Δευτέρα, 28 Δεκεμβρίου 2015

Άρθρο 67 Ν.4356/2015-Αντικατάσταση άρθρου 5 παρ.1 Ν.4326/2015, περί τακτικών δικαστών στο ποδόσφαιροΠαραθέτουμε τη νέα ρύθμιση περί τακτικών δικαστών στην ΕΠΟ, όπου προβλέπονται πλέον Πρόεδροι Εφετών και Αρεοπαγίτες για την στελέχωση του Διαιτητικού Δικαστηρίου της ΕΠΟ. Κατά τα λοιπά, ισχύουν βέβαια οι επισημάνσεις από την ημερίδα μας και τις παλαιότερες αναρτήσεις μας, περί των υφισταμένων νομοθετικών κενών και παραλείψεων.
Χρόνια πολλά.καλές γιορτές σε όλους.

" 1. Τα πειθαρχικά και δικαιοδοτικά όργανα του ποδοσφαίρου είτε λειτουργούν στο πλαίσιο της ΕΠΟ είτε στο πλαίσιο Ενώσεων Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών αποτελούνται από τακτικούς δικαστές με βαθμό Πρωτοδίκη στα πρωτοβάθμια όργανα και Προέδρου Πρωτοδικών στα δευτεροβάθμια όργανα, με τριετή θητεία, μη ανανεώσιμη. Αμφότεροι επιλέγονται και ορίζονται από την ΕΠΟ από κατάλογο που αποστέλλεται από τον Προϊστάμενο του Πρωτοδικείου Αθηνών, μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Η ΕΠΟ από της ενάρξεως λειτουργίας του προβλεπόμενου από το Καταστατικό της και τον οικείο Κανονισμό Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου επιλέγει και ορίζει τους δικαστικούς λειτουργούς που μετέχουν στη σύνθεση αυτού με βαθμό Αρεοπαγίτη και Προέδρου Εφετών, από καταλόγους που συγκροτούν και αποστέλλουν σε αυτήν κατά περίπτωση ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου και ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Αθηνών." Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από την έναρξη ισχύος του ν. 4326/2015


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου