Τρίτη, 22 Μαρτίου 2016

EEA 3-2-2016, Συζήτηση επί των υπό εκκαθάριση ΠΑΕ


Παραθέτουμε το δημοσιευθέν στην ιστοσελίδα SDNA  πρακτικό της ΕΕΑ που εισηγείται την απαγόρευση στα ιδρυτικά ΠΑΕ ερασιτεχνικά σωματεία, των οποίων οι αντίστοιχες ΠΑΕ υποβιβάζονται σε ερασιτεχνική και κατόπιν οι (ερασιτεχνικές) ομάδες τους  ανέρχονται και πάλι σε επαγγελματική κατηγορία, να προβούν στη διαδικασία ίδρυσης νέας ΠΑΕ, εφ'οσον δεν έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της παλαιάς.Από την όλη συλλογιστική που αναπτύσσεται στο πρακτικό προκύπτει ότι η ΕΕΑ, έστω και de lege ferenda (διότι de lege lata αδυνατούμε να εντοπίσουμε κάποιο πρόβλημα), εσφαλμένα και αναίτια, αντιμετωπίζει  το ερασιτεχνικό σωματείο ως εν δυνάμει καταδολιευτή των δανειστών της υπό εκκαθάριση ΠΑΕ που εκ των προτέρων πρέπει να τιμωρηθεί με την μη συμμετοχή της ομάδας του στην επαγγελματική κατηγορία, ενώ τόσο νομικά όσο και πραγματικά το σωματείο με το 10% των μετοχών που εκ του νόμου κατέχει δεν είναι σε θέση να επηρεάσει την οποιαδήποτε απόφαση της παλαιάς υπό εκκαθάριση ΠΑΕ ούτε για τυχόν εκούσιο υποβιβασμό της ούτε για τυχόν αναβίωσή της σε περίπτωση επανόδου της ομάδας σε επαγγελματική κατηγορία.Αξιοπρόσεκτο είναι επίσης το γεγονός ότι, όπως τουλάχιστον προκύπτει από το ίδιο το πρακτικό της, η ΕΕΑ προέβη αυτόβουλα στην διατύπωση αυτών των απόψεων χωρίς να της έχει ζητηθεί κάτι τέτοιο από κάποιον ενδιαφερόμενο.http://www.sdna.gr/podosfairo/football-league/article/182019/mplokaroyn-tin-adeia-symmetoxis-se-ari-larisahttp://www.sdna.gr/podosfairo/football-league/article/182019/mplokaroyn-tin-adeia-symmetoxis-se-ari-larisa

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου