Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2016

Ειρην.Αθηνών 176/2016:Αναδοχή υποχρεώσεων ερασιτεχνικών σωματείων προς ποδοσφαιριστές από τις ιδρυόμενες από αυτά ΠΑΕ

Απόφαση-σταθμός επιδικάζει σε παίκτες οφειλές από σωματεία που έγιναν ΠΑΕ

Ημερομηνία: 18 Φεβρουαρίου, 2016 23:27
Απόφαση-σταθμός επιδικάζει σε παίκτες οφειλές από σωματεία που έγιναν ΠΑΕSoccerPlus.gr - Θέμα
Μέρος του σκεπτικού της απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, που δικαιώνει τέσσερις ποδοσφαιριστές της Λάρισας, οι οποίοι προσέφυγαν σε αυτό διεκδικώντας χρήματα με βάση τις συμβάσεις που είχαν υπογράψει, φέρνει στη δημοσιότητα το Soccerplus.

Η απόφαση αυτή εκτιμάται ως σημαντική επειδή το δικαστήριο κρίνει ότι η ΠΑΕ που συστήθηκε ως διάδοχος του ερασιτεχνικού σωματείου "κουβαλάει" τις οφειλές του ερασιτεχνικού σωματείου.
Πρόκειται για τον αριθμό αποφάσεως 176/2016 του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ στην προσφυγή των Περικλή Μπουσινάκη, κατοίκου Βόλου, Νικολάου Αραμπατζή, κατοίκου Θεσσαλονίκης, Γεωργίου Σικαλιά, κατοίκου Χανίων και Δημητρίου Ρούσση, κατοίκου Αθηνών κατά της διαδόχου του ερασιτεχνικού σωματείου «Αθλητική Ενωση Λάρισας 1964» ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΕ Αθλητική Ενωση Λάρισας», που εδρεύει στην Λάρισα και εκπροσωπείται νόμιμα και της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού της ΓΓΑ.
Όπως αναφέρεται στο σκεπτικό του δικαστηρίου: "Με την κρινόμενη αγωγή, όπως εκτιμάται, οι ενάγοντες, εκθέτουν ότι με τα αναφερόμενα ιδιωτικά συμφωνητικά, που υπέγραψαν με το ιδρυτικό σωματεία της εναγομένης ΠΑΕ< κατήρτισαν συμβάσεις εξηρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου με τις οποίες συμφώνησαν να παρέχουν τις αθλητικές υπηρεσίες τους ως αμειβόμενοι ποδοσφαιριστές κατά την αθλητική περίοδο 2013-14 με τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες που αναφέρουν και έναντι συμφωνημένης αμοιβής που αναφέρουν ειδικότερα για τον καθένα εξ αυτών.

Οτι αν και οι ίδιοι παρείχαν τις υπηρεσίες τους κατά τα συμφωνηθέντα, εν τούτοις, η εναγομένη που εν τω μεταξύ συστήθηκε ως διάδοχος του ανωτέρω ιδρυτικού της αθλητικού σωματείου, υποκαθιστάμενη σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτού, αρνήθηκε αδικαιολόγητα να τους καταβάλει το υπόλοιπο των συμφωνηθεισών αμοιβών τους.

Κατόπιν τούτων ζητούν να υποχρεωθεί η εναγομένη, με απόφαση προσωρινά εκτελεστή να τους καταβάλει στον 1ο εξ αυτών το ποσό των 5800€, στον 2ο το ποσό των 6.200€, στον 3ο το ποσό των 5.250€ και στον 4ο το ποσό των 5.500€ βάσει τω διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας άλλως και επικουρικά βάσει των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας πλουτισμού, καθώς και το ποσό των 2.500€ στον καθένα ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης από την αναφερομένη αδικοπραξία της εναγομένης και όλα τα ανωτέρω ποσά νομιμοτόκως από την επόμενη της επίδοσης της αγωγής μέχρι την εξόφληση.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΚΗΡΥΣΣΕΙ απαράδεκτη τη συζήτηση ως προς την β’ εναγομένη.
ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των λοιπών διαδίκων
ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αγωγή.
ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ το εναγόμενο να καταβάλει στον 1ο ενάγοντα το ποσό των 5800€, στον 2ο ενάγοντα το ποσό των 6.200€, στον 3ο ενάγοντα το ποσό των 5.250€ και στον 4ο ενάγοντα το ποσό των 5.500€ και όλα τα ανωτέρων ποσά με το νόμιμο τόκο από την 1η ημέρα του επόμενου μήνα εντός του οποίου κάθε επί μέρους κονδύλιο (δόση) ήταν ληξιπρόθεσμο και απαιτητό μέχρι την εξόφληση.
ΚΗΡΥΣΣΕΙ την παρούσα προσωρινά εκτελεστή.
ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την εναγομένη στην καταβολή μέρους των δικαστικών εξόδων των εναγόντων που ορίζει στο ποσό των 300 ευρώ.
ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στην Αθήνα την 8 Φεβρουαρίου 2016.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου