Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2015

ΙΔΕΑΔ, Οι εκατο και πλέον αλλαγές που προτείνει το ΙΔΕΑΔ στην αθλητική μας νομοθεσία

28/4/2015 Ινστιτούτο Διεθνούς & Ελληνικού Αθλητικού Δικαίου
http://www.idead.gr/anakoinoseis.asp?id=150 1/5
ΙΔΕΑΔ | Νέα - Ανακοινώσεις | De Lege Ferenda | Τρ. Πλ. Αθλητικού Δικαίου | Ε.Α.Δ | Σύνδεσμοι |

Οι εκατό και πλέον αλλαγές που προτείνει το ΙΔΕΑΔ για την νέα Αθλητική Νομοθεσία
15/03/2013
Αγαπητοί φίλοι
Μετά από τις κοινές συνεδριάσεις ΙΔΕΑΔ και νομοπαρασκευαστικής,τις ανταλλαγές απόψεων και τις προτάσεις που διατυπώθηκαν,έχουμε πλέον έτοιμη την τελική μας πρόταση που ήδη ανακοινώσαμε Θεσσαλονίκη και ήδη έχουμε παραδώσει προς την πολιτική ηγεσία για την αναγκαία, πολιτική πλέον, αξιολόγηση και την περαιτέρω πορεία του όλου εγχειρήματος.
Από τη θέση αυτή πρέπει να ευχαριστήσω όσους συμμετείχαν στην προσπάθεια,η οποία δεν είναι καινούργια.Η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε ήδη από το 2005,όταν η συμμετοχή και η εργασία του Θανάση Ρουμπή και των τότε συνεργατών μας υπήρξε καταλυτική.Η εργασία συνεχίστηκε μέχρι το 2009,οπότε και καταργήθηκε η Νομοπαρασκευαστική.Παρόλα αυτά ,σε συνεργασία με τον τότε ΓΓΑ κ.Μπιτσαξή ,συνεχίσαμε στο μέτρο του δυνατού το έργο μας με αποτέλεσμα αρκετές τροποποιήσεις του ν.2725/1999,τις οποίες κατά το πλείστον έχουμε περιλάβει στην πρότασή μας.Μετά τιςτελευταίες εκλογές ο Υφυπουργός Αθλητισμού κ. Γιάννης Ιωαννίδης, αντιλαμβανόμενος την αξία της ήδη υπάρχουσας εργασίας, μας ανέθεσε να την συνεχίσουμε και αναλάβαμε την υποχρέωση μέχρι τΠάσχα να την έχουμε παραδώσει,πράγμα που ήδη επιτεύχθηκε.
Για την εργασία του πρόσφατου διαστήματος ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Παντελή Δέδε,τον Χρήστο Ηλιάδη,τον Μανώλη Κολυμπάδη,τον Γιώργο Πρίντεζη,τον Χάρη Σταμέλο,τον Χρήστο Πετρέα,τον Γιάννη Μουρνιανάκη,τον Κώστα Τουρναβίτη,τον Δώρο Κλεοβούλου,τον Γιάννη Λεμπέση,τον Στέλιο Χριστοδούλου,τον Σπύρο Καλογιάννη,τον Γιώργο Κούζα,τον Αντώνη Ανδρεοπούλη για τον κόπο που έκαναν και τον χρόνο που αφιέρωσαν για να ασχοληθούν ή για να βοηθήσουν την προσπάθεια. Ευχαριστώ επίσης και όλους όσοι συμμετείχαν στις συνεδριάσεις μας ή μου έδειξαν με τον τρόπο τους την συμπαράστασή τους.
Φυσικά,δεν είναι δυνατόν να συμφωνούν πάντα οι απόψεις στα επί μέρους θέματα,όπως άλλωστε συνέβη και μεταξύ μας στην διάρκεια των συνεδριάσεων.Για τον λόγο αυτό μπορούμε ακόμα να παρέμβουμε διορθωτικά, χωρίς όμως να αποστούμε από την γενική κατεύθυνση που καθορίζεται στο κείμενο αυτό.
Αντιλαμβάνομαι βέβαια ότι για τις αλλαγές που προτείνουμε θα υπάρξουν και διαφορετικές εκτιμήσεις , όχι μόνο επιστημονικού αλλά και προσωπικού,πολιτικού, συλλογικού, επαγγελματικού, συντεχνιακού, παραγοντικού ή άλλου χαρακτήρα. Ομως έτσι είναι τα πράγματα. Όταν προχωράς μπροστά, όλο και κάποιος θα μένει πίσω. Αυτούς τους συμπαθούμε αλλά δεν τους συμμεριζόμαστε.
Θεωρώ αυτονόητο ότι πολύ σύντομα θα επακολουθήσει η πολιτική αξιολόγηση της πρότασής μας και κατόπιν η διαβούλευση με τους φορείς και κάθε ενδιαφερόμενο.
Σύμφωνα λοιπόν με την πρόταση του νέου αθλητικού κώδικα επιχειρούμε,και πιστεύω ότι σε μεγάλο βαθμό
επιτυγχάνουμε, τα εξής.
1. Απλοποιούμε,συστηματοποιούμε,κωδικοποιούμε την κείμενη νομοθεσία,επιφέρουμε σε αυτήν σημαντικές αλλαγές,χωρίς όμως να ανατρέπουμε τις βασικές δομές του αθλητισμού μας.
2.Ελαχιστοποιούμε τις νομοθετικές εξουσιοδοτήσεις.Εδώ σημειώνω ότι έχουμε περιθώριο για μεγαλύτερη παρέμβαση,πράγμα που προς το παρόν δεν κάνουμε για να μην μεγαλώσει υπερβολικά το κείμενο.
3.Προσδιορίζουμε την έννοια αθλητισμός ως πεδίο εφαρμογής του νόμου,και ξεκαθαρίζουμε ότι αναφερόμαστε μόνο στις δραστηριότητες που περιέχουν το στοιχείο της φυσικής κίνησης ως βασικό χαρακτηριστικό της έννοιας <αθλητισμός> ,κάτι που δεν έκανε ο προηγούμενος νόμος..Δράσεις ψυχοπνευματικής επίδοσης του ανθρώπου ή αλλου είδους ανταγωνιστικές δραστηριότητες,ακόμα και αν υπερβαίνουν τον μέσο όρο της ανθρώπινης φύσης δεν αποτελούν αθλητισμό σύμφωνα με τα παραπάνω (άρθρο 1)
4.Εντάσσουμε στο ρυθμιστικό πεδίο αυτού του νόμου και προβλέπουμε συγκεκριμένες ρυθμίσεις και οργανωτικά πλαίσια για κατηγορίες άθλησης που μέχρι τώρα απλώς αναφέρονταν στη νομοθεσία μας.Σχολικός-παν/κός αθλητισμός,μαζικός αθλητισμός,εργασιακός αθλητισμός,αθλητισμός αναψυχής,είναι τα νεα πεδία ρύθμισης,δίπλα στα ήδη ρυθμιζόμενα του αγωνιστικού αθλητισμού και του αθλητισμού ΑμεΑ.(άρθρα 170 επ.)
5.Προσδιορίζουμε το μέχρι τώρα γνωστό ως <αυτοδιοίκητο του ποδοσφαίρου> ως βασική διάκριση αρμοδιοτήτων και κανονιστικής εξουσίας μεταξύ κράτους και αθλητικών φορέων.Εφεξής το λεγόμενο <αυτοδιοίκητο> αναφέρεται σε όλα τα ρυθμιζόμενα από τον νόμο αθλήματα και όχι μόνο στο ποδόσφαιρο,στο οποίο αναγνωρίζονται ελάχιστες διαφοροποιήσεις για ιστορικούς κυρίως λόγους.(άρθρα 2 και 7)
6.Αναβαθμίζουμε τον επιτελικό ρόλο της ΓΓΑ στον αθλητισμό και της αναθέτουμε την ευθύνη
εποπτείας,ελέγχου,προστασίας και υποβοήθησης του αθλητισμού που εκ του Συντάγματος της ανήκει.(άρθρο 3)
7.Καταργούμε χάριν αυτής της αναβάθμισης όργανα και αρχές που στην ουσία υποκαθιστούσαν την ΓΓΑ στο έργο της,όπως το Ελεγκτικό Συμβούλιο και την ΕΕΑ ,ή άλλα που   ουδέποτε λειτούργησαν,όπως το ΕΣΑΣ. Διατηρούμε μόνο το ΑΣΕΑΔ ως δικαιοδοτικό όργανο,καθώς και τη ΔΕΑΒ με το ΕΣΚΑΝ,ως προβλεπόμενα από διεθνείς συμβασεις όργανα
8. Μεταφέρουμε τις αρμοδιότητες των παραπάνω καταργούμενων οργάνων στην ΓΓΑ και προβλέπουμε την άσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων από τη ΓΓΑ. Η ΓΓΑ διαθέτει μεγάλο αριθμό ικανών και καταρτισμένων υπαλλήλων,οι οποίοι με την κατάλληλη καθοδήγηση μπορούν να φέρουν σε πέρας το έργο αυτό.
9.Εξουσιοδοτούμε τον αρμόδιο Υπουργό να κατανέμει τις παραπάνω αρμοδιότητες σε υφιστάμενες οργανικές μονάδες της ΓΓΑ ανεξαρτήτως των προβλέψεων του οργανισμού της . Επίσης τον εξουσιοδοτούμε να ιδρύει γραφεία ή άλλα συλλογικά όργανα ή να αναθέτει σε εξωτερικούς συνεργάτες έργα ή εργασίες για την επίτευξη των κρατικών στόχων.
10.Διευκολύνουμε την κινητικότητα υπαλλήλων μεταξύ νομικών προσώπων ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου που εποπτεύονται από την ΓΓΑ,ώστε να καλυφθούν εκ των ενόντων οι ανάγκες σε προσωπικό για την λειτουργία του ελληνικού αθλητισμού.
11 Θέτουμε για πρώτη φορά την υποχρέωση τήρησης κανόνων και διαδικασιών διαφάνειας και αξιοκρατίας κατά την στελέχωση των προβλεπόμενων στο νόμο συλλογικών οργάνων,καθώς και τη ανάρτηση στο διαδίκτυο όλων των σταδίων της σχετικής διαδικασίας.Την ίδια υποχρέωση θέτουμε και στις αθλητικές ομοσπονδίες ή επαγγελματικές ενώσεις για την στελέχωση των οργάνων διαιτησίας και αθλητικής δικαιοσύνης.
12.Καθιερώνουμε την αποκέντρωση στην διοίκηση του αθλητισμού,όχι σαν ευχολόγιο αλλά χωρίζοντας την επικράτεια σε αθλητικές περιφέρειες και παρέχοντας στην κεντρική διοίκηση την εξουσιοδότηση,με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού,να εκχωρεί αρμοδιότητες σε όργανα της περιφερειακής διοίκησης,σύμφωνα με την ειδική αυτή αθλητική περιφερειακη διαίρεση της χώρας.(αρθρο 4)
13. Καθιερώνουμε την ειδική αθλητική αναγνώριση ως θεσμό αυτόβουλης υπαγωγής όλων ανεξαιρέτως των αθλητικών οργανώσεων στο νομικό καθεστώς του παρόντος νόμου.(άρθρο 5)
14.Καθιερώνουμε τον εθνικό αθλητικό σχεδιασμό ως το απαραίτητο οργανωτικό πλαίσιο για την χορήγηση των επιχορηγήσεων, ο οποίος με τον τρόπο αυτό αποκτά νομική υπόσταση και αξία,και ορίζουμε τις αθλητικές ομοσπονδίες ως το αρμόδιο όργανο για την κατανομή τους στους συλλόγους.(άρθρο 6)
15.Περιορίζουμε δραστικά τα κωλύματα συμμετοχής στους συλλόγους και στις διοικήσεις τους.Εφεξής μόνο τα ποινικής και πειθαρχικής φύσεως κωλύματα,καθώς και όσα αναφέρονται στους διαιτητές και το υπαλληλικό προσωπικό των συλλόγων ισχύουν σαν γενικής φύσεως κωλύματα.(άρθρο 8)
16.Επιτρέπουμε σε αθλητές άνω των 35 ετών, αν το επιθυμούν, να είναι και μέλη των συλλόγων τους,διατηρουμένης φυσικά και της δυνατότητας να συμμετέχουν πάντα μετά την ενηλικίωσή τους και ένα χρόνο μετά την παύση της αθλητικής τους δράσης.
17.Απαλείφουμε τελείως το κώλυμα συμμετοχής των προπονητών και κάθε άλλου επαγγελματία σχετικού με τον αθλητισμό στους συλλόγους.Θα έπρεπε να ευχόμαστε τέτοιοι άνθρωποι να συμμετέχουν στον αθλητισμό και όχι να τους απωθούμε με αναχρονιστικές περί αθλητισμού ιδεοληψίες.Γνωρίζουμε ότι το παραγοντικό κατεστημένο του αθλητισμού δεν βλέπει με καλό μάτι αυτή την αλλαγή,πρέπει όμως να καταλάβει ότι χωρίς τέτοιου είδους υπερβάσεις το μέλλον του αθλητισμού μας και των ιδίων ως ανθρώπων του αθλητισμού τιθεται συνολικά σε αμφισβήτηση.
18.Αποτρέπουμε την δημιουργία αθλητικών υπερπαραγόντων με την συμμετοχή τους σε περισσότερες της μιας θέσεως ευθύνης,ενώ συγχρόνως επιτρέπουμε την συμμετοχή και την προσφορά ως απλό μέλος σε όσους συλλόγους θέλουν.
19.Προσαρμόζουμε την έναρξη και το τέλος της ετήσιας οικονομικής και διαχειριστικής περιόδου των αθλητικών φορέων προς την ετήσια αγωνιστική τους περίοδο,έτσι ώστε να γίνεται με ακρίβεια η οικονομική αποτίμηση και αξιολόγηση της αθλητικής τους προσφοράς.(άρθρο 9)
20.Απελευθερώνουμε οικονομικές δυνάμεις του αθλητισμού δίνοντας την δυνατότητα να ιδρύονται σύλλογοι με την μορφή της μη κερδοσκοπικής εταιρίας του Α.Κ. από ένα ελάχιστο αριθμό εταίρων που δεν μπορεί να είναι λιγώτεροι από πέντε.Κατά τα λοιπά και οι σύλλογοι αυτοί έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με όσους έχουν επιλέξει τη νομική μορφή του σωματείου.Για τον λόγο αυτό εφεξής χρησιμοποιείται ο όρος <αθλητικός σύλλογος> αντί του μέχρι τωρα χρησιμοποιούμενου <αθλητικό σωματείο>.(άρθρο 10)
21.Επιτρέπουμε την συμμετοχή στα πρωταθλήματα και αγωνιστικών ομάδων σωμάτων ασφαλείας,εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κλπ, χωρίς την μορφή αθλητικού συλλόγου,εφόσον τούτο είναι αποδεκτό από την αρμόδια ομοσπονδία για την ανάπτυξη του αθλήματος,όπως πχ γίνεται στην σκοποβολή.
22.Απελευθερώνουμε τον αθλητικό σύλλογο από την υποχρέωση να έχει ως μόνο κύριο σκοπό τον αθλητισμό.Ετσι δίνουμε την δυνατότητα και σε άλλες συλλογικές οργανώσεις με κύριους ή δευτερεύοντες σκοπούς που εκφεύγουν των αθλητικών,αλλά πάντως παραμένουν μη κερδοσκοπικοί, όπως πχ η ΧΑΝΘ,να συμμετέχουν στο αθλητικό γίγνεσθαι.
23.Απλοποιούμε την διαδικασία εγγραφής ως μέλος σε αθλητικό σύλλογο καταργώντας τα νομικά δαδικαστικά εμπόδια που υπήρχαν στο άρθρο 2 του ν.2725 και δίνοντας στους συλλόγους την ελευθερία ρύθμισης του θέματος με τα καταστατικά τους.(άρθρο 11)
24.Αναγνωρίζουμε δικαίωμα αυτοδίκαιας εγγραφής στο σύλλογο των αθλητών του με εξαιρετικές επιτυχίες εφόσον τηρούνται και οι λοιπές καταστατικές διατάξεις.
25.Επιτρέπουμε στους αθλητικούς συλλόγους να ασκούν επιχειρηματική δράση προς χάριν της ευόδωσης των αθλητικών τους σκοπών και εφόσον τηρούν τις νόμιμες διατυπώσεις και τηρούν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις,πέραν των μέχρι σήμερα γνωστών χορηγικών και διαφημιστικών συμβάσεων.(άρθρο 13)
26.Συγχρόνως,όμως,τιμωρούμε ποινικά όσους καταστρατηγούν την δυνατότητα των συλλόγων να διατηρούν σχολές εκμάθησης αθλημάτων και να φοροδιαφεύγουν ασκώντας επιχειρηματική δράση με τον μανδύα της μη κερδοσκοπικής ιδιότητας των αθλητικών συλλόγων.
27.Διατηρούμε και προάγουμε τον θεσμό της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης και προβλέπουμε την δυνατότητα για τους νεοιδρυόμενους συλλόγους να λειτουργούν ως μέλη των ομοσπονδιών για τα δύο πρώτα τους χρόνια και χωρίς να διαθέτουν την ειδική αναγνώριση.(άρθρο 14)
28.Προβλέπουμε τις ειδικές προυποθέσεις άρσης της ειδικής αναγνώρισης.
29.Διατηρούμε τον θεσμό της συγχώνευσης συλλόγων ή τμημάτων αυτών,περιορίζοντας όμως γεωγραφικά την δυνατότητα αυτή προς αποφυγή καταστρατηγήσεων,καιαποδεσμεύοντας την διαδικασία αυτή από οποιασδήποτε μορφής οικονομικές συνέπειες.Οι σύλλογοι που προκύπτουν από την συγχώνευση θα είναι πάντα οικονομικά καθαροί. (άρθρο 15)
30.Προβλέπουμε την νομική και διοικητική λειτουργία της (τοπικής) αθλητικής ένωσης ως μέλος ή διοικητική υποδιαίρεση της ομοσπονδίας και της αναγνωρίζουμε αντίστοιχα προς τους συλλόγους δικαιώματα και υποχρεώσεις. (άρθρο 16)
31.Αφήνουμε στην διάκριση του καταστατικού των ενώσεων και ομοσπονδιών τον τρόπο με τον οποίο εκλέγουν τιςδιοικήσεις τους.(άρθρο 17)
32.Επιβάλλουμε όμως την αρχή της Δημοκρατίας ορίζοντας ότι στην περίπτωση εκλογής με παραταξιακά ψηφοδέλτια θα ισχύει υποχρεωτικά η απλή αναλογική,επί δε ενιαίων ψηφοδελτίων θα ισχύει περιορισμός σταυροδοσίας,ώστε να αποφεύγονται προεκλογικές διεργασίες που οδηγούν σε απολυταρχικές διοικήσεις.
33.Ορίζουμε ότι μέλη των ομοσπονδιών μπορούν να είναι είτε μόνο σύλλογοι είτε μόνο ενώσεις.(άρθρο 18)
34.Αναγνωρίζουμε χάριν της αρχής της Δημοκρατίας την διαμόρφωση της εκλογικής δύναμης των ενώσεων,εφόσον είναι μέλη της ομοσπονδίας, ανάλογα με τον αριθμό των συλλόγων τους.(άρθρο 20)
35.Τιμωρούμε ποινικά και πειθαρχικά την χρησιμοποίηση ανενεργών συλλόγων για την επίτευξη πλασματικών εκλογικών πλειοψηφιών.
36.Αποδεσμεύουμε την πρόσληψη ειδικού συνεργάτη στις ομοσπονδίες από την πρόβλεψή του στον προυπολογισμό.(άρθρο 21)
37.Δίδουμε την ευχέρεια στις ομοσπονδίες να αναπτύσσουν επιχειρηματική δράση,όπως ακριβώς και οι σύλλογοι,για την υποβοήθηση του αθλήματος.(άρθρο 22)
38.Αναθέτουμε στην αθλητική ομοσπονδία το καθήκον αλλά και δικαίωμα εποπτείας και συνδρομής κάθε άλλου φορέα που καλλιεργεί το άθλημα εκτός αγωνιστικού αθλητισμού,όπως πχ στον αθλητισμόΑμεΑ και τον σχολικό-παν/κό αθλητισμό.
39.Παρέχουμε στις ομοσπονδίες που αδυνατούν να ανταποκριθούν οικονομικά στις υποχρεώσεις τους ή έχει μειωθεί σημαντικά ο αριθμός των ενεργών συλλόγων τους τη δυνατότητα να συγχωνευθούν με ομοσπονδίες παρεμφερών αθλημάτων χωρίς να χάνουν την αθλητική τους αυτοτέλεια ‘οσον αφορά την εκπροσώπησή τους στην ΕΟΕ,εφόσον διαθέτουν και την έγκριση των υπερκείμενων διεθνών ομοσπονδιών.(άρθρο 23)
40.Αναγνωρίζουμε την ισχύ των κανονισμών των ομοσπονδιών από την ημέρα υποβολής τους στην ΓΓΑ και όχι από αυτήν της έγκρισης,όπως ηταν μεχρι σήμερα.(άρθρο 24)
41.Ενσωματώνουμε τις διατάξεις του Π.Δ.περί ΕΟΕ στον νόμο.(άρθρα 27επ.)
42.Προβλέπουμε την ειδική προστασία της ολυμπιακής φλόγας .(άρθρο 28)
43.Αναγνωρίζουμε στην ΕΟΕ το δικαίωμα σύναψης διμερών συμβάσεων και συμφωνιών με αλλοδαπές ΕΟΕ και της αναθέτουμε την αρμοδιότητα για την επίτευξη της μόνιμης τέλεσης των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αρχαία Ολυμπία. (άρθρο 29)
44.Επαναφέρουμε την ΕΘΝΟΑ ως επιτροπή της ΕΟΕ,με δεδομένο ότι μέχρι τώρα δεν μπόρεσε να λειτουργήσει σαν αυτοτελές ΝΠΙΔ.(άρθρο 40)
45.Θέτουμε τις βασικές αρχές για την λειτουργία της ΕΦΙΠ με βάση την σύγχρονη αντίληψη περί
αθλητισμού,απαλλάσσοντας τον αθλητισμό μας από τις ιδεοληψές περί φιλάθλου ιδιότητος του περασμένου αιώνα,και αναθέτουμε στην ΕΟΕ να διαμορφώσει τον νέο κανονισμό φιλάθλου πνεύματος.(άρθρο 43)
46.Ενσωματώνουμε τις διαταξεις του ΠΔ για την ΔΟΑ στο νόμο.(άρθρα 45επ.)
47.Αναγνωρίζουμε νομική προσωπικότητα στα Τμήματα αμειβομένων αθλητών που πλέον μετονομάζονται σε Τμήματα επαγγελματιών αθλητών (ΤΕΑ),αφού πλέον καταργούμε την όρο <αμειβόμενος αθλητής>.Τα ΤΕΑ έχουν δικό τους ΑΦΜ και λειτουργούν τελείως αυτόνομα σε σχέση με τον ιδρυτικό σύλλογο,τον οποίο όμως υποκαθιστούν στις ενοχικές του σχέσεις.(άρθρο 59)
48.Ιδρύουμε προσωπική ευθύνη των διοικούντων τα ΤΕΑ για τις δημιουργούμενες επί της θητείας τους υποχρεώσεις.(άρθρα 59 και 60)
49.Διευρύνουμε την οικονομική στοχοθεσία της ΑΑΕ.(άρθρο 62)
50.Εξαρτούμε την αλλαγή έδρας ή επωνυμίας των ΑΑΕ από την έγκριση του ιδρυτικού συλλόγου.(άρθρο 63)
51.Απαλλάσσουμε τις ΑΑΕ από την υποχρέωση δυσανάλογα μεγάλων μετοχικών κεφαλαίων για την ίδρυσή τους.(άρθρο65)
52.Απαλλάσσουμε τις ΑΑΕ από την υποχρέωση ανεύρεσης κεφαλαίων ελληνικής μόνο προέλευσης.Την στιγμή που όλη η χώρα παρακαλεί για ξένες επενδύσεις δεν μπορούμε εμείς να βάζουμε εμπόδια φυλετικής μορφής στη προσέλκυση κεφαλαίων στον αθλητισμό μας.Κατά τα λοιπά και οι ξένες επενδύσεις υπάγονται σε όλες τις ισχύουσες περί ΑΑΕ διατάξεις,σχετκά με τη νομιμότητα της προέλευσής τους,την διαφάνεια της απόκτησης και χρήσηςτους κλπ.(άρθρο66)
53.Καταργούμε τις πλασματικές διαμορφώσεις κεφαλαίων και ενεργητικού με την κατάργηση της ως προσωρινής εισαχθείσης αλλά μονίμου καταστάσης επιτροπής αποτίμησης.
54.Μεταφέρουμε όλες τις ελεγκτικές,εποπτικές και λοιπές αρμοδιότητες της ΕΕΑ στην ΓΓΑ.(άρθρα 74 και 77)
55.Ρυθμίζουμε την δυνατότητα συγχώνευσης ΑΑΕ βάζοντας όμως συγκεκριμένους όρους που διασφαλίζουν τα δικαιώματα των ιδρυτικών συλλόγων και την αποφυγή καταστρατηγήσεων για την επίτευξη οικονομικών και μόνο σκοπών.(άρθρο 75)
56.Ξεκαθαρίζουμε ρητά ότι οι ΑΑΕ δεν μπορούν πλέον να υπάγονται σε διαδικασίες ειδικής εκκαθάρισης ή πτώχευσης εν λειτουργία.Αυτό έγινε στο παρελθόν κατά κόρον με σκοπό την καταστρατήγηση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων και θα πρέπει να σταματήσει οριστικά.(άρθρο 76)
57.Απαλλάσσουμε τους μετόχους κάτω του 10% από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης.(άρθρο 82)
58.Τονίζουμε ότι σε περίπτωση διάλυσης ΑΑΕ ο ιδρυτικός σύλλογος ουδεμία οικονομική επιβάρυνση υφίσταται.(άρθρο 83)
59.Επαναλαμβάνουμε και τονίζουμε την προσωπική ευθύνη των διοικούντων τις ΑΑΕ για τις οικονομικές υποχρεώσεις που δημιουργούνται επί της θητείας τους.(άρθρο 84)
60.Αναγνωρίζουμε πλέον το δικαίωμα στις αθλητικές ομοσπονδίες να αποφασίζουν την εισαγωγή του επαγγελματικού αθλητισμού στο άθλημά ,υπό τον όρο φυσικά της τήρησης των διατάξεων του νόμου.(άρθρο 85)
61. Αναγμωρίζουμε πλέον στην αθλητική ομοσπονδία να αποφασίσει για την κατηγορία ή τις κατηγορίες επαγγελματικών πρωταθλημάτων.Στην περίπτωση αυτή είναι υποχρεωτική η ανά κατηγορία δημιουργία επαγγελματικής ένωσης,η οποία διοικεί το άθλημα στην επαγγελματική του μορφή.(άρθρο 86)
62.Διατηρούμε ως έχουν τις ήδη υφιστάμενες επαγγελματικές ενώσεις και τις αρμοδιότητές τους. (άρθρα 87-91)
63.Προσδιορίζουμε τα κριτήρια βάσει των οποίων μια ΑΑΕ μπορεί να γίνει μέλος της επαγγελματικής ένωσης και αναθέτουμε στην ίδια την ένωση την δημιουργία κανονισμού με την διαδικασία υποδοχής.(άρθρα 92 και 93)
64.Δίδουμε στις επαγγελματικές ενώσεις το δικαίωμα να καθορίσουν οι ίδιες το ύψος του ελάχιστου μετοχικού κεφαλαίου των ΑΑΕ ως κριτήριο για την αποδοχή της ΑΑΕ στους κόλπους της ένωσης.(άρθρο 93)
65.Καταργούμε την έννοια του αμοιβόμενου αθλητή.(άρθρο 97)
66.Ανατρέπουμε την μέχρι σήμερα δεδομένη έννοια του ερασιτέχνη αθλητή και την προσαρμόζουμε στην ισχύουσα νομολογία που δεν θεωρεί ασυμβίβαστη αυτή την έννοια με την αμοιβή για τις παρεχόμενες αθλητικές υπηρεσίες.Εφεξής ερασιτέχνης αθλητής και ερασιτεχνικός σύλλογος θα μπορούν να συνάπτουν νόμιμα συμβάσεις παροχής αθλητικών υπηρεσιών χωρίς να μετατρέπονται εκ του λόγου αυτού σε επαγγελματίες ή σε ΤΕΑ ή ΑΑΕ αντίστοιχα.(άρθρο 98)
67.Παρέχουμε ακόμη και στις ομοσπονδίες το δικαίωμα να συμμετέχουν σε οικονομικές δραστηριότητες αθλητών και να έχουν όφελος από αυτή τη συμμετοχή τους.
68.Διατηρούμε την υποχρέωση των ομοσπονδιών για έκδοση δελτίων υγείας των αθλητών και επιβάλλουμε την έκδοση σχετικών κανονισμών με πρόταση του ΕΚΑΕΤ.(άρθρο 99)
69.Απελευθερώνουμε την άθληση για όλους τους αλλοδαπούς αθλητές καταργώντας κάθε είδους δεσμεύσεις για τις εγγραφές και μετεγγραφές τους.(άρθρο 100)
70.Καθιερώνουμε την μετεγγραφή για σπουδαίο λόγο,κάτι που επί χρόνια η νομολογία του ΑΣΕΑΔ είχε επιβάλει,αλλά κανείς δεν τόλμησε να θεσμοθετήσει.(άρθρο 101)
72.Επαναφέρουμε και ενισχύουμε με κάθε είδους έσοδα από παράβολα,καταπτώσεις εγγυητικών κλπ τον λογαριασμό περίθαλψης ανασφαλίστων και αναξιοπαθούντων αθλητών και των οικογενειών τους και καθιερώνουμε με μια απλή βεβαίωση της ΓΓΑ την δωρεάν νοσηλεία τους στο ΕΣΥ.(άρθρο 102)
73.Επαναλαμβάνουμε τις διατάξεις για υποτροφίες, κίνητρα,προνόμια και διευκολύνσεις αθλητών.Σε μια εποχή που τα χρήματα του κράτους για τον αθλητισμό μειώνονται ,η εξεύρεση μέσων κάθε είδους οικονομικής ή μη στήριξης των αθλητών αποκτούν ιδιαίτερη αξία.(άρθρα 103 και 104)
74.Επαναλαμβάνουμε τις ρυθμίσεις για τους επαγγελματίες αθλητές επισημαίνοντας ότι η έννοια του επαγγελματία διακρίνεται πλέον από αυτή του ερασιτέχνη μόνο κατά το τυπικό μέρος του αντσυμβαλλομένου του.Πάντως χρήση των περί επαγγελματιών διατάξεων,όπως πχ η προσφυγή στην ΕΕΟΔΕΠ μπορεί να γίνεται μόνο από τους τυπικά επαγγελματίες αθλητές.(άρθρα 105 επ.)
75.Περιορίζουμε την δέσμευση του επαγγελματία ή ερασιτέχνη αθλητή από τις συμβάσεις διαμεσολάβησης.(άρθρο110)
76.Επιβεβαιώνουμε την αρμοδιότητα των συνδέσμων διαιτητών για την υποβολή πινάκων διαιτητών και την εκπαίδευση των διαιτητών.(άρθρο 116)
77.Εισάγουμε την παραγωγική διαδικασία κατάρτισης διαιτητών σε συνεργασία της ομοσπονδίας διαιτησίας με το ΕΚΑΕΤ.(άρθρο 117)
78. Περιλαμβάνουμε στις διατάξεις περί διαιτησίας την ρητή διασφάλιση της αξιοκρατικής και διαφανούς στελέχωσης των ΚΕΔ.(άρθρο 118)
79.Ρυθμίζουμε το νομικό καθεστώς των προπονητών με πλήρη διαβάθμιση των προσόντων τους ανάλογα με την εκπαίδευση που έχουν λάβει και σε πλήρη αντιστοίχηση με τις κατηγορίες των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων.(άρθρα 123 και 124)
80.Αναγνωρίζουμε την δυνατότητα δημιουργίας σχολών προπονητών από ομοσπονδίες και άλλους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς φορείς ή φορείς παροχής επαγγελματικής κατάρτισης.(άρθρο 123)
81.Αφήνουμε τον αθλητισμό ΑμεΑ ως έχει με ορισμένες μόνο διευκρινιστικές προσθήκες και διορθώσεις τυπικού χαρακτήρα.(άρθρο 125)
82.Παραπέμπουμε στο ΠΔ περί ΕΠΕ για τα θέματα λειτουργίας της ΕΠΕ,προκειμένου να μην μεγαλώσει υπερβολικά το κείμενο του νόμου.(άρθρο 126)
83.Συστηματοποιούμε κατά το πλείστον τις διατάξεις περί βίας, αποφεύγοντας άσκοπες επαναλήψεις,κυρίως όσον αφορά στην λήψη διοικητικών μέτρων.(άρθρο 135)
84. Καθιερώνουμε ως αρμοδιότητα και καθήκον της ΔΕΑΒ τη συνεργασία με τους οργανωμένους οπαδούς. .Με τον τρόπο αυτό οι οργανωμένοι από μέτοχοι στο πρόβλημα μετατρέπονται σε οργανο λύσης του προβλήματος .(άρθρο128)
85.Αναγνωρίζουμε για τους οργανωμένους φιλάθλους το συνταγματικό τους δικαίωμα να δημιουργούνται και να λειτουργούν με όποια νομική μορφή θέλουν (λέσχες φίλων ή σύνδεσμοι φιλάθλων) υπό την αυτονόητη προυπόθεση της τήρησης της νομιμότητας.(άρθρο 129)
86.Καθιερώνουμε την σύσταση ομάδων διαχείρισης κρίσεων για την επιχειρησιακή αναβάθμιση της αντιμετώπισης των επεισοδίων.(άρθρο 131)
87.Καταργούμε την απαράδεκτη για την έννομη τάξη και την δημόσια ασφάλεια εξαίρεση υπέρ της ΕΠΟ να πιστοποιεί εταιρίες παροχής ασφαλείας.Οι εταιρίες αυτές πιστοποιούνται από του κράτος και πρέπει να εκπληρώνουν όλα τα τιθέμενα για όλα τα αθληματακριτήρια.(άρθρο 131)
88. Οι σύλλογοι,ΤΕΑ και ΑΑΕ εξακολουθούν πάντως να υπέχουν αντικειμενική ευθύνη για πράξεις των οπαδών τους,ανεξάρτητα της οργανωμένης ή μη προέλευσής τους.(άρθρο 134)
89.Καταργούμε τη λίστα απαγορευμένων ουσιών και παραπέμπουμε στην εκάστοτε ισχύουσα της ΓΟΥΑΝΤΑ.(άρθρο137)
90.Επανασυστήνουμε το ΕΣΚΑΝ ως ΝΠΙΔ.(άρθρο 140)
91.Εντάσσουμε τις ιατρικές μονάδες καταπολέμησης ντόπινγκ στα περιφερειακά αθλητιατρικά κέντρα που δημιουργούνται στο πλαίσιο του ΕΚΑΕΤ.(άρθρο 145)
92.Περιλαμβάνουμε και τις ολυμπιακές εγκαταστάσεις στις διατάξεις για τον έλεγχο ασφαλείας των αθλητικών εγκαταστάσεων.(άρθρο 149)
93.Αναθέτουμε στον ΓΓΑΔ την αρμοδιότητα ελέγχου των μονίμων αθλητικών εγκαταστάσεων και στους Δήμους των μη μονίμων.(άρθρο 149)
92.Αναμορφώνουμε ριζικά και απλοποιούμε σημαντικά τις διατάξεις για την ίδρυση και λειτουργία των ιδιωτικών γυμναστηρίων και σχολών εκμάθησης αθλημάτων.(άρθρο 151)
93.Καταργούμε το ΠΔ 219 και εφεξής θα ισχύουν μόνο οι διατάξεις του νόμου.Με τον τρόπο αυτό αποκαθιστούμε στρεβλώσεις αδικίες και ιδεοληψίες περί λειτουργίας των γυμναστηρίων που επιβάρυναν την λειτουργία τους και προσαρμόζουμε την νομοθεσία μας στα ευρωπαικά δεδομένα επιφέροντας πάνω από τριάντα τροποποιήσεις στο όλο σύστημα αδειοδότησης και λειτουργίας τους.(άρθρα 151 επ.)
94.Προσαρμόζουμε τις τεχνικές και κτιριολογικές απαιτήσεις για τα γυμνστήρια στις διατάξεις του ΓΟΚ και επιβάλλουμε την εγκατάσταση απινιδωτή που τον χειρίζεται πιστοποιημένος χρήστης.(άρθρο 152)
95.Αναθέτουμε στον ΓΓΑΔ την εποπτεία των ιδιωτικών γυμναστηρίων,ώστε να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση των θεμάτων ασφαλείας και λειτουργίας όλων των χώρων άθλησης.(άρθρο 154)
96.Αναμορφώνουμε την αθλητική δικαιοσύνη προς την κατεύθυνση της ίσης μεταχείρισης όλων των αθλημάτων,αλλά και της προστασίας των θεσμών και της αξιοπρέπειας του κράτους και κυρίως της δικαιοσύνης. Παρά τις σοβαρές ενστάσεις ως προς την συνταγματικότητα της συμμετοχής τακτικών δικαστών στα πειθαρχικά και δικαιοδοτικά όργανα των ομοσπονδιών,λειτουργούσαν μέχρι σήμερα τακτικοί δικαστές στα μονομελή όργανακαλαθοσφαίρισης,χειροσφαίρισης,πετοσφαίρισης και υδατοσφαίρισης καθώς και στις επιτροπές επίλυσης οικονομικών διαφορών σε καλαθοσφαίριση και πετοσφαίριση.Αντίθετα στο ποδόσφαιρο οι διατάξεις λόγω <αυτοδιοίκητου> έχουν αγνοηθεί παντελώς. (άρθρα 155 επ.)
97.Καταργούμε την κατά ευθεία παράβαση του Συντάγματος συμμετοχή τακτικών δικαστών στα πειθαρχικά και <δικαιοδοτικά> όργανα των ομοσπονδιών και εισάγουμε την θέσπιση αυστηρών κριτηρίων και διαδικασιών για την αξιοκρατική και διαφανή στελέχωση των πειθαρχικών και δικαιοδοτικών οργάνων από τις ίδιες τις ομοσπονδίες.(άρθρο 155)
98.Αντικαθιστούμε τα μονομελή <δικαιοδοτικά> όργανα με τριμελείς πειθαρχικές επιτροπές.(άρθρο 155)
99.Ανασυγκροτούμε το ΑΣΕΑΔ μειώνοντας τον αριθμό των μελών του και κάνοντάς το πιο ευέλικτο.(άρθρα 158 και160)
100. Ορίζουμε ρητά ότι οι αποφάσεις του ΑΣΕΑΔ προσβάλλονται με αίτηση ακυρώσεως στο ΣΤΕ,ώστε να σταματήσει η απαράδεκτη επί χρόνια αρνησιδικία στην αντιμετώπιση αθλητικών υποθέσεων εκ μέρους του ΣΤΕ.(άρθρο 161)
101. Παρέχουμε στο ΑΣΕΑΔ την δυνατότητα για παροχή προσωρινής έννομης προστασίας.(άρθρο 162)
102.Καταργούμε τα τοπικά δικαιοδοτικά όργανα της Θεσσαλονίκης,αφού η εμπειρία από την λειτουργία τους κατέδειξε,όλα αυτά τα τελευταία χρόνια,ότι ο αριθμός των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους δεν δικαιολογεί την περαιτέρω λειτουργία τους.Σημειώνουμε εδώ ότι ούτε η αλλαγή στην τοπική κατανομή αρμοδιοτήτων είναι εφικτή,για να δικαιολογήσει την συνέχιση της λειτουργείας τους.
103.Διατηρούμε για το ποδόσφαιρο την Επιτροπή Εφέσεων αντί του ΑΣΕΑΔ ,πράγμα που ιστορικά είχε υιοθετηθεί πολύ πρίν την καθιέρωση του λεγόμενου αυτοδιοίκητου.(άρθρο 164)
104.Για την επίλυση των οικονομικών διαφορών δίνουμε την ευχέρεια στους ενδιαφερομένους να προσφύγουν κατά βούληση είτε στην τακτική δικαιοσύνη είτε στις ΕΕΟΔ,οι οποίες εξακολουθούν να λειτουργούν σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του νόμου,χωρίς όμως την συμμετοχή τακτικών δικαστών.(άρθρα 165 και 166)
105.Διατηρούμε τις ποινικές διατάξεις για δωροδοκία και αλλοίωση αποτελέσματος,ιδίως υπό το πρίσμα της καταπολέμησης των < στημμένων αγώνων> παράλληλα προς τις πειθαρχικές ποινές της οικείας ένωσης ή ομοσπονδίας ,καθώς και την ευχέρεια παρέμβασης και της ΕΦΙΠ.(άρθρο 168)
106.Αναδιαρθρώνουμε το ΕΚΑΕΤ ως ΝΠΙΔ με όλες τις μέχρι τώρα προβλεπόμενες αρμοδιότητες και με ιδιαίτερη έμφαση στις σχολές προπονητών,διαιτητών και στελεχών αθλητισμού,καθώς και της αθλητιατρικής υποστήριξης του αθλητισμού.Η οργάνωση και λειτουργία του ΕΚΑΕΤ προβλέπεται πλέον αναλυτικά και όχι αποσπασματικά ,όπως μέχρι τώρα.(άρθρα 170 επ.)
107.Κατα τον ίδιο τρόπο αναδιαρθρώνουμε τον τρόπο οργάνωσης του μαζικού αθλητισμού με την δημιουργία ΝΠΙΔ που θα υποκαταστήσει την ΓΓΑ στα προγράμματα Αθλησης για όλους και θα συντονίσει τις ενέργειες όλων των συναρμόδιων φορεών. Ο μαζικός αθλητισμός ρυθμίζεται και προωθείται πλέον συστημα τικά και παύει να είναι απλά και μόνο το μέσον εύρεσης εργασίας για άνεργους γυμναστές.(άρθρα 178 επ.)
108.Κατά τον ίδιο τρόπο αναδιαρθρώνουμε τον σχολικό και παν/κό αθλητισμό.Αυτό που μέχρι τώρα ήταν αρμοδιότητα αποκλειστικά του Υπουργείου Παιδείας μπορεί να μετεξελιχθεί σε οργανωμένο αθλητισμό κατά τα πρότυπα του κολλεγιακού αθλητισμού και με τον παρόντα νόμο δίδεται η δυνατότης για κάτι τέτοιο.Οτι μέχρι τώρα ήταν αντικείμενο ενός άρθρου-ευχής του αθλητικού νόμου πλέον γίνεται συγκεκριμένη νομοθετική πρόταση ανάπτυξης μιας σπουδαίας κατηγορίας άθλησης.(άρθρα 184 επ.)
109.Προβλέπουμε μεταβατική διάταξη εφαρμογής των σχετικών διατάξεων για τον σχολικό αθλητισμό.(άρθρο 191)
109.Με τον ίδιο τρόπο και ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων περί σχολικού αθλητισμού επιδιώκουμε την οργάνωση του εργασιακού αθλητισμού,δραστηριότης που ήδη ασκείται σε ευρεία κλίμακα χωρίςόμως ιδιαίτερο νομικό οργανωτικό πλαίσιο.(άρθρο 192)
110.Προβλέπουμε την ειδική αθλητικά αναγνώριση για τις αθλητικές οργανώσεις που διοικούν τις παραπάνω κατηγορίες άθλησης.(άρθρο 193)
111.Τέλος,για πρώτη φορά εισάγουμε διατάξεις για την οργάνωση και ανάπτυξη του αθλητισμού αναψυχής,ως ενός σημαντικού πεδίου άσκησης αθλητικής και οικονομικής δραστηριότητας η οποία πρέπει να βοηθηθεί για την περαιτέρω ανάπτυξή της βάσει συγκεκριμένων νομικών κανόνων.(άρθρα 194 επ.)
Αθήνα,15-3-2013
Ο Πρόεδρος του ΙΔΕΑΔ
Ανδρέας Μαλάτος
28/4/2015 Ινστ τούτο Δι εθνούς & Ελληνικού Αθλητικού Δικαί ου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου