνουμε την ελαφρότητα του σημερινού ποδοσφαίρου μας.
Πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους, όσοι ασχολούνται με την εφαρμογή του νόμου στον αθλητισμό, ότι δεν καλούνται να εκφράσουν απλώς το κοινό περί δικαίου αίσθημα ή το περίπου νομικά αποδεκτό αλλά να εφαρμόσουν κείμενη νομοθεσία, νομικές έννοιες και νομική ορολογία.
Και μια προσεκτικότερη ανάγνωση των διατάξεων που έχουν μπροστά τους είναι το λιγότερο που θα μπορούσε κανείς να τους ζητήσει.__

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου